1 kết quả với tag: bàn thờ thần tài
  • Lễ bốc bát hương và lập ban thờ thần tài
    Lễ bốc bát hương và lập ban thờ thần tài
    Tam Nguyên Phong Thuỷ 27/08/2019
    Chúng ta thường thấy bàn thờ Ông Địa - Thần Tài xuất hiện phổ biến trong bất cứ đâu tại Việt Nam như các cửa hàng kinh doanh, các công ty - xí nghiệp hoặc các hộ gia đình. Việc bốc bát hương và lập ban thờ thần tài sao cho đúng?