Tuổi Nhâm Thân mua xe ngày nào tốt 2022 để bình an, may mắn?

(0)
Cẩm nang kiến thức phong thủy trực tuyến

Tuổi Nhâm Thân mua xe ngày nào tốt? Đây là câu hỏi được rất nhiều quý độc giả của Tam Nguyên quan tâm. Việc mua xe được xem như là một trong những điều quan trọng nhất của mỗi con người. Bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp đến quý độc giả những ngày tốt để mua xe đối với những người được sinh vào năm Nhâm Thân.

>>>> Tham Khảo Ngay: Xem ngày tốt mua xe theo tuổi, chọn ngày hợp tuổi để mang xe về.

1. Tuổi Nhâm Thân mua xe ngày nào tốt năm 2022 tháng 1

Dưới đây là ngày tốt mua xe cho tuổi Nhâm Thìn tháng 1/2022.

Ngày tốt dương lịch

Ngày tốt âm lịch

Giờ tốt

Ngày 10.1

Ngày 8.12

Giờ Sửu (1:00 - 02:59)

Giờ Thìn (7:00-8:59)

Giờ Ngọ (11:00-12:59)

Giờ Mùi (13:00-14:59)

Giờ Tuất (19:00-20:59)

Giờ Hợi (21:00-22:59)

 

Ngày tốt dương lịch

Ngày tốt âm lịch

Giờ tốt

Ngày 22.1

Ngày 20.12

Giờ Sửu (1:00 - 02:59)

Giờ Thìn (7:00-8:59)

Giờ Ngọ (11:00-12:59)

Giờ Mùi (13:00-14:59)

Giờ Tuất (19:00-20:59)

Giờ Hợi (21:00-22:59)

 

2. Xem ngày tốt cho tuổi Nhâm Thân năm 2022 tháng 2 để mua xe

Dưới đây là ngày tốt mua xe cho tuổi Nhâm Thìn tháng 2/2022.

Ngày tốt dương lịch

Ngày tốt âm lịch

Giờ tốt

Ngày 4.2

Ngày 4.1

Giờ Tý (23:00-0:59)

Giờ Sửu (1:00-2:59)

Giờ Mão (5:00-6:59)

Giờ Ngọ (11:00-12:59)

Giờ Thân (15:00-16:59)

Giờ Dậu (17:00-18:59)

 

Ngày tốt dương lịch

Ngày tốt âm lịch

Giờ tốt

Ngày 5.2

Ngày 5.1

Giờ Dần (3:00-4:59)

Giờ Mão (5:00-6:59)

Giờ Tỵ (9:00-10:59)

Giờ Thân (15:00-16:59)

Giờ Tuất (19:00-20:59)

Giờ Hợi (21:00-22:59)

3. Ngày tốt mua xe tháng 3 năm 2022 tuổi Nhâm Thân

Dưới đây là ngày tốt mua xe cho tuổi Nhâm Thìn tháng 3/2022.

Ngày tốt dương lịch

Ngày tốt âm lịch

Giờ tốt

Ngày 6.3

Ngày 4.2

Giờ Tý (23:00-0:59)

Giờ Sửu (1:00-2:59)

Giờ Mão (5:00-6:59)

Giờ Ngọ (11:00-12:59)

Giờ Thân (15:00-16:59)

Giờ Dậu (17:00-18:59)

 

Ngày tốt dương lịch

Ngày tốt âm lịch

Giờ tốt

Ngày 18.3

Ngày 16.2

Giờ Tý (23:00-0:59)

Giờ Sửu (1:00-2:59)

Giờ Mão (5:00-6:59)

Giờ Ngọ (11:00-12:59)

Giờ Thân (15:00-16:59)

Giờ Dậu (17:00-18:59)

 

Ngày tốt dương lịch

Ngày tốt âm lịch

Giờ tốt

Ngày 30.3

Ngày 28.2

Giờ Tý (23:00-0:59)

Giờ Sửu (1:00-2:59)

Giờ Mão (5:00-6:59)

Giờ Ngọ (11:00-12:59)

Giờ Thân (15:00-16:59)

Giờ Dậu (17:00-18:59)

4. Tuổi Nhâm Thân mua xe ngày nào tốt năm 2022 tháng 4

Dưới đây là ngày tốt mua xe cho tuổi Nhâm Thìn tháng 4/2022.

