Tuổi 1987 mua xe ngày nào đẹp 2022 để may mắn, an toàn?

(0)
Cẩm nang kiến thức phong thủy trực tuyến

Bạn muốn biết tuổi 1987 mua xe ngày nào đẹp? Từ xa xưa, việc xem ngày để mua xe để đi lại làm ăn cho may mắn, gặp nhiều thuận lợi là việc làm rất quan trọng. Bởi lẽ thường tình đó, bất kì ai cũng hy vọng rằng việc đi lại làm ăn sẽ an toàn, may mắn, gặt hái được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp. Hãy xem và tìm hiểu ngay cùng bài viết của Phong Thủy Tam Nguyên về những ngày tốt nhất để mua xe nhé!

>>>> Tham Khảo Ngay: Xem ngày tốt xấu theo tuổi mua xe, tránh ngày xấu, ngày kỵ

1. Tuổi 1987 mua xe ngày nào đẹp tháng 1 năm 2022

Dưới đây là ngày nên đi mua xe tháng 1/2022 cho tuổi 1987.

Ngày tốt 

(Dương lịch)

Ngày tốt 

(Âm lịch)

Giờ tốt trong ngày 

Ngày 10/01/2022 (Thứ hai)

Ngày QUÝ HỢI, tháng TÂN SỬU, năm TÂN SỬU 


 

Ngày 8/12/2021

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Ngày 22/01/2022 (Thứ bảy) 

Ngày ẤT HỢI, tháng TÂN SỬU, năm TÂN SỬU

Ngày 20/12/2021

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

2.Tuổi Đinh Mão 1987 mua xe ngày nào tốt 2022 tháng 2?

Tháng 2/2021, tuổi 1987 nên lưu ý các ngày sau để chọn ngày mua xe nhé!

Ngày tốt 

(Dương lịch)

Ngày tốt 

(Âm lịch)

Giờ tốt trong ngày 

Ngày 04/02/2022 (Thứ sáu) 

Ngày MẬU TÝ, tháng NHÂM DẦN, năm NHÂM DẦN
Ngày 4/1/2022

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày 05/02/2022 (Thứ bảy)

Ngày KỶ SỬU, tháng NHÂM DẦN, năm NHÂM DẦN

 Ngày 5/1/2022 

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Ngày 08/02/2022 (Thứ ba) 

Ngày NHÂM THÌN, tháng NHÂM DẦN, năm NHÂM DẦNNgày 8/1/2022 

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

Ngày 20/02/2022 (Thứ ba) 

Ngày GIÁP THÌN, tháng NHÂM DẦN, năm NHÂM DẦN
Ngày 20/1/2022 

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

3. Ngày đẹp mua xe tháng 3 năm 2022 tuổi Đinh Mão

Tuổi 1987 mua xe ngày nào đẹp năm 2022 tháng 3. Sau đây, hãy cùng chúng tôi đọc tham khảo bảng thống kê sau đây:

Ngày tốt 

(Dương lịch)

Ngày tốt 

(Âm lịch)

Giờ tốt trong ngày 

Ngày 06/03/2022 (Chủ nhật) 

Ngày MẬU NGỌ, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦNNgày 04/02/2022 

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày 08/03/ 2022 (Chủ nhật) 

Ngày CANH THÂN, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN
Ngày 6/2/2022 

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Ngày 14/03/2022 (Thứ hai) 

Ngày BÍNH DẦN, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN
Ngày 12/02/2022 

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Ngày 18/03/2022 (Thứ hai) 

Ngày CANH NGỌ, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN
Ngày 16/2/2022 

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày 26/03/2022 (Thứ bảy) 

Ngày MẬU DẦN, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN
Ngày 24/2/2022 

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Ngày 30/03/2022 (Thứ tư) 

Ngày NHÂM NGỌ, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN
Ngày 28/2/2022

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

4. Tuổi 1987 mua xe ngày nào tốt tháng 4 năm 2022

Lựa chọn ngày tốt tuổi 1987 nên mua xe vào tháng 4/2022.

Ngày tốt 

(Dương lịch)

Ngày tốt 

(Âm lịch)

Giờ tốt trong ngày 

Ngày 10/04/2022 (Chủ nhật) 

Ngày QUÝ TỴ, tháng GIÁP THÌN, năm NHÂM DẦNNgày 10/3/2022 

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Ngày 19/04/2022 (Thứ ba) 

Ngày NHÂM DẦN, tháng GIÁP THÌN, năm NHÂM DẦN
Ngày 19/3/2022 

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Ngày 21/04/2022 (Thứ năm) 

Ngày GIÁP THÌN, tháng GIÁP THÌN, năm NHÂM DẦNNgày 21/3/2022 

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

5. Tuổi Đinh Mão mua xe ngày nào đẹp trong tháng 5 năm 2022

Ngày giờ mua xe tốt trong tháng 5/2022 của tuổi 1987 như sau:

