Câu Chuyện Trả Nợ Tào Quan và Những Khóa Lễ Cần Biết 2022

(0)
Cẩm nang kiến thức phong thủy trực tuyến

Câu chuyện về trả nợ tào quan chắc hẳn rằng không ít người đã được nghe tới nhưng đằng sau bắt nguồn của “trả nợ tào quan” là gì và cũng khóa lễ tiếp đó là gì không phải ai cũng nắm rõ được.

>>>> XEM THÊM: A - Z kiến thức phong thủy cơ bản đến chi tiết bạn nên biết

TRẢ NỢ TÀO QUAN LÀ GÌ

trả nợ tào quan là gì

Trả nợ tào quan có nghĩa là trả nợ tiền ở nơi âm ty địa phủ. Có thể hiểu đơn giản “tào quan” ở đây là tiền ở dưới địa phủ

Dưới địa phủ có một ngân hàng tên là Ngân Hàng Địa Phủ, việc trả nợ tào quan chính là trách nhiệm trả số tiền nợ cho ngân hàng dưới đó.

Vậy vì sao phải trả nợ tào quan? Đó chính là theo quy định của Thiên Quy - Thiên Giới, sau khi người trên trần mãn số và quy tiên thì việc đầu tiên mà các vong linh đó chính là thoát ra khỏi cơ thể xác thịt và tiến vào cõi tâm linh - hay cũng chính là thế giới vô hình riêng biệt.

Mỗi vong linh khi chuyển hóa sẽ được đặt một tên hiệu và xét duyệt để đi tu tập tại cõi này. Sau đó dưới Ngân Hàng Địa Phủ sẽ cấp vở (Kinh) và tiền (tiền tào quan) để vong linh sinh hoạt và trao đổi.

Và trong thời gian tu tập đó của mỗi vong linh nếu có thành tựu, sự tiến bộ hay đắc quả thì những vong linh đó sẽ được lên đến cảnh giới cao hơn nữa và sẽ được miễn vào luân hồi tái sinh.

Lúc đó số tiền quan tào được cấp lúc ban đầu sẽ được xóa bỏ, coi như vong linh đó không phải trợ nợ số tiền đó.

Còn ngược lại, khi việc tu tập bị trễ nải, không có sự tiến bộ do chính tiền kiếp của người đó vướng nhiều nghiệp chướng, oan gia trái chủ nặng nề thì sẽ phải chuyển vào cõi Nhân để tái sinh để sửa chữa lại những lầm lỗi đó.

Và số tiền quan tào sẽ phải được hoàn trả một cách bắt buộc và chính vì thế hầu như người nào cùng sẽ vướng nợ tào quan nhưng chỉ khác đó là ít hay nhiều.

Tuy nhiên việc trả nợ tào quan khi được hoàn trả lại số tiền những không có nghĩa là việc buôn bán, kinh doanh, sự nghiệp có thể khởi sắc hay tiến bộ lên được.

Đó còn phụ thuộc vào một phần nghiệp quả người đó đã làm tại kiếp trước ra sao. Nếu trong quá khứ tiền kiếp họ từng làm điều ác hay những điều bất lương, trộm cắp, giết người thì sẽ phải nhận lại những nghiệp trả cho việc làm đó.

  >>>> XEM NGAYVăn khấn khoa cúng trả nợ tào quan & đồ lễ chuẩn xác

TRƯỜNG HỢP TRẢ VÀ KHÔNG TRẢ NỢ TÀO QUAN

trường hợp trả và không trả nợ tào quan

Nghe có vẻ lạ tuy nhiên có một số ít trường hợp thuộc con nhà Tứ Phủ trình đồng hay người người có nghiệp tu hành theo nhà Phật hay bất kể một đạo giáo nào khác.

Và chính do một cơ duyên tốt lành nào đó mà được tiếp tục tu tập và tu dưỡng trên cõi trần nên không cần phải trả nợ tào quan.

