Chọn ngày đổ mái cho tuổi Quý Hợi 1983 năm 2021 chi tiết

(0)
4 tuần trước

Theo dân gian tương truyền rằng, việc sửa hay xây nhà đều phải coi ngày giờ tốt thì cuộc sống gia đình mới suôn sẻ. Do đó, việc xem ngày đổ mái nhà cũng không ngoại lệ. Để chọn ngày đổ mái cho tuổi Quý Hợi chính xác. Hãy đọc bài viết dưới đây của Phong Thủy Tam Nguyên nhé!

*Lưu ý: Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo!

1. Xem ngày đổ mái tuổi Quý Hợi tháng 1/2021

chọn ngày đổ mái cho tuổi quý hợi
Xem ngày tốt đổ mái cho tuổi Quý Hợi

Tháng 1/2021 có những tốt để bạn tham khảo đổ mái sau: 

Dương lịch: ngày 1/1/2021 - Âm lịch: ngày 19/11/2020

Dương lịch: ngày 4/1/2021 - Âm lịch: ngày 22/11/2020

Dương lịch: ngày 5/1/2021 - Âm lịch: ngày 23/11/2020

Dương lịch: ngày 7/1/2021 - Âm lịch: ngày 25/11/2020

Dương lịch: ngày 10/1/2021 - Âm lịch: ngày 28/11/2020

Dương lịch: ngày 12/1/2021 - Âm lịch: ngày 30/11/2020

Dương lịch: ngày 14/1/2021 - Âm lịch: ngày 2/12/2020

Dương lịch: ngày 15/1/2021 - Âm lịch: ngày 3/12/2020

Dương lịch: ngày 18/1/2021 - Âm lịch: ngày 6/12/2020

Dương lịch: ngày 19/1/2021 - Âm lịch: ngày 7/12/2020

Dương lịch: ngày 21/1/2021 - Âm lịch: ngày 9/12/2020

Dương lịch: ngày 24/1/2021 - Âm lịch: ngày 12/12/2020

Dương lịch: ngày 26/1/2021 - Âm lịch: ngày 14/12/2020

Dương lịch: ngày 27/1/2021 - Âm lịch: ngày 15/12/2020

Dương lịch: ngày 30/1/2021 - Âm lịch: ngày 18/12/2020

Dương lịch: ngày 31/1/2021 - Âm lịch: ngày 19/12/2020

2. Ngày đổ trần hợp tuổi Quý Hợi 1983 tháng 2/2021

Xem ngày đổ trần theo tuổi tháng 2 phù hợp:

Dương lịch: ngày 2/2/2021 - Âm lịch: ngày 21/12/2020

Dương lịch: ngày 5/2/2021 - Âm lịch: ngày 24/12/2020

Dương lịch: ngày 7/2/2021 - Âm lịch: ngày 26/12/2020

Dương lịch: ngày 8/2/2021 - Âm lịch: ngày 27/12/2020

Dương lịch: ngày 11/2/2021 - Âm lịch: ngày 30/12/2020

Dương lịch: ngày 13/2/2021 - Âm lịch: ngày 2/1/2021

Dương lịch: ngày 14/2/2021 - Âm lịch: ngày 3/1/2021

Dương lịch: ngày 16/2/2021 - Âm lịch: ngày 5/1/2021

Dương lịch: ngày 19/2/2021 - Âm lịch: ngày 8/1/2021

Dương lịch: ngày 21/2/2021 - Âm lịch: ngày 10/1/2021

Dương lịch: ngày 22/2/2021 - Âm lịch: ngày 11/1/2021

Dương lịch: ngày 25/2/2021 - Âm lịch: ngày 14/1/2021

Dương lịch: ngày 26/2/2021 - Âm lịch: ngày 15/1/2021

Dương lịch: ngày 28/2/2021 - Âm lịch: ngày 17/1/2021

3. Ngày tốt đổ mái cho tuổi Quý Hợi tháng 3/2021

Tham khảo ngay sau đây ngày tốt đổ mái tháng 3: 

Dương lịch: ngày 3/3/2021 - Âm lịch: ngày 20/1/2021

Dương lịch: ngày 5/3/2021 - Âm lịch: ngày 22/1/2021

Dương lịch: ngày 6/3/2021 - Âm lịch: ngày 23/1/2021

Dương lịch: ngày 9/3/2021 - Âm lịch: ngày 26/1/2021

Dương lịch: ngày 10/3/2021 - Âm lịch: ngày 27/1/2021

Dương lịch: ngày 12/3/2021 - Âm lịch: ngày 29/1/2021

Dương lịch: ngày 14/3/2021 - Âm lịch: ngày 2/2/2021

Dương lịch: ngày 17/3/2021 - Âm lịch: ngày 5/2/2021

Dương lịch: ngày 19/3/2021 - Âm lịch: ngày 7/2/2021

Dương lịch: ngày 20/3/2021 - Âm lịch: ngày 8/2/2021

Dương lịch: ngày 23/3/2021 - Âm lịch: ngày 11/2/2021

Dương lịch: ngày 24/3/2021 - Âm lịch: ngày 12/2/2021

Dương lịch: ngày 26/3/2021 - Âm lịch: ngày 14/2/2021

Dương lịch: ngày 29/3/2021 - Âm lịch: ngày 17/2/2021

Dương lịch: ngày 31/3/2021 - Âm lịch: ngày 19/2/2021

4. Tuổi Quý Hợi xem ngày lợp mái tốt tháng 4/2021

Tháng 4 có những ngày tốt nào mà bạn cần biết? Tham khảo ngay sau đây. 