Ngày tốt 

(Dương lịch)

Ngày tốt 

(Âm lịch)

Giờ tốt trong ngày 

Ngày 12/05/2022 (Thứ năm) 

Ngày ẤT SỬU, tháng ẤT TỴ, năm NHÂM DẦNNgày 12/4/2022 

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59),

Hợi (21:00-22:59)

Ngày 17/05/2022 (Thứ ba) 

Ngày CANH NGỌ, tháng ẤT TỴ, năm NHÂM DẦN
Ngày 17/4/2022 

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày 24/05/2022 (Thứ ba) 

Ngày ĐINH SỬU, tháng ẤT TỴ, năm NHÂM DẦN
Ngày 24/4/2022 

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

6. Ngày tốt mua xe cho tuổi Đinh Mão năm 2022 tháng 6

Tham khảo một số ngày, giờ tốt sau cho tháng 6 tuổi 1987 đi mua xe:

Ngày tốt 

(Dương lịch)

Ngày tốt 

(Âm lịch)

Giờ tốt trong ngày 

Ngày 06/06/2022 (Thứ hai) 

Ngày CANH DẦN, tháng BÍNH NGỌ, năm NHÂM DẦN

Ngày 8/5/2022 

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Ngày 08/06/2022 (Thứ tư) 

Ngày NHÂM THÌN, tháng BÍNH NGỌ, năm NHÂM DẦN
Ngày 10/5/2022 

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

Ngày 18/06/2022 (Thứ bảy) 

Ngày NHÂM DẦN, tháng BÍNH NGỌ, năm NHÂM DẦNNgày 20/5/2022 

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Ngày 06/06/2022 (Thứ năm) 

Ngày GIÁP DẦN, tháng BÍNH NGỌ, năm NHÂM DẦN
Ngày 2/6/2022 

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

7. Tuổi 1987 mua xe ngày nào đẹp tháng 7 năm 2022

Sau đây là một số ngày tốt trong tháng 7/2022 cho tuổi 1987 mua xe.

Ngày tốt 

(Dương lịch)

Ngày tốt 

(Âm lịch)

Giờ tốt trong ngày 

Ngày 15/07/2022 (Thứ sáu) 

Ngày KỶ TỴ, tháng ĐINH MÙI, năm NHÂM DẦNNgày 17/6/2022 

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Ngày 27/07/2022 (Thứ tư) 

Ngày TÂN TỴ, tháng ĐINH MÙI, năm NHÂM DẦNNgày 29/6/2022 

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

8. Ngày đẹp mua xe tháng 8 năm 2022 tuổi Đinh Mão

Tuổi 1987 mua xe ngày nào đẹp trong tháng 8 này. Bạn hãy tham khảo một số ngày, giờ sau đây nhé!

Ngày tốt 

(Dương lịch)

Ngày tốt 

(Âm lịch)

Giờ tốt trong ngày 

Ngày 01/08/2022 (Thứ tư) 

Ngày BÍNH TUẤT, tháng MẬU THÂN, năm NHÂM DẦNNgày 4/7/2022 

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

Ngày 08/08/2022 (Thứ hai) 

Ngày QUÝ TỴ, tháng MẬU THÂN, năm NHÂM DẦN
Ngày 11/7/2022 

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Ngày 22/08/2022 (Thứ hai) 

Ngày ĐINH MÙI, tháng MẬU THÂN, năm NHÂM DẦN
Ngày 25/7/2022 

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

9. Tuổi 1987 mua xe ngày nào tốt tháng 9 năm 2022?

Tháng 9 có những ngày được xem là phù hợp cho tuổi 1987 đi mua xe sau:

Ngày tốt 

(Dương lịch)

Ngày tốt 

(Âm lịch)

Giờ tốt trong ngày 

Ngày 01/09/2022 (Thứ năm) 

Ngày ĐINH TỴ, tháng KỶ DẬU, năm NHÂM DẦNNgày 6/8/2022 

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Ngày 04/09/2022 (Chủ nhật) 

Ngày CANH THÂN, tháng KỶ DẬU, năm NHÂM DẦN
Ngày 9/8/2022 

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Ngày 10/09/2022 (Thứ bảy) 

Ngày BÍNH DẦN, tháng KỶ DẬU, năm NHÂM DẦN
Ngày 15/8/2022 

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Ngày 14/09/2022 (Thứ tư) 

Ngày CANH NGỌ, tháng KỶ DẬU, năm NHÂM DẦN
Ngày 19/8/2022 

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày 16/09/2022 (Thứ sáu) 

Ngày NHÂM THÂN, tháng KỶ DẬU, năm NHÂM DẦN
Ngày 21/8/2022 

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59) 

Tuất (19:00-20:59)

Ngày 25/09/2022 (Chủ nhật) 

Ngày TÂN TỴ, tháng KỶ DẬU, năm NHÂM DẦN
Ngày 30/8/2022 

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

10. Ngày đẹp mua xe tháng 10 năm 2022 tuổi Đinh Mão

Những ngày, giờ tốt năm 2022 mà bạn nên tham khảo sau đây nhé!

