Nghi lễ

Hàng năm chúng ta cầu xin Thánh thần, Tôn thần tại các nơi đình, đền, miếu, phủ, tại gia, tại ban thần tài để được một năm sức khỏe bình an thì cuối năm cần làm lễ tạ để tỏ lòng biết ơn, biết trước biết sau.
1 năm trước

Lễ Xin Dâu và Những Điều Chưa Biết 2022

4 năm trước

Lễ xin dâu tưởng chừng là một nghi thức đơn giản xong thủ tục này khiến không ít người hoang mang về những điều mà nhiều người còn khá “mù mờ”.

1900.2292
1900.2292 Facebook Page Facebook Messenger Zalo Chat Chat trực tiếp

Hỗ trợ