Còn với trường hợp sau như người nợ mã Tứ phủ và người tiễn căn hay một số trường hợp khác đều phải bắt buộc trả nợ vì sự tu tập không thành.

Như nhiều người đã biết nếu có nợ tào quan mà không có sự chuẩn bị tiến hành đề trả sẽ dẫn tới hao tài, bất thành công danh...

QUY ĐỊNH TRẢ NỢ TÀO QUAN

quy định trả nợ tào quan

Dưới đây là những quy định trả nợ tào quan theo “Lục thập hoa giáp” chiếu theo sách cổ và tuổi nam. nữ dưới đây đều được tính như nhau:

 • Giáp Tý: số tiền tào quan phải trả 2 vạn 3 - Kinh 30 quyển. Nộp trả tại kho số 3 - Tào quan tính danh tư quân, thọ 75 tuổi.

 • Ất Sửu: số tiền tào quan phải trả 38 vạn - Kinh 54 quyển. Nộp trả tại kho số 30 - Tào quan cát điền tư quân. Thọ 80 tuổi

 • Bính Dần :số tiền tào quan phải trả 6 vạn + Kinh 74 quyển. Nộp trả tại kho 13 - Tào Quan tính Mã tư quân. Thọ 78 tuổi.

 • Đinh Mão : số tiền tào quan phải trả 2 vạn 3 nghìn + 11 quyển Kinh. Nộp trả tại kho 11 - Tào Quan tính hứa tư quân.

 • Mậu Thìn: số tiền tào quan 2 vạn + Kinh 30 quyển. Nộp trả tại kho 11 - Tào Quan tính danh tư quân. Thọ 79 tuổi.

 • Kỷ Tỵ : số tiền tào quan 7 vạn 3 nghìn + Kinh 28 quyển. Nộp trả tại kho 3 - Tào Quan tính Cao tư quân.

 • Canh Ngọ : số tiền tào quan 10 vạn + Kinh 12 quyển. Nộp trả tại kho số 9 - Tào Quan tính Lý tư quân. Hình nhân 3 Tướng. Thọ 85 tuổi.

 • Tân Mùi : số tiền tào quan 10 vạn 3 + Kinh 17 quyển. Nộp trả tại kho 10 - Tào Quan tính thường an tư quân. Hình nhân 2 Tướng nữ. Thọ 90 tuổi.

 • Nhâm Thân : số tiền tào quan 4 vạn 2 + Kinh 11 cuốn. Nộp trả tại kho 16 - Tào Quan tính phả tư quân. Thọ 74 hoặc 89 tuổi.

 • Quý Dậu : số tiền tào quan 5 vạn 2 + Kinh 5 quyển + 3 cây cột chùa bằng giấy. Nộp trả tại kho số 1 - Tào Quan tính Thành tư quân.

 • Giáp Tuất : số tiền tào quan 5 vạn + Kinh 6 cuốn + 3 bộ xà chùa . Nộp tại kho 10 Tào quan tính Quyền tư quân- Thọ 91 tuổi.

 • Ất Hợi: số tiền tào quan 4 vạn 8 + Kinh 130 cuốn . Nộp tại kho số 5 Tào quan tính Duyệt tư quân. Thọ 69 hoặc 79 tuổi.

 • Bính Tý: số tiền tào quan 2 vạn 4 + Kinh 27 cuốn + 3 bộ nóc chùa . Nộp tại kho số 9 Tào quan tính Vương tư quân. Thọ 79 tuổi.

 • Đinh Sửu : số tiền tào quan 2 vạn 2 + 25 cuốn Kinh + Trả 2 Hình nhân Tướng. Nộp tại kho số 2 Tào quan tính Quyền tư quân . Thọ 80 tuổi

 • Mậu Dần : số tiền Tào quan 6 vạn + 21 cuốn Kinh . Nộp tại kho số 1 Tào quan tính Na tư quân. Thọ 80 tuổi.

