BÀI VIẾT KHÁC

Ngũ hành bản mệnh - ĐịaThổ

Hành Thổ có sáu nạp âm phân thành: Lộ Bàng Thổ, Thành Đầu Thổ, Ốc Thượng Thổ, Bích Thượng Thổ, Đại Dịch Thổ, Sa Trung Thổ. Hãy cùng Phong thuỷ Tam Nguyên tìm hiểu rõ hơn.

KIẾN THỨC PHONG THỦY ● 2 ngày trước

Ngũ hành bản mệnh - Mệnh Thổ

Hành Thổ có sáu nạp âm phân thành: Lộ Bàng Thổ, Thành Đầu Thổ, Ốc Thượng Thổ, Bích Thượng Thổ, Đại Dịch Thổ, Sa Trung Thổ. Hãy cùng Phong thuỷ Tam Nguyên tìm hiểu rõ hơn.

KIẾN THỨC PHONG THỦY ● 2 ngày trước

HƯỚNG DẪN BỐC BÁT HƯƠNG ĐÚNG CÁCH MANG LẠI SỰ LINH THIÊNG CHO BAN THỜ

Bốc Bát Hương đúng cách là việc phải làm khi muốn lập hoặc làm mới Bát Hương. Để ban thờ được linh nghiệm thì có rất nhiều quy tắc mà gia chủ cần phải tuân theo khi Bốc Bát Hương

KIẾN THỨC PHONG THỦY ● 2 ngày trước

Ngũ hành bản mệnh - Mệnh Kim

Hành Kim có 6 nạp âm phân thành: Hải Trung Kim, Kiếm Phong Kim, Bạch Lạp Kim, Sa Trung Kim, Kim Bạc Kim và Thoa Xuyến Kim.

KIẾN THỨC PHONG THỦY ● 1 tuần trước