Tư vấn chuyên gia

  • Bố tôi sinh năm 1963, sang năm 2018 bố tôi muốn làm nhà. Mảnh đất nhà tọa khảm, hướng ngọ. Cho tôi hỏi hỏi làm nhà năm tới có phạm tam sát không. Tôi xin cảm ơn

Chưa có câu trả lời

Gửi câu hỏi

Câu hỏi thường gặp