1 kết quả với tag: hon nhan
  • Chuyện hôn nhân trên một lá sô tử vi
    Chuyện hôn nhân trên một lá sô tử vi
    Tam Nguyên Phong Thuỷ 27/08/2019
    Trên lá số Tử vi Đông phương, cung Thê trên lá số Nam chỉ về đường hôn phối; cung Phu trên lá số Nữ chỉ về đường phu quân. Chúng ta có thể xem xét qua cung Phu Thê để biết được tình trạng của cả hai về đường Phối ngẫu.