Tuổi Canh Thân mua xe ngày nào tốt 2022 để lộc tài, may mắn

(0)
Cẩm nang kiến thức phong thủy trực tuyến

Xem tuổi chọn ngày là một trong những việc làm cần thiết trước một sự kiện trọng đại như mua xe, xây nhà hay khai trương. Bài viết này đề cập tới tuổi Canh Thân mua xe ngày nào tốt trong năm 2022 để đem lại nhiều điều may mắn, thuận lợi. Hãy cùng theo dõi ngay nhé!

>>>> Xem Ngay: Xem ngày tốt mua xe theo tuổi, may mắn, hợp mạng.

1. Tuổi Canh Thân mua xe ngày nào tốt năm 2022 tháng 1 

Dưới đây là những ngày tốt trong tháng 1 năm 2022 hợp cho tuổi Canh Thân mua xe.

Ngày tốt

Giờ tốt trong ngày

Dương lịch: Ngày 10 tháng 1 năm 2022

Âm lịch: Ngày 8 tháng 12 năm 2021

Ngày Quý Hợi, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu 

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch: Ngày 22 tháng 1 năm 2022

Âm lịch: Ngày 20 tháng 12 năm 2021

Ngày Ất Hợi, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59

 

2. Xem ngày tốt cho tuổi Canh Thân năm 2022 tháng 2 để mua xe 

Trong tháng 2 năm 2022 không có ngày tốt cho tuổi Canh Thân mua xe. Hãy theo dõi những ngày tốt ở những tháng sau nhé.

3. Tuổi Canh Thân mua xe tháng 3 năm 2022 

Tháng 3 năm 2022 có những ngày tốt dưới đây phù hợp cho tuổi Canh Thân mua xe.

Ngày tốt

Giờ tốt trong ngày

Dương lịch: Ngày 6 tháng 3 năm 2022

Âm lịch: Ngày 4 tháng 2 năm 2022

Ngày Mậu Ngọ, tháng Quý Mão, năm Nhâm Dần

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch: Ngày 18 tháng 3 năm 2022

Âm lịch: Ngày 16 tháng 2 năm 2022

Ngày Canh Ngọ, tháng Quý Mão, năm Nhâm Dần

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch: Ngày 30 tháng 3 năm 2022

Âm lịch: Ngày 28 tháng 2 năm 2022

Ngày Nhâm Ngọ, tháng Quý Mão, năm Nhâm Dần

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

 

4. Tuổi Canh Thân mua xe ngày nào tốt trong tháng 4 năm 2022 

Tuổi Canh Thân nên mua xe một trong những ngày tốt dưới đây trong tháng 4 năm 2022.

Ngày tốt

Giờ tốt trong ngày

Dương lịch: Ngày 2 tháng 4 năm 2022

Âm lịch: Ngày 2 tháng 3 năm 2022

Ngày Ất Dậu, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch: Ngày 8 tháng 4 năm 2022

Âm lịch: Ngày 8 tháng 3 năm 2022

Ngày Tân Mão, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch: Ngày 10 tháng 4 năm 2022

Âm lịch: Ngày 10 tháng 3 năm 2022

Ngày Quý Tỵ, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch: Ngày 20 tháng 4 năm 2022

Âm lịch: Ngày 20 tháng 3 năm 2022

Ngày Quý Mão, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch: Ngày 21 tháng 4 năm 2022

Âm lịch: Ngày 21 tháng 3 năm 2022

Ngày Giáp Thìn, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

 

5. Tuổi thân 1980 mua xe ngày nào tốt tháng 5 năm 2022 

Trong tháng 5 năm 2022, tuổi Canh Thân có thể chọn một trong những ngày tốt dưới đây để mua xe.

Ngày tốt

Giờ tốt trong ngày

Dương lịch: Ngày 12 tháng 5 năm 2022

Âm lịch: Ngày 12 tháng 4 năm 2022

Ngày Ất Sửu, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch: Ngày 17 tháng 5 năm 2022

Âm lịch: Ngày 17 tháng 4 năm 2022

Ngày Canh Ngọ, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch: Ngày 24 tháng 5 năm 2022

Âm lịch: Ngày 24 tháng 4 năm 2022

Ngày Đinh Sửu, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

 

6. Ngày tốt mua xe cho tuổi Canh Thân năm 2022 tháng 6 

Ngày tốt trong tháng 6 năm 2022 cho tuổi Canh Thân mua xe.

Ngày tốt

Giờ tốt trong ngày

Dương lịch: Ngày 8 tháng 6 năm 2022

Âm lịch: Ngày 10 tháng 5 năm 2022

Ngày Nhâm Thìn, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

 

7. Xem ngày tốt cho tuổi Canh Thân năm 2022 tháng 7 để mua xe 

Tuổi Canh Thân có thể chọn một trong những ngày tốt trong tháng 7 năm 2022 để mua xe.