 • Kỷ Mão : Tiền Tào quan 8 vạn + 01 cuốn Kinh + 02 Hình nhân Tướng . Nộp tại kho số 2 Tào quan tính Gia tư quân. Thọ 80 tuổi.

 • Canh Thìn : Tiền Tào quan 5 vạn 7 + 37 cuốn Kinh . Nộp tại kho nào cũng được . Thọ 60 tuổi.

 • Tân Tỵ : Tiền Tào quan 5 vạn 7 + 70 cuốn Kinh + 03 Kinh Tam bảo ( Kinh thật ). Nộp tại kho số 2 hoặc 11 Tào quan tính Cao tư quân. Thọ 65 tuổi.

 • Nhâm Ngọ : Tiền Tào quan 11 vạn + 30 cuốn Kinh . Nộp tại kho số 24 Tào quan tính Đào tư quân. Thọ 90 tuổi.

 • Quý Mùi : Tiền Tào quan 5 vạn 2 + 21 cuốn Kinh . Nộp tại kho 42 Tào quan tính Tiên tư quân. Thọ 80 tuổi.

 • Giáp Thân : Tiền Tào quan 70 vạn + 30 cuốn Kinh . Nộp tại kho 56 Tào quan tính Phạm tư quân. Thọ 80 tuổi

 • Ất Dậu : Tiền Tào quan 40 vạn + 24 cuốn Kinh + 18 Hình nhân Tướng . Nộp tại kho số 2 Tào quan tính An tư quân. Thọ 73 tuổi .

 • Bính Tuất : Tiền Tào quan 8 vạn + 25 cuốn Kinh + 10 Hình nhân Tứơng + Lập đàn giải oan ( cát kết ) . Nộp tại kho số 6 Tào quan tính Cô tư quân. Thọ 90 tuổi

 • Đinh Hợi: Tiền Tào quan 3 vạn 9 + 13 cuốn Kinh + 13 Hình nhân Tướng . Nộp tại kho số 13 Tào quan tính Bối tư quân . Thọ 90 tuổi.

 • Mậu Tý : Tiền Tào quan 1 vạn 3 + 20 cuốn Kinh + Hoàn Tam bảo 3 cột Chùa + 01 Hình nhân Tướng . Nộp tại kho số 6 Tào quan tính Hộ tư quân. Thọ 88 tuổi.

 • Kỷ Sửu : Tiền Tào quăn vạn + 25 cuốn Kinh . Nộp tại kho số 7 Tào quan tính Đồng tư quân . Thọ 83 đến 87 tuổi.

 • Canh Dần : Tiền Tào quan 5 vạn 1 + 60 cuốn Kinh . Nộp tại kho số 5 Tào quan tính Trạch tư quân . Thọ 80 tuổi.

 • Tân Mão : Tiền Tào quan 8 vạn + 16 cuốn Kinh . Nộp tại kho số 4 Tào quan tính Trương tư quân . Thọ 90 tuổi.

 • Nhâm Thìn : Tiền tào quan 5 vạn 4 + 30 cuốn Kinh . Nộp tại kho số 3 Tào quan tính Tiêu tư quân . Thọ 78 tuổi.

 • Quý Tỵ : Tiền Tào quan 2 vạn 9 + 43 cuốn Kinh . Nộp tại kho số 5 Tào quan tính Cấn tư quân . Thọ 86 tuổi.

 • Giáp Ngọ : Tiền Tào quan 4 vạn + 43 cuốn Kinh. Nộp tại kho số 1Tào quan tính Ngọ tư quân. Thọ 90 tuổi.

 • Ất Mùi: Tiền Tào quan 3 vạn + 10 cuốn Kinh + 10 cây cột Chùa. Nộp tại kho số 2 Tào quan tính Hoàng tư quân. Thọ 80 tuổi.

 • Bính Thân : Tiền Tào quan 3 vạn 3 . Nộp tại kho số 17 Tào quan tính Phó tư quân. Thọ 75 tuổi.

