3 Bài Cúng Giao Thừa Đúng Nhất, Đầy Đủ Nhất Cho Ngày Tết

(0)
Cúng giao thừa là nghi lễ quan trọng, quen thuộc của người Việt Nam trước khi Tết Nguyên đán chính thức bắt đầu.
Cẩm nang kiến thức phong thủy trực tuyến

Cúng giao thừa là nghi lễ quan trọng, quen thuộc của người Việt trước khi Tết Nguyên đán chính thức bắt đầu. Theo phong tục xưa, bài cúng giao thừa đầy đủ gồm có bài cúng trong nhà và bài cúng ngoài sân. Ngoài ra, các Đền - Phủ - Điện cũng sẽ có bài cúng riêng. Dưới đây Phong Thủy Tam Nguyên xin gửi đến bạn chi tiết nội dung các bài cúng.

1. Bài cúng giao thừa ngoài sân

BÀI KHẤN GIAO THỪA NGOÀI TRỜI NĂM TÂN SỬU 2021

Nam mô A-di-đà Phật

Nam mô A-di-đà Phật

Nam mô A-di-đà Phật

Kính lạy:

Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương

Con kính lạy Đức Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật

Con kính lạy Đức Bồ-tát Quán Thế Âm cứu nạn cứu khổ chúng sinh

Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị tôn thần

Con kính lạy ngài cựu niên đương cai Chu Vương Hành Khiển, Thiên Ôn Hành Binh chi Thần, Lý Tào Phán quan.

Con kính lạy ngài đương niên thiên quan Triệu Vương Hành Khiển, Tam Thập lục thương hành binh chi thần, Khúc Tào phán quan.

Con kính lạy các ngài Ngũ Phương, Ngũ Hổ, Long Mạch, Táo Quân, chư vị tôn thần.

Nay là phút giao thừa năm Canh Tý với năm Tân Sửu

Chúng con là: ..., sinh năm: ..., hành canh: ... tuổi, cư ngụ tại số nhà:..., ấp/khu phố:..., xã/phường ..., quận/huyện/ thành phố ..., tỉnh/thành phố ...

Nhân phút thiêng liêng giao thừa vừa tới, năm cũ qua đi, đón mừng năm mới, tam dương khang thái, vạn tượng canh tân. Nay ngài Thái Tuế tôn thần trên vâng lệnh Ngọc Hoàng Thượng-đế, giám sát vạn dân, dưới bảo hộ sinh linh tảo trừ yêu nghiệt. Quan cũ về triều cửa khuyết, lưu phúc, lưu ân. Quan mới xuống thay, thể đức hiếu sinh, ban tài tiếp lộc. Nhân buổi tân xuân, tín chủ chúng con thành tâm, sửa biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, cúng dường Phật-Thánh, dâng hiến Tôn Thần, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con kính mời: Ngài Cựu niên đương cai Thái tuế, ngài Tân niên đương cai Thái tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài bản xứ thần linh Thổ địa, ngài Hỷ thần, Phúc đức chính thần, các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch, Tài thần, chư vị bản gia Táo quân, và chư vị Thần linh cai quản ở trong xứ này, cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho tín chủ, minh niên kháng thái, vạn sự tốt lành, bốn mùa tám tiết được chữ bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng, bách sự hanh thông, ngày ngày được hưởng ơn trời, Phật, chư vị tôn thần.

Chúng con kính cẩn tiến dâng lễ vật, thành tâm cầu nguyện. Cúi xin chín phương trời, mười phương chư Phật cùng chư vị tôn thần chứng giám phù hộ độ trì.

Nam mô A-di-đà Phật

Nam mô A-di-đà Phật 

Nam mô A-di-đà Phật (3 lạy)

bài cúng giao thừa

Mâm cúng ngoài sân

2. Văn khấn giao thừa trong nhà

Sau đây, dịch vụ chuyên tư vấn thiết kế nhà theo phong thủy, xem ngày tốt xấu Tam Nguyên xin gửi đến bạn bài văn khấn giao thừa trong nhà chi tiết nhất:

BÀI CÚNG GIAO THỪA TRONG NHÀ NĂM TÂN SỬU 2021

Nam mô A-di-đà Phật.

Nam mô A-di-đà Phật.

Nam mô A-di-đà Phật.

Nam mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.

Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Nam mô Đức Bồ tát Quán Thế Âm cứu nạn cứu khổ chúng sinh.

Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, Long mạch, Táo quân, chư vị tôn thần.

Các cụ tổ tiên nội ngoại chư vị tiên linh.

Nay phút giao thừa năm Kỷ Hợi với năm Canh Tý.

