Tuổi Tý 1996 mua xe ngày nào tốt trong năm 2022 hợp tuổi, rước lộc?

(0)
Cẩm nang kiến thức phong thủy trực tuyến

Bạn muốn biết Tuổi Tý 1996 mua xe ngày nào tốt năm 2022? Từ thời cha ông ta, xem ngày tốt để hy vọng cho một mở đầu đầy thuận lợi cho gia chủ. Phương tiện đi lại cũng không ngoại lệ, gia chủ với mong muốn chọn cho mình một ngày lành tháng tốt để đón chào một “thành viên” mới. Vậy Tuổi Tý 1996 mua xe ngày nào tốt năm 2022 để rước tài lộc, đón chào vận may? Lựa ngay ngày đẹp “rinh” xe cùng Phong thủy Tam Nguyên nhé! 

>>>> Tham Khảo Ngay: Xem ngày tốt mua xe theo tuổi, tránh ngày xấu, ngày kỵ

1. Tuổi Tý 1996 mua xe ngày nào tốt tháng 1 năm 2022 

Dưới đây là ngày khai trương tháng 01/2022 cho tuổi Kỷ Mùi:

Ngày tốt 

Giờ tốt trong ngày 

Dương lịch: 12/01/2022

Âm lịch: 30/11/2022

Ngày Canh Thân tháng Mậu Tí Canh Tí 

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Dương lịch: 13/01/2022 

Âm lịch: 01/12/2022

Ngày Tân Dậu tháng Kỷ Sửu năm Canh Tý  

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

2. Tuổi 1996 mua xe ngày nào tốt 2022 tháng 2?

Dưới đây là ngày khai trương tháng 02/2022 cho tuổi 1996:

Ngày tốt

Giờ tốt trong ngày 

Dương lịch: 19/02/2022 

Âm lịch: 08/01/2022 

Ngày Mậu Tuất tháng CAnh Dần năm Tân Sửu 

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch: 21/02/2022  

Âm lịch: 10/01/2022 

Ngày Canh Tý tháng Canh Dần năm Tân Sửu 

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

3. Ngày tốt mua xe tháng 3 năm 2022 tuổi Bính Tý

Dưới đây là ngày khai trương tháng 02/2022 cho tuổi 1996:

Ngày tốt 

Giờ tốt trong ngày 

Dương lịch: 07/03/2022 

Âm lịch: 24/01/2022

Ngày Giáp Dần tháng Canh Dần năm Tân Sửu

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Dương lịch: 09/03/2022 

Âm lịch: 26/01/2022

Ngày Bính Thìn tháng Canh Dân Dần năm Tân Sửu 

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch: 20/03/2022 

Âm lịch: 08/02/2022 

Ngày Đinh Mão tháng Tân Mão năm Tân Sửu 

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch: 22/03/2022

Âm lịch: 10/02/2022   

Ngày Kỷ Tỵ tháng Tân Mão năm Tân Sửu 

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

 

4. Ngày tốt mua xe tháng 4 năm 2022 tuổi Bính Tý

Dưới đây là ngày khai trương tháng 04/2022 cho tuổi 1996:

Ngày tốt 

Giờ tốt trong ngày 

Dương lịch: 01/04/2022 

Âm lịch: 20/02/2022

Ngày Kỷ Mão tháng Tân Mão năm Tân Sửu 

 


 

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59

Dương lịch: 09/04/2022  

Âm lịch: 28/02/2022 

Ngày Đinh Hợi tháng Tân Mão năm Tân Sửu 

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch: 22/02/2022

Âm lịch: 11/03/2022 

Năm Canh Tý tháng Nhâm Thìn năm Tân Sửu 

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch: 26/04/2022

Âm lịch: 15/03/2022

Ngày Giáp Thìn tháng Nhâm Thìn năm Tân Sửu 

 

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

 

5. Tuổi Tý 1996 mua xe ngày nào tốt tháng 5 năm 2022 

Dưới đây là ngày khai trương tháng 05/2022 cho tuổi 1996:

Ngày tốt 

Giờ tốt trong ngày 

Dương lịch: 06/05/2022

Âm lịch: 25/3/2022 

Ngày Giáp Dần tháng Nhâm Thìn năm Tân Sửu 

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Dương lịch: 10/05/2022

Âm lịch: 29/3/2022 

Ngày Mậu Ngọ tháng Nhâm Thìn năm Tân Sửu 

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch: 23/05/2022 

Âm lịch: 12/04/2022 

Ngày Tân Mùi tháng Quý Tỵ năm Tân Sửu 

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

6. Ngày tốt mua xe cho tuổi Bính Tý tháng 6 năm 2022

Dưới đây là ngày khai trương tháng 06/2022 cho tuổi 1996:

Ngày tốt 

Giờ tốt trong ngày 

Dương lịch: 04/06/2022

Âm lịch: 24/04/2022

Ngày Quý Mùi tháng Quý Tỵ năm Tân Sửu 

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch: 11/06/2022

Âm lịch: 02/05/2022

Ngày Canh Dần tháng Giáp Ngọ năm Tân Sửu 

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Dương lịch: 15/06/2022 

Âm lịch: 06/05/2022

Ngày Giáp Ngọ tháng Giáp Ngọ năm Tân Sửu 

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch: 25/06/2022

Âm lịch: 16/05/2022  

Ngày Giáp Thìn tháng Giáp Ngọ năm Tân Sửu 

Dần (3:00-5:00)

Thìn (7:00-9:00)

Tỵ (9:00-11:00)

Thân (15:00-17:00)