 • Đinh Dậu : Tiền Tào quan 10 vạn + 33 cuốn Kinh . Nộp tại kho 12 Tào quan tính Tính tư quân. Thọ 87 tuổi.

 • Mậu Tuất : Tiền Tào quan 2 vạn + 13 cuốn Kinh = 3 cột Chùa. Nộp tại kho 36 Tào quan tính Dục tư quân. Thọ 72 tuổi.

 • Kỷ Hợi : Tiền Tào quan 5 vạn 1 . Nộp tại kho 13 Tào quan tính Bốc tư quân. Thọ 90 tuổi.

 • Canh Tý :Tiền Tào quan 12 vạn + 16 cuốn Kinh . Nộp tại kho số ... Tào quan tính Lý tư quân. Thọ 80 tuổi.

 • Tân Sửu :Tiền Tào quan 10 vạn + 45 cuốn Kinh + 12 Hình nhân người thường . Nộp tại kho số 18 Tào quan tính Cáo tư quân . Thọ 84 tuổi.

 • Nhâm Dần : Tiền Tào quan 2 vạn 7 + 21 cuốn Kinh + 3 cột Chùa. Nộp tại kho số 10 Tào quan tính Diệu tư quân. Thọ 80 tuổi.

 • Quý Mão : Tiền Tào quan 2 vạn 7 + 11 cuốn Kinh + 3 cột Chùa . Nộp tại kho 10 Tào quan tính Huyền tư quân . Thọ 75 tuổi.

 • Giáp Thìn : Tiền Tào quan 3 vạn 9 . Nộp tại kho 19 Tào quan tính Trọng tư quân + Phóng sinh chim , cá . Thọ 80 tuổi.

 • Ất Tỵ : Tiền Tào quan 9 vạn + 30 cuốn Kinh + cúng 1 phướn to cho tam bảo bằng vải . Nộp tại kho số số ... Tào quan tính Tiêu tư quân . Thọ 90 tuổi​,

 • Bính Ngọ : Tiền Tào quan 3 vạn 3 + 30 cuốn Kinh + 10 Hình nhân Tướng . Nộp tại kho 20 Tào quan tính Tái tư quân . Thọ 78 tuổi .

 • Đinh Mùi: Tiền tào quan 9 vạn 1 + 34 cuốn Kinh . Nộp tại kho 32 Tào quan tính Cư tư quân + Sám hối và phóng sinh chim cá . Thọ 92 tuổi.

 • Mậu Thân : Tiền tào quan 8 vạn + 26 cuốn Kinh + 10 Hình nhân Tướng + Phóng sinh chim cá vô hạn . Nộp tại kho số 28 Tào quan tính Thuận tư quân . Thọ 91 tuổi.

 • Kỷ Dậu : Tiền Tào quan 9 vạn + 20 cuốn Kinh + 3 Trụ Chùa + 1 Pháp khí . Nộp tại kho số 28 tào quan tính Hoằng tư quân . Thọ 89 tuổi.

 • Canh Tuất : Tiền Tào quan 10 vạn + 35 cuốn Kinh . Nộp tại kho 24 tào quan tính Tế tư quân . Thọ 77 tuổi.

 • Tân Hợi: Tiền Tào quan 1 vạn 2 + 24 cuốn Kinh + 1 Phướn vải . Nộp tại kho số 10 tào quan tính Mạnh tư quân . Thọ 91 tuổi.

 • Nhâm Tý : Tiền Tào quan 11 vạn + 13 cuốn Kinh . Nộp tại kho số 3 Tào quan tính Mạnh tư quân . Thọ 80 tuổi.

 • Quý Sửu: Tiền Tào quan 2 vạn 7 + 11 cuốn Kinh . Nộp tại kho số 18 tào quan tính Danh tư quân . Thọ 91 tuổi.