Ngày tốt

Giờ tốt trong ngày

Dương lịch: Ngày 13 tháng 7 năm 2022

Âm lịch: Ngày 15 tháng 6 năm 2022

Ngày Đinh Mão, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch: Ngày 15 tháng 7 năm 2022

Âm lịch: Ngày 17 tháng 6 năm 2022

Ngày Kỷ Tỵ, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch: Ngày 27 tháng 7 năm 2022

Âm lịch: Ngày 29 tháng 6 năm 2022

Ngày Tân Tỵ, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

 

8. Tuổi Canh Thân mua xe ngày nào tốt tháng 8 năm 2022 

Tháng 8 năm 2022 không có ngày tốt mua xe hợp tuổi Canh Thân. Cùng theo dõi các ngày tốt ở các tháng còn lại nhé.

9. Tuổi Canh Thân mua xe ngày nào tốt năm 2022 tháng 9

Tháng 9 năm 2022 có 3 ngày tốt phù hợp cho tuổi Canh Thân mua xe.

Ngày tốt

Giờ tốt trong ngày

Dương lịch: Ngày 1 tháng 9 năm 2022

Âm lịch: Ngày 6 tháng 8 năm 2022

Ngày Đinh Tỵ, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch: Ngày 14 tháng 9 năm 2022

Âm lịch: Ngày 19 tháng 8 năm 2022

Ngày Canh Ngọ, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch: Ngày 25 tháng 9 năm 2022

Âm lịch: Ngày 30 tháng 8 năm 2022

Ngày Tân Tỵ, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

 

10. Ngày đẹp mua xe tháng 10 năm 2022 tuổi Canh Thân 

Ngày đẹp mua xe tháng 10 năm 2022 cho tuổi Canh Thân được liệt kê dưới đây.

Ngày tốt

Giờ tốt trong ngày

Dương lịch: Ngày 7 tháng 10 năm 2022

Âm lịch: Ngày 12 tháng 9 năm 2022

Ngày Quý Tỵ, tháng Canh Tuất, năm Nhâm Dần

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch: Ngày 19 tháng 10 năm 2022

Âm lịch: Ngày 25 tháng 9 năm 2022

Ngày Ất Tỵ, tháng Canh Tuất, năm Nhâm Dần

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch: Ngày 30 tháng 10 năm 2022

Âm lịch: Ngày 6 tháng 10 năm 2022

Ngày Bính Thìn, tháng Tân Hợi, năm Nhâm Dần

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

11.Tuổi Canh Thân mua xe tháng nào tốt tháng 11 năm 2022

Tuổi Canh Thân có thể mua xe vào những ngày tốt trong tháng 11 năm 2022.

Ngày tốt

Giờ tốt trong ngày

Dương lịch: Ngày 19 tháng 11 năm 2022

Âm lịch: Ngày 26 tháng 10 năm 2022

Ngày Bính Tý, tháng Tân Hợi, năm Nhâm Dần

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch: Ngày 23 tháng 11 năm 2022

Âm lịch: Ngày 30 tháng 10 năm 2022

Ngày Canh Thìn, tháng Tân Hợi, năm Nhâm Dần

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

12. Tuổi Canh Thân mua xe ngày nào may mắn tháng 12 năm 2022?

Những ngày mua xe đem lại may mắn tài, tài lộc cho tuổi Canh Thân trong tháng 12 năm 2022.

Ngày tốt

Giờ tốt trong ngày

Dương lịch: Ngày 1 tháng 12 năm 2022

Âm lịch: Ngày 8 tháng 11 năm 2022

Ngày Mậu Tý, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch: Ngày 2 tháng 12 năm 2022

Âm lịch: Ngày 9 tháng 11 năm 2022

Ngày Kỷ Sửu, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch: Ngày 13 tháng 12 năm 2022

Âm lịch: Ngày 20 tháng 11 năm 2022

Ngày Canh Tý, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch: Ngày 28 tháng 12 năm 2022

Âm lịch: Ngày 6 tháng 12 năm 2022

Ngày Ất Mão, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Tuổi Canh Thân mua xe ngày nào tốt đã được Phong Thủy Tam Nguyên tổng hợp trong bài viết này. Có thể thấy, trong năm 2022 có rất nhiều ngày đẹp phù hợp cho tuổi Canh Thân mua xe để có nhiều may mắn, tài lộc. Để chọn ra ngày phù hợp nhất với mỗi người ngoài tuổi cần biết thêm một số thông tin như ngày sinh, hành. Nếu bạn mong muốn được tư vấn kỹ hơn hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900 2292 hoặc truy cập website https://phongthuyvuong.com/ để nhận được sự hỗ trợ.

Thông tin liên hệ:

  • Hà Nội: Lô A12/D7, ngõ 66 Khúc Thừa Dụ, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy.
  • Quảng Ninh: Số 81 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
  • Đà Nẵng: 134 Điện Biên Phủ, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê.
  • HCM: 38 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận
  • Hotline: 1900.2292
  • Website: phongthuyvuong.com
  • Email: [email protected]
  • Tổng thư ký Hiệp hội dịch học Thế giới phân hội Việt Nam

  • Viện phó thường trực Viện nghiên cứu & Phát triển Văn hóa Phương Đông

  • Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên.

Đặt Lịch Tư Vấn

Quý khách để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ sớm nhất trong vòng 24h
1900.2292
1900.2292 Facebook Page Facebook Messenger Zalo Chat Chat trực tiếp

Hỗ trợ