Tư vấn chuyên gia

  • Hỏi thầy tuổi xông đất, xông nhà năm 2020 ( Canh Tý) cho người gia chủ là Đinh Mão 1987 thì lựa chọn người xông đất, xông nhà như thế nào thì tốt, người mở hàng đầu năm là như thế nào thì tốt và ngày nào thì mở hàng đầu năm đẹp. Lễ ông công ông táo thì chọn bộ mũ áo mầu gì hợp ngũ hành, lễ giao thừa thi bộ quần áo mầu nào của quan đương niên thái tuế 2020 thì đúng.

Chưa có câu trả lời

Gửi câu hỏi

Câu hỏi thường gặp