Dậu (17:00-19:00)

Hợi (21:00-23:00)

7. Tuổi 1996 mua xe ngày nào đẹp tháng 7 năm 2022

Dưới đây là ngày khai trương tháng 07/2022 cho tuổi 1996:

Ngày tốt

Giờ tốt trong ngày 

Dương lịch: 05/07/2022

Âm lịch: 26//05/2022

Ngày Giáp Dần tháng Giáp Ngọ năm Tân Sửu 

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Dương lịch: 18/07/2022

Âm lịch: 09/06/2022

Ngày Đinh Mão tháng Ất Mùi năm Tân Sửu

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch: 30/07/2022 

Âm lịch: 21/06/2022

Ngày Kỷ Mão tháng Ất Mùi năm Tân Sửu

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

 

8. Ngày đẹp mua xe tháng 8 năm 2022 tuổi Bính Tý 1996

Dưới đây là ngày khai trương tháng 08/2022 cho tuổi 1996:

Ngày tốt

Giờ tốt trong ngày 

Dương lich: 03/08/2022

Âm lịch: 25/06/2022 

Ngày Quý Mùi tháng Ất Mùi năm Tân Sửu

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch: 16/08/2022

Âm lịch: 09/07/2022 

Ngày Bính Thân tháng Bính Thân năm Tân Sửu 

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Dươg lịch: 26/08/2022

Âm lịch: 19/07/2022

Ngày Bính Thọ tháng Bính Thân năm Tân Sửu 

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch: 28/08/2022

Âm lịch: 21/07/2022 

Ngày Mậu Thân tháng Bính Thân năm Tân Sửu 

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

9. Tuổi Tý 1996 mua xe ngày nào tốt tháng 9 năm 2022

Dưới đây là ngày khai trương tháng 09/2022 cho tuổi 1996:

Ngày tốt

Giờ tốt trong ngày 

Dương lịch: 08/09/2022

Âm lịch: 02/08/2022

Ngày Kỷ Mùi tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu 

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Dương lịch: 18/09/2022

Âm lịch: 12/08/2022

Ngày Kỷ Tỵ tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu 

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

 

10. Ngày đẹp mua xe tháng 10 năm 2022 tuổi Bính Tý

Dưới đây là ngày khai trương tháng 10/2022 cho tuổi 1996:

Ngày tốt

Giờ tốt trong ngày 

Dương lịch: 02/10/2022 

Âm lịch: 26/08/2022

Ngày Quý Mùi tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu 

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch: 15/10/2022

Âm lịch: 10/09/2022

Ngày Bính Than tháng Mậu Tuất năm Tân Sửu

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Dương lịch: 17/10/2022

Âm lịch: 12/09/2022

Ngày Mậu Tuất tháng Mậu Tuất năm Tân Sửu 

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch: 31/10/2022

Âm lịch: 26/09/2022 

Ngày Nhâm Tý tháng Mậu Tuất 

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59

11. Tuổi 1996 mua xe ngày nào tốt tháng 11 năm 2022

Dưới đây là ngày khai trương tháng 11/2022 cho tuổi 1996:

Ngày tốt

Giờ tốt trong ngày 

Dương lịch: 14/11/2022

Âm lịch: 10/10/2022’

Ngày Bính Dần tháng Kỷ Hợi năm Tân Sửu 

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Dương lịch: 19/11/2022

Âm lịch: 15/10/2022

Ngày Tân Mùi tháng Kỷ Hợi năm Tân Sửu 

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

 

12. Tuổi Bính Tý mua xe ngày nào may mắn tháng 12 năm 2022

Dưới đây là ngày khai trương tháng 12/2022 cho tuổi 1996:

Ngày tốt

Giờ tốt trong ngày 

Dương lịch: 04/12/2022

Âm lịch: 01/11/2022

Ngày Bính Tuất tháng Canh Tý năm Tan Sửu 

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch: 14/12/2022

Âm lịch: 11/11/2022

Ngày Bính Thân tháng Canh Tý năm Tân Sửu 

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Dương lịch: 18/12/2022

Âm lịch: 15/11/2022

Ngày Canh Tý năm TÂn Sửu

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Trên đây là nội dung mà Phong Thủy Tam Nguyên đã tổng hợp về Tuổi Tý 1996 mua xe ngày nào tốt năm 2022 mà bạn cần tham khảo. Ngoài ra, để chọn được ngày đi “rinh” về một phương tiện phù hợp với bạn và gia đình thì tại sao hãy không lập tức liên hệ với chúng tôi để bạn có thêm nhiều giải đáp!

Thông tin liên hệ:

 • Địa chỉ:
 • Hà Nội: Lô A12/D7, ngõ số 66 Khúc Thừa Dụ, Khu đô thị mới Cầu Giấy, P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Quảng Ninh: Số nhà 81, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
 • Đà Nẵng: Số nhà 134 đường Điện Biên Phủ, P.Chính Gián , Q.Thanh Khê , Tp Đà Nẵng
 • HCM: Số 778/5 đường Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, TP. HCM.
 • Hotline: 1900.2292
 • Website: phongthuyvuong.com
 • Email: [email protected]
 • Tổng thư ký Hiệp hội dịch học Thế giới phân hội Việt Nam

 • Viện phó thường trực Viện nghiên cứu & Phát triển Văn hóa Phương Đông

 • Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên.

Đặt Lịch Tư Vấn

Quý khách để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ sớm nhất trong vòng 24h
1900.2292
1900.2292 Facebook Page Facebook Messenger Zalo Chat Chat trực tiếp

Hỗ trợ