Tư vấn chuyên gia

  • Đường hôn nhân của mình tay trái thì 1 đường về cuối đường có hướng đi xuống. Còn tay phải có 2 đường mà đường ở dưới dài hơn 1 tý. Cho mình hỏi là hôn nhân của mình như nào ạ

Chưa có câu trả lời

Gửi câu hỏi

Câu hỏi thường gặp