 • Giáp Dần : Tiền tào quan 7 vạn + 20 cuốn Kinh + 10 Hình nhân Tướng + Phóng sinh chim , cá càng nhiều càng tốt . Nộp tại kho số 13 tào quan tính Đỗ tư quân . Thọ 85 tuổi .

 • Ất Mão : Tiền Tào quan 8 vạn + 27 cuốn Kinh + Giải oan Đàn cát đoạn + Phóng sinh chim cá + Hoàn 3 trụ Chùa . Nộp tại kho 18 Tào quan tính Liễu tư quân . Thọ 83 tuổi .

 • Bính Thìn: Tiền Tào quan 3 vạn 6 + 27 cuốn Kinh . Nộp tại kho số 35 Tào quan tính Quý tư quân . Thọ 85 tuổi .

 • Đinh Tỵ : Tiền Tào quan 7 vạn + 19 cuốn Kinh + 3 Hình nhân Tướng + 3 trụ Chùa + Lập Đàn sám hối , giải oan Cát kết . Nộp tại kho 10 Tào quan tính Trình tư quân . Thọ 89 tuổi .

 • Mậu Ngọ :Tiền Tào quan 9 vạn + 20 cuốn . Nộp tại kho số 29 Tào quan tính Hoàng tư quân . Thọ 91 tuổi.

 • Kỷ Mùi : Tiền Tào quan 4 vạn 3 + 25 cuốn Kinh + Giải oan Tiền kiếp + Cúng Tam bảo 1 bộ Pháp khí . Nộp tại kho số 5 Tào quan tính Bốc tư quân . Thọ 84 tuổi.

 • Canh Thân : Tiền Tào quan 6 vạn 1 + 11 cuốn Kinh + 2 Hình nhân Tướng nữ . Nộp tại kho số 40 tào quan tính Triệu tư quân . Thọ 90 tuổi.

 • Tân Dậu : Tiền Tào quan 3 vạn 1 + 35 cuốn Kinh + 2 hình Tướng + 3 Trụ Chùa + Sám hối Tiền kiếp . Nộp tại kho số 25 Tào quan tính Vương tư quân . Thọ 83 tuổi.

 • Nhâm Tuất : Tiền Tào quan 10 vạn 2 + 25 cuốn Kinh . Nộp tại kho 40 Tào quan tính Hình tư quân. Thọ 90 tuổi.

 • Quý Hợi :Tiền Tào quan 10 vạn 5 + 28 cuốn Kinh. Nộp tại kho số 43 Tào quan tính Cừu tư quân. Thọ 92 tuổi.
 

KHÓA LỄ TRẢ NỢ TÀO QUAN

khóa lễ trả nợ tào quan

Hiện nay tại không ít các đền, chùa…. thường tổ chức những đàn lễ lớn để trả nợ tào quan đến những người có nhu cầu, không chỉ những đồ lễ như hương, đèn, hoa, rượu, thịt, … càng không thể thiếu trên đàn lễ những kinh kệ như Kinh Thọ SinhKinh Diệt TộiKim Cang….

 

Văn Khấn Khóa Lễ Tào Quan

 

Nam Mô A Di Đà Phật .

Kính lạy:

Nam mô Phật – Nam mô Pháp – Nam mô Tăng .

Nam mô Huyền khung cao Thượng Đế – Ngọc Hoàng hựu tội tích phước Đại Thiên tôn

Nam mô Diêu trì Kim Mẫu vô cực Đại từ tôn.

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật .

Đức U Minh Giáo chủ Địa Tạng Vương Bồ tát .

Ngài Di Lặc Phật Vương .

Đại Thánh nam Tào , lục tự duyên thọ tinh Quân .

Đại Thánh Bắc đẩu cửu hoàn giải ách tinh Quân .

Nam mô Hương Vân cái Bồ tát Ma ha tát.

Nam mô kính lạy các Ngài Phán Quan sở trực .

Hoàng Thiên Hậu Thổ Chư vị tôn Thần .