Chúng con là : …sinh năm: …, hành canh: … tuổi, ngụ tại số nhà …, ấp/khu phố …, xã/phường ..., quận/huyện/thành phố …, tỉnh/thành phố …

Phút giao thừa vừa điểm, nay theo vận luật, tống cựu nghênh tân, giờ Tý đầu xuân, đón mừng Nguyên đán, tín chủ chúng con thành tâm tu biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, cúng dường Phật- Thánh, dâng hiến Tôn thần, tiến cúng Tổ tiên, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con kính mời: Ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, Hỷ thần, Phúc đức chính thần, ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch Tài thần, các ngài bản gia Táo phủ thần quân và chư vị Thần linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án, thụ hưởng lễ vật.

Con lại kính mời các cụ tiên linh, cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỷ, bá thúc đệ huynh, cô dì tỷ muội, nội ngoại gia tộc, chư vị hương linh, cúi xin giáng phó linh sàng thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ lại kính mời các vị vong linh tiền chủ, hậu chủ, y thảo phụ mộc ở trong đất này, nhân tiết giao thừa, giáng lâm trước án, chiêm ngưỡng tân xuân, thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho tín chủ, minh niên khang thái, vạn sự cát tường, bốn mùa được bình an, gia đạo hưng long, thịnh vượng.

Tâm thành cầu nguyện, lễ bạc tiến dâng, cúi xin chứng giám.

Nam mô A-di-đà Phật. 

Nam mô A-di-đà Phật.

Nam mô A-di-đà Phật. (3 lạy)

văn khấn giao thừa

Cúng trong nhà

3. Bài khấn cúng đêm giao thừa tại đền, phủ, điện

VĂN KHẤN GIAO THỪA NĂM TÂN SỬU 2021 TẠI ĐỀN - PHỦ - ĐIỆN

Nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ pháp giới Đạo gia Tam Thanh Thánh Đế!

Đệ tử con muôn trùng bách bái, nhất tâm cung thỉnh:

Con kính lạy Cao thiên Thượng thánh Đại từ Nhân giả Ngọc Hoàng Đại Thiên tôn Huyền cung Cao Thượng đế.

Thiên tiên Cửu Trùng Vương Mẫu; Bồng Lai đảo chủ quản cai Tam giới;

Nam Tào, Bắc Đẩu nhị vị tinh quân;

Cung thỉnh Thượng Nguyên Tích Phúc Thiên Quan; Trung Nguyên Xá Tội Địa Quan; Hạ Nguyên Giải Ách Thủy Quan;

Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ, Long Mạch chư vị Tôn Thần;

Con kính lạy Ngài Cựu niên Thiên Quan Tống Vương Hành khiển, Ngũ Đạo hành binh chi thần, Lâm Tào phán quan; Tân niên Thiên quan Tề Vương Hành khiển, Ngũ Miếu hành binh chi thần, Tống Tào phán quan;

Con lạy Ngũ phương sứ giả đạo lộ thần quan Đông phương Thanh đế -Tây phương Bạch đế - Bắc Phương Hắc đế - Nam phương Xích đế - Trung ương Hoàng đế, bản gia Thổ công Táo Quân tiếp dẫn Tài thần;

Nay phút giao thừa năm Ất Mùi qua đón năm Bính Thân.

Kim thần tín chủ họ ……. con thành tâm bái thỉnh:

Giao thừa chuyển năm Năm cũ qua đi Năm mới đã đến. Tam dương khai thái. Vạn tượng canh tân. Ngài Thái tuế Tôn thần trên vâng lệnh Thượng Đế giám sát vạn dân, dưới bảo hộ sinh linh tảo trừ yêu nghiệt. Quan cũ về triều cửa khuyết, giáng phúc lưu ân. Quan mới xuống thay, thể đức hiếu sinh, ban tài tiếp tiếp lộc.

Nhân ngày đầu xuân, tín chủ chúng con thành tâm sắm sửa hương hoa đăng trà quả thực kim ngân vàng mã phẩm vật dâng lên trước án, cúng dâng Phật Thánh, dâng hiến Tôn thần, đốt nén hương thơm, thành tâm bái thỉnh.

Chúng con kính mời Ngài cựu niên Đương cai, Ngài Tân niên đương cai Thái tuế chí Đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, Phúc Đức chính Thần, các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long Mạch Tài Thần, các bản gia Táo quân và chư vị Thần linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin các vị giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật. Nguyện cầu Phật Thánh tác đại chứng minh, oai linh hiển Thánh, chắp lễ chắp bái, chứng tâm chứng quả chứng cả lòng thành, chứng minh tờ vàng cánh sớ minh bạch rạch ròi, chứng tâm công đức viên thành mãn quả. Khấu đầu tạ ơn, thâm tâm vong bái. Kính xin Tiên Thánh ra tay tế độ khuông phù phong điều vũ thuận, quốc thái dân an, nhân khang vật thịnh, thiên hạ thái bình, dẫn trình đệ tử gần xa, bách gia trăm họ chúng nhân lợi lạc. Nguyện cầu cho gia đạo hưng thịnh, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Ngũ phúc lâm môn tâm hồn an lạc, cải hung thành cát, cải họa vi tường, già thì mạnh khỏe, trẻ được bình an, đi tới nơi về tới trốn, gặp thầy gặp bạn, gặp vạn sự lành, âm thương dương độ quý nhân giúp đỡ. Phu thê nước chảy một dòng, tâm một lòng, dạ một thương, đảo cầu tài lộc công danh, nam tử học hành công thành danh toại, sớm ngày an cư lập nghiệp, nữ tử công dung ngôn hạnh, yên bề gia thất.

