1 kết quả với tag: ban thờ
  • Lễ bốc bát hương khi lập ban thờ
    Lễ bốc bát hương khi lập ban thờ
    Tam Nguyên Phong Thuỷ 27/08/2019
    Với người Việt, nhà nào cũng có ban thờ và trong ban thờ một linh vật không thể thiếu được. Đó là bát hương hay bát nhang dùng để cắm cây hương sau khi đã thắp. Nhưng việc bốc bát nhang hay sắp đặt thế nào đâu phải ai cũng rõ.