Ngày tốt 

(Dương lịch)

Ngày tốt 

(Âm lịch)

Giờ tốt trong ngày 

Ngày 07/10/2022 (Thứ sáu) 

Ngày QUÝ TỴ, tháng CANH TUẤT, năm NHÂM DẦNNgày 12/9/2022 

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Ngày 10/10/2022 (Thứ hai) 

Ngày BÍNH THÂN, tháng CANH TUẤT, năm NHÂM DẦN
Ngày 15/9/2022 

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Ngày 19/10/2022 (Thứ tư) 

Ngày ẤT TỴ, tháng CANH TUẤT, năm NHÂM DẦN
Ngày 24/9/2022 

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Ngày 30/10/2022 (Chủ nhật) 

Ngày BÍNH THÌN, tháng CANH TUẤT, năm NHÂM DẦN
Ngày 6/10/2022 

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

11. Tuổi 1987 mua xe ngày nào đẹp tháng 11 năm 2022

Tháng 11 tuổi 1987 đi mua xe ngày nào tốt năm 2022, mời bạn xem một số ngày sau:

Ngày tốt 

(Dương lịch)

Ngày tốt 

(Âm lịch)

Giờ tốt trong ngày 

Ngày 19/11/2022 (Thứ bảy) 

Ngày BÍNH TÝ, tháng TÂN HỢI, năm NHÂM DẦNNgày 26/10/2022 

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày 23/11/2022 (Thứ tư) 

Ngày BÍNH THÌN, tháng TÂN HỢI, năm NHÂM DẦN

Ngày 30/10/2022 

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

Ngày 27/11/2022 (Chủ nhật) 

Ngày GIÁP THÂN, tháng TÂN HỢI, năm NHÂM DẦNNgày 4/11/2022 

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

12. Tuổi Đinh Mão 1987 mua xe ngày nào tốt tháng 12 năm 2022?

Hãy cùng Tam Nguyên tham khảo một số ngày tốt tháng 12 cho tuổi 1987 đi mua xe nhé!

Ngày tốt 

(Dương lịch)

Ngày tốt 

(Âm lịch)

Giờ tốt trong ngày 

Ngày 01/12/2022 (Thứ năm) 

Ngày MẬU TÝ, tháng NHÂM TÝ, năm NHÂM DẦNNgày 8/11/2022 

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày 02/12/2022 (Thứ sáu) 

Ngày KỶ SỬU, tháng NHÂM TÝ, năm NHÂM DẦN
Ngày 9/11/2022 

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Ngày 09/12/2022 (Thứ sáu) 

Ngày BÍNH THÂN, tháng NHÂM TÝ, năm NHÂM DẦN
Ngày 16/11/2022 

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Ngày 13/12/2022 (Thứ ba) 

Ngày CANH TÝ, tháng NHÂM TÝ, năm NHÂM DẦNNgày 20/11/2022 

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày 21/12/2022 (Thứ tư) 

Ngày MẬU THÂN, tháng NHÂM TÝ, năm NHÂM DẦN
Ngày 4/11/2022 

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Trên đây là nội dung mà Phong Thủy Tam Nguyên đã tổng hợp về tuổi 1987 mua xe ngày nào đẹp mà bạn cần tham khảo. Ngoài ra, để chọn được ngày đi mua xe chuẩn nhất và phù hợp với gia đình và bạn còn cần thêm một số thông tin về hành, ngày sinh. Do đó, hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần hỗ trợ tư vấn giải đáp nhé!

Thông tin liên hệ:

 • Địa chỉ:
 • Hà Nội: Lô A12/D7, ngõ số 66 Khúc Thừa Dụ, Khu đô thị mới Cầu Giấy, P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Quảng Ninh: Số nhà 81, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
 • Đà Nẵng: Số nhà 134 đường Điện Biên Phủ, P.Chính Gián , Q.Thanh Khê , Tp Đà Nẵng
 • HCM: Số 778/5 đường Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, TP. HCM.
 • Hotline: 1900.2292
 • Website: phongthuyvuong.com
 • Email: [email protected]
 • Tổng thư ký Hiệp hội dịch học Thế giới phân hội Việt Nam

 • Viện phó thường trực Viện nghiên cứu & Phát triển Văn hóa Phương Đông

 • Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên.

Đặt Lịch Tư Vấn

Quý khách để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ sớm nhất trong vòng 24h
1900.2292
1900.2292 Facebook Page Facebook Messenger Zalo Chat Chat trực tiếp

Hỗ trợ