Ngày tốt dương lịch

Ngày tốt âm lịch

Giờ tốt

Ngày 2.4

Ngày 2.3

Giờ Tý (23:00-0:59)

Giờ Dần (3:00-4:59)

Giờ Mão (5:00-6:59)

Giờ Ngọ (11:00-12:59)

Giờ Mùi (13:00-14:59)

Giờ Dậu (17:00-18:59)

 

Ngày tốt dương lịch

Ngày tốt âm lịch

Giờ tốt

Ngày 8.4

Ngày 8.3

Giờ Tý (23:00-0:59)

Giờ Dần (3:00-4:59)

Giờ Mão (5:00-6:59)

Giờ Ngọ (11:00-12:59)

Giờ Mùi (13:00-14:59)

Giờ Dậu (17:00-18:59)

 

Ngày tốt dương lịch

Ngày tốt âm lịch

Giờ tốt

Ngày 10.4

Ngày 10.3

Giờ Tý (23:00-0:59)

Giờ Dần (3:00-4:59)

Giờ Mão (5:00-6:59)

Giờ Ngọ (11:00-12:59)

Giờ Mùi (13:00-14:59)

Giờ Dậu (17:00-18:59)

 

Ngày tốt dương lịch

Ngày tốt âm lịch

Giờ tốt

Ngày 20.4

Ngày 20.3

Giờ Tý (23:00-0:59)

Giờ Dần (3:00-4:59)

Giờ Mão (5:00-6:59)

Giờ Ngọ (11:00-12:59)

Giờ Mùi (13:00-14:59)

Giờ Dậu (17:00-18:59)

 

Ngày tốt dương lịch

Ngày tốt âm lịch

Giờ tốt

Ngày 21.4

Ngày 21.3

Giờ Tý (23:00-0:59)

Giờ Dần (3:00-4:59)

Giờ Mão (5:00-6:59)

Giờ Ngọ (11:00-12:59)

Giờ Mùi (13:00-14:59)

Giờ Dậu (17:00-18:59)

5. Tuổi 1992 mua xe ngày nào tốt năm 2022 tháng 5

Dưới đây là ngày tốt mua xe cho tuổi Nhâm Thìn tháng 5/2022.

Ngày tốt dương lịch

Ngày tốt âm lịch

Giờ tốt

Ngày 12.5

Ngày 12.4

Giờ Dần (3:00-4:59)

Giờ Mão (5:00-6:59)

Giờ Tỵ (9:00-10:59)

Giờ Thân (15:00-16:59)

Giờ Tuất (19:00-20:59)

Giờ Hợi (21:00-22:59)

 

Ngày tốt dương lịch

Ngày tốt âm lịch

Giờ tốt

Ngày 17.5

Ngày 17.4

Giờ Tý (23:00-0:59)

Giờ Sửu (1:00-2:59)

Giờ Mão (5:00-6:59)

Giờ Ngọ (11:00-12:59)

Giờ Thân (15:00-16:59)

Giờ Dậu (17:00-18:59)

 

Ngày tốt dương lịch

Ngày tốt âm lịch

Giờ tốt

Ngày 24.5

Ngày 24.4

Giờ Tý (23:00-0:59)

Giờ Sửu (1:00-2:59)

Giờ Mão (5:00-6:59)

Giờ Ngọ (11:00-12:59)

Giờ Thân (15:00-16:59)

Giờ Dậu (17:00-18:59)

6. Ngày tốt mua xe cho tuổi Nhâm Thân năm 2022 tháng 6

Dưới đây là ngày tốt mua xe cho tuổi Nhâm Thìn tháng 6/2022.

 

Ngày tốt dương lịch

Ngày tốt âm lịch

Giờ tốt

Ngày 8.6

Ngày 10.5

Giờ Dần (3:00-4:59)

Giờ Thìn (7:00-8:59)

Giờ Tỵ (9:00-10:59)

Giờ Thân (15:00-16:59)

Giờ Dậu (17:00-18:59)

Giờ Hợi (21:00-22:59)

7. Xem ngày tốt cho tuổi Nhâm Thân năm 2022 tháng 7 để mua xe

Dưới đây là ngày tốt mua xe cho tuổi Nhâm Thìn tháng 7/2022.

