1 kết quả với tag: chuyển ban thờ thần tài
  • Quy trình chuyển ban thờ
    Quy trình chuyển ban thờ
    Tam Nguyên Phong Thuỷ 27/08/2019
    Chuyển ban giờ gia tiên cần phải hết sức thận trọng. Vì lý do phong thủy hay vấn đề nào đó mà gia chủ cần phải chuyển ban thờ gia tiên sang một vị trí khác.