Các ngài Kim niên Đương cai Thái Tuế chí đức tôn Thần , Bản Cảnh Thành Hoàng tôn Thần và các vị Thần minh cai quản trong khu vực này .

Hôm nay là ngày tháng năm Tín chủ của chúng con là :

Ngụ tại :

* Trầm thủy thuyền Lâm , hương phúc ức .

Triên đàn tuệ uyển cựu tài bồi .

Giời đao tiêu tựu túng sơn hình

Nhiệt hướng tâm lô trường cúng dạng

* Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát ma ha tát ( 3 lần ) .

Đại chúng dĩ lập .

* Nhất thiết cúng kính lễ thường trụ Tam bảo .

Như Lai diệu sắc thân .

Thế Gian vô dư đẳng

Vô tỷ bất tư nghì.

Như Lai sắc vô tận

Trí tuệ diệc phục nhiên

Nhất thiết thường trụ pháp

Thị cố ngã quy y .

Nam mô lu cấu địa Bồ tát ma ha tát ( 3 lần )

Ngũ phận pháp thân hương phúc ức

Hương huân trí huệ thậm thâm môn

Thành tâm hiến cúng chư Linh quan

Ngã dĩ chúng sinh đồng thụ dụng

Nam mô tam mãn đa một đà lẫm án phạ nhật la vật , Nhi sa hạ ( 7 lần ) .

* Nam mô hương cúng dàng Bồ tát ma ha tát .

* Thiết dĩ hoa đàn băng khiết , bảo chiện yên phù .

Dĩ thử Chân ngôn thân triệu thỉnh

Từ tốn Thánh chúng tất văn chi

Nhất biến gia trì triệu thập phương

Văn tập Đạo tràng phổ cúng dàng .

Nhất tâm phụng thỉnh Tòng Phật sở giáo , hưng thế tùy duyên .

Duy nguyện bằng tam bảo lực giáng phó pháp duyên công đức .

Duy nguyện bằng tam bảo lực giáng phó pháp duyên công đức .

Duy nguyện bằng tam bảo lực giáng phó pháp duyên công đức .

Duy nguyện bằng tam bảo lực giáng phó pháp duyên công đức .

Duy nguyện bằng tam bảo lực giáng phó pháp duyên công đức .

* Nam mô hương cúng dàng Bồ tát ma ha tát .

( Bấm ấn giờ ) .

Gia trì biến thực nam tư nghì

Biến thử thực tám cam lộ vương

Nhất tài nhật thực lương vô biên

Nhất thiết hiền Thánh gia sung túc .

Tự nhiên trù thực ( Tý ) .

Vô lương diệc vô biên ( Ngọ ) .

Tùy niệm gia sung túc ( Mão )

Liệt vị Linh quang phổ đồng cúng dàng .

( Niệm chú biến thực cam lồ cúng dàng ) .

Án phạ phật ma ha ( Hương hoa đăng trà quả thực phụng hiến )

Án tác phạ đát tha nga đa phạ ( 3 lần ).

 

LỜI KẾT

Trên đây là những thông tin về trả nợ tào quan mà Thầy Phong Thủy Tam Nguyên chắt lọc nhằm đem đến cho các bạn đọc nguồn thông tin hữu ích nhất.

Quý bạn đọc hãy tham khảo bài viết trên như một tư liệu đọc để có cái nhìn thực tế và hiểu thêm về khái niệm trả nợ tào quan.

>>>> XEM THÊM:

 • Tổng thư ký Hiệp hội dịch học Thế giới phân hội Việt Nam

 • Viện phó thường trực Viện nghiên cứu & Phát triển Văn hóa Phương Đông

 • Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên.

Đặt Lịch Tư Vấn

Quý khách để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ sớm nhất trong vòng 24h
1900.2292
1900.2292 Facebook Page Facebook Messenger Zalo Chat Chat trực tiếp

Hỗ trợ