 

Ngày tốt dương lịch

Ngày tốt âm lịch

Giờ tốt

Ngày 13.7

Ngày 15.6

Giờ Tý (23:00-0:59)

Giờ Dần (3:00-4:59)

Giờ Mão (5:00-6:59)

Giờ Ngọ (11:00-12:59)

Giờ Mùi (13:00-14:59)

Giờ Dậu (17:00-18:59)

 

Ngày tốt dương lịch

Ngày tốt âm lịch

Giờ tốt

Ngày 15.7

Ngày 17.6

Giờ Sửu (1:00 - 02:59)

Giờ Thìn (7:00-8:59)

Giờ Ngọ (11:00-12:59)

Giờ Mùi (13:00-14:59)

Giờ Tuất (19:00-20:59)

Giờ Hợi (21:00-22:59)

 

Ngày tốt dương lịch

Ngày tốt âm lịch

Giờ tốt

Ngày 27.7

Ngày 29.6

Giờ Sửu (1:00 - 02:59)

Giờ Thìn (7:00-8:59)

Giờ Ngọ (11:00-12:59)

Giờ Mùi (13:00-14:59)

Giờ Tuất (19:00-20:59)

Giờ Hợi (21:00-22:59)

8. Ngày đẹp mua xe tháng 8 năm 2022 tuổi Nhâm Thân 1992

Tháng 8.2022 dương lịch sẽ rơi vào tháng 7 âm lịch, theo quan điểm của người xưa cho rằng đây sẽ là một tháng không may mắn. Vậy nên, trong tháng này mọi người đều sẽ hạn chế kinh doanh, chi tiêu cũng như mua sắm. Đây là lý do vì sao mà vào tháng 8.2022 sẽ không có ngày tốt để có thể mua xe.

9. Tuổi Nhâm Thân mua xe ngày nào tốt năm 2022 tháng 9

Dưới đây là ngày tốt mua xe cho tuổi Nhâm Thìn tháng 9/2022.

Ngày tốt dương lịch

Ngày tốt âm lịch

Giờ tốt

Ngày 1.9

Ngày 6.8

Giờ Sửu (1:00 - 02:59)

Giờ Thìn (7:00-8:59)

Giờ Ngọ (11:00-12:59)

Giờ Mùi (13:00-14:59)

Giờ Tuất (19:00-20:59)

Giờ Hợi (21:00-22:59)

 

Ngày tốt dương lịch

Ngày tốt âm lịch

Giờ tốt

Ngày 14.9

Ngày 19.8

Giờ Tý (23:00-0:59)

Giờ Sửu (1:00-2:59)

Giờ Mão (5:00-6:59)

Giờ Ngọ (11:00-12:59)

Giờ Thân (15:00-16:59)

Giờ Dậu (17:00-18:59)

 

Ngày tốt dương lịch

Ngày tốt âm lịch

Giờ tốt

Ngày 25.9

Ngày 30.8

Giờ Sửu (1:00 - 02:59)

Giờ Thìn (7:00-8:59)

Giờ Ngọ (11:00-12:59)

Giờ Mùi (13:00-14:59)

Giờ Tuất (19:00-20:59)

Giờ Hợi (21:00-22:59)

10. Ngày đẹp mua xe tháng 10 năm 2022 tuổi Nhâm Thân

Dưới đây là ngày tốt mua xe cho tuổi Nhâm Thìn tháng 10/2022.

Ngày tốt dương lịch

Ngày tốt âm lịch

Giờ tốt

Ngày 7.10

Ngày 12.9

Giờ Sửu (1:00 - 02:59)

Giờ Thìn (7:00-8:59)

Giờ Ngọ (11:00-12:59)

Giờ Mùi (13:00-14:59)

Giờ Tuất (19:00-20:59)

Giờ Hợi (21:00-22:59)

 

Ngày tốt dương lịch

Ngày tốt âm lịch

Giờ tốt

Ngày 19.10

Ngày 24.9

Giờ Sửu (1:00 - 02:59)

Giờ Thìn (7:00-8:59)

Giờ Ngọ (11:00-12:59)

Giờ Mùi (13:00-14:59)

Giờ Tuất (19:00-20:59)