Tiên Thánh tác đại chứng minh, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Quyền phép trong tay, ngài xoay ngọn bút, xin cho chữ đỏ, xin bỏ chữ đen, đầu năm chí giữa, nửa năm chí cuối, chín tháng đông ba tháng hạ, cầu cho đắc tài sai lộc, phúc thọ đề đa, lộc tươi như hoa, lộc ra như lá, để chúng con sớm ngày phụng sự của Tiên Thánh. Đệ tử con ngưỡng vọng tôn uy, thâm tâm vọng bái.

Kính xin ơn trên sát quỷ trừ tà xá lầm xá lú xá mê, không chê không trách giải ách trừ tai, mách nước sang tai cho chúng con âm phần yên bề mồ mả, dương phần các ngả vinh hoa. Long môn hưng thịnh gia gia khang thái. Xuất ngoại hanh thông, hồng ân tận độ. Lộc tựa vân lai, Tài như xuyên chí.

Xin các Ngài thương lời con kêu nhận lời con khấn, nhất tội ngài nhất xá, vạn tội ngài vạn thương!

Dãi tấm lòng thành cúi xin Đức Thánh Chúa Tiên anh linh chứng giám!!!

Cung thỉnh công đồng Tổ tiên nội ngoại,Tổ Cô Mãnh Tướng, cậu bé cô bé tại gia đẳng đẳng chư vị chân linh sống vi anh tử vi linh về hầu cửa Phật cửa Thánh trên tấu thượng thiên, dưới tấu tòa vàng thoải phủ, kêu thay lạy đỡ cho con cháu cháu chắt của Tổ được kêu thấu, tấu nổi, đắc lễ đắc bái đắc yêu đắc cầu. Đức Tổ cao minh tận thương tận độ! Thiên địa tổ tông chi linh, hữu dĩ mặc tương âm hựu, nhi trí nhiên dã.

Duy nguyện Hội đồng Tiên Thánh đằng vân giá vũ, lai lâm đàn Duyên chứng minh công đức.

Cẩn cáo!!!

bài cúng giao thừa

Bài cúng tại đền

4. Một số lưu ý đặc biệt khi cúng giao thừa

Ngoài việc đọc đúng bài cúng giao thừa, bạn gia chủ cần lưu ý thêm một số vấn đề sau khi thực hiện lễ cúng:

  • Gia chủ cần thực hiện lễ cúng giao thừa ngoài sân trước. Điều này nhằm để “nghênh tân, tiễn cửu”, nghĩa là đón quan hành khiển mới và tiễn quan hành khiển cũ đi. Sau đó, gia chủ mới có thể làm lễ cúng trong nhà.
  • Đối với các nhà chung cư, không gian hẹp và nằm trên tầng cao, không có sân thì khi cúng giao thừa ngoài trời, cần đem xuống dưới sân của tòa chung cư. Hoặc nếu điều kiện không cho phép, gia chủ có thể không cần cúng ngoài trời mà tập trung vào cúng trong nhà sẽ tốt hơn.
  • Khi cúng giao thừa ngoài sân , nếu năm đó thuộc Thái tuế nào thì quay mặt về hướng quan Thái tuế năm đó để cúng.  
  • Với phương Đông Bắc, nếu có mái che vướng víu thì không cần theo hướng nữa. Lúc này, gia chủ hãy đặt bàn cúng quay ra ngoài đường và làm lễ bình thường.
  • Mâm cúng thái tuế cần lưu ý nếu cúng chay thì phải chay hoàn toàn, không được làm nửa mặn nửa chay. 
  • Khi thắp hương, chú ý đốt 5 cây ngoài trời và 3 cây trong nhà. Sau đó, hãy đọc thật trôi chảy bài văn khấn, tụng kinh chú và bài nguyện.

Trên đây là các mẫu bài cúng giao thừa dành cho năm Tân Sửu 2021 cùng một số lưu ý quan trọng. Hy vọng qua đó, bạn có thể thực hiện lễ cúng đêm cuối năm thật đúng và chuẩn chỉnh. Phong Thủy Tam Nguyên kính chúc các bạn sẽ có một năm thành công, mọi nguyện cầu đều được toại ý. 

  • Tổng thư ký Hiệp hội dịch học Thế giới phân hội Việt Nam

  • Viện phó thường trực Viện nghiên cứu & Phát triển Văn hóa Phương Đông

  • Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên.

Đặt Lịch Tư Vấn

Quý khách để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ sớm nhất trong vòng 24h
1900.2292
1900.2292 Facebook Page Facebook Messenger Zalo Chat Chat trực tiếp

Hỗ trợ