Tư vấn chuyên gia

  • Xin cho biết ông tổ Hai Bà Trưng sanh năm 78 trước công nguyên co’ thiên can, địa chi, ngũ hành là gì?

Chưa có câu trả lời

Gửi câu hỏi

Câu hỏi thường gặp