Giờ Hợi (21:00-22:59)

 

Ngày tốt dương lịch

Ngày tốt âm lịch

Giờ tốt

Ngày 30.10

Ngày 6.10

Giờ Dần (3:00-4:59)

Giờ Thìn (7:00-8:59)

Giờ Tỵ (9:00-10:59)

Giờ Thân (15:00-16:59)

Giờ Dậu (17:00-18:59)

Giờ Hợi (21:00-22:59)

11. Tuổi 1992 mua xe ngày nào tốt tháng 11 năm 2022

Dưới đây là ngày tốt mua xe cho tuổi Nhâm Thìn tháng 11/2022.

Ngày tốt dương lịch

Ngày tốt âm lịch

Giờ tốt

Ngày 19.11

Ngày 26.10

Giờ Tý (23:00-0:59)

Giờ Sửu (1:00-2:59)

Giờ Mão (5:00-6:59)

Giờ Ngọ (11:00-12:59)

Giờ Thân (15:00-16:59)

Giờ Dậu (17:00-18:59)

 

Ngày tốt dương lịch

Ngày tốt âm lịch

Giờ tốt

Ngày 23.11

Ngày 30.10

Giờ Dần (3:00-4:59)

Giờ Thìn (7:00-8:59)

Giờ Tỵ (9:00-10:59)

Giờ Thân (15:00-16:59)

Giờ Dậu (17:00-18:59)

Giờ Hợi (21:00-22:59)

12. Tuổi Nhâm Thân mua xe ngày nào may mắn tháng 12 năm 2022?

Dưới đây là ngày tốt mua xe cho tuổi Nhâm Thìn tháng 12/2022.

Ngày tốt dương lịch

Ngày tốt âm lịch

Giờ tốt

Ngày 1.12

Ngày 8.11

Giờ Tý (23:00-0:59)

Giờ Sửu (1:00-2:59)

Giờ Mão (5:00-6:59)

Giờ Ngọ (11:00-12:59)

Giờ Thân (15:00-16:59)

Giờ Dậu (17:00-18:59)

 

Ngày tốt dương lịch

Ngày tốt âm lịch

Giờ tốt

Ngày 2.12

Ngày 9.11

Giờ Dần (3:00-4:59)

Giờ Mão (5:00-6:59)

Giờ Tỵ (9:00-10:59)

Giờ Thân (15:00-16:59)

Giờ Tuất (19:00-20:59)

Giờ Hợi (21:00-22:59)

 

Ngày tốt dương lịch

Ngày tốt âm lịch

Giờ tốt

Ngày 13.12

Ngày 20.11

Giờ Dần (3:00-4:59)

Giờ Mão (5:00-6:59)

Giờ Tỵ (9:00-10:59)

Giờ Thân (15:00-16:59)

Giờ Tuất (19:00-20:59)

Giờ Hợi (21:00-22:59)

 

Ngày tốt dương lịch

Ngày tốt âm lịch

Giờ tốt

Ngày 28.12

Ngày 6.12

Giờ Tý (23:00-0:59)

Giờ Dần (3:00-4:59)

Giờ Mão (5:00-6:59)

Giờ Ngọ (11:00-12:59)

Giờ Mùi (13:00-14:59)

Giờ Dậu (17:00-18:59)

Tuổi Nhâm Thân mua xe ngày nào tốt chắc chắn là vấn đề mà rất nhiều quý độc giả quan tâm vào lúc này. Qua nhiều biến động, chắc chắn bản thân chúng ta sẽ luôn tự nhìn nhận lại những cố gắng của bản thân vì vậy cũng sẽ tự thưởng những món đồ có giá trị cho riêng mình. Bài viết này, hy vọng Tam Nguyên đã cung cấp đến quý độc giả những thông tin hữu ích và giá trị nhất.

  • Tổng thư ký Hiệp hội dịch học Thế giới phân hội Việt Nam

  • Viện phó thường trực Viện nghiên cứu & Phát triển Văn hóa Phương Đông

  • Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên.

Đặt Lịch Tư Vấn

Quý khách để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ sớm nhất trong vòng 24h
1900.2292
1900.2292 Facebook Page Facebook Messenger Zalo Chat Chat trực tiếp

Hỗ trợ