Tư vấn chuyên gia

  • Nếu Vong nhập .ma quỷ nhập mượn xác người thì phong thuỷ tam nguyên có vật phẩm hay bùa trừ ma trục quỷ ra khỏi người không ?

Chưa có câu trả lời

Gửi câu hỏi

Câu hỏi thường gặp