Dương lịch: ngày 1/4/2021 - Âm lịch: ngày 20/2/2021

Dương lịch: ngày 4/4/2021 - Âm lịch: ngày 23/2/2021

Dương lịch: ngày 5/4/2021 - Âm lịch: ngày 24/2/2021

Dương lịch: ngày 7/4/2021 - Âm lịch: ngày 26/2/2021

Dương lịch: ngày 10/4/2021 - Âm lịch: ngày 29/2/2021

Dương lịch: ngày 12/4/2021 - Âm lịch: ngày 1/3/2021

Dương lịch: ngày 14/4/2021 - Âm lịch: ngày 3/3/2021

Dương lịch: ngày 15/4/2021 - Âm lịch: ngày 4/3/2021

Dương lịch: ngày 18/4/2021 - Âm lịch: ngày 7/3/2021

Dương lịch: ngày 19/4/2021 - Âm lịch: ngày 8/3/2021

Dương lịch: ngày 21/4/2021 - Âm lịch: ngày 10/3/2021 

Dương lịch: ngày 24/4/2021 - Âm lịch: ngày 13/3/2021

Dương lịch: ngày 26/4/2021 - Âm lịch: ngày 15/3/2021

Dương lịch: ngày 27/4/2021 - Âm lịch: ngày 16/3/2021

Dương lịch: ngày 30/4/2021 - Âm lịch: ngày 19/3/2021

5. Chọn ngày đổ mái cho tuổi Quý Hợi 1983 tháng 5/2021

Ngày tốt tháng 5 nên đổ mái: 

Dương lịch: ngày 1/5/2021 - Âm lịch: ngày 20/3/2021

Dương lịch: ngày 3/5/2021 - Âm lịch: ngày 22/3/2021

Dương lịch: ngày 6/5/2021 - Âm lịch: ngày 25/3/2021

Dương lịch: ngày 8/5/2021 - Âm lịch: ngày 27/3/2021

Dương lịch: ngày 9/5/2021 - Âm lịch: ngày 28/3/2021

Dương lịch: ngày 14/5/2021 - Âm lịch: ngày 3/4/2021

Dương lịch: ngày 15/5/2021 - Âm lịch: ngày 4/4/2021

Dương lịch: ngày 17/5/2021 - Âm lịch: ngày 6/4/2021

Dương lịch: ngày 20/5/2021 - Âm lịch: ngày 9/4/2021

Dương lịch: ngày 22/5/2021 - Âm lịch: ngày 11/4/2021

Dương lịch: ngày 23/5/2021 - Âm lịch: ngày 12/4/2021

Dương lịch: ngày 26/5/2021 - Âm lịch: ngày 15/4/2021 

Dương lịch: ngày 27/5/2021 - Âm lịch: ngày 16/4/2021

Dương lịch: ngày 29/5/2021 - Âm lịch: ngày 18/4/2021

6. Xem ngày đổ trần hợp tuổi Quý Hợi tháng 6/2021

Chọn ngày đổ mái tuổi quý hợi 1983 tốt tháng 6 như sau:

Dương lịch: ngày 1/6/2021 - Âm lịch: ngày 21/4/2021

Dương lịch: ngày 3/6/2021 - Âm lịch: ngày 23/4/2021

Dương lịch: ngày 4/6/2021 - Âm lịch: ngày 24/4/2021

Dương lịch: ngày 7/6/2021 - Âm lịch: ngày 27/4/2021

Dương lịch: ngày 8/6/2021 - Âm lịch: ngày 28/4/2021

Dương lịch: ngày 12/6/2021 - Âm lịch: ngày 3/5/2021

Dương lịch: ngày 15/56/2021 - Âm lịch: ngày 6/5/2021

Dương lịch: ngày 17/6/2021 - Âm lịch: ngày 8/5/2021

Dương lịch: ngày 18/6/2021 - Âm lịch: ngày 9/5/2021

Dương lịch: ngày 21/6/2021 - Âm lịch: ngày 12/5/2021

Dương lịch: ngày 22/6/2021 - Âm lịch: ngày 13/5/2021

Dương lịch: ngày 24/6/2021 - Âm lịch: ngày 15/5/2021

Dương lịch: ngày 27/6/2021 - Âm lịch: ngày 18/5/2021

Dương lịch: ngày 29/6/2021 - Âm lịch: ngày 20/5/2021

Dương lịch: ngày 30/6/2021 - Âm lịch: ngày 21/5/2021

7. Xem ngày hoàng đạo đổ trần, lợp mái tháng 7/2021

Tham khảo thống kê ngày tốt tháng 7: 

Dương lịch: ngày 3/7/2021 - Âm lịch: ngày 24/5/2021

Dương lịch: ngày 4/7/2021 - Âm lịch: ngày 25/5/2021

Dương lịch: ngày 6/7/2021 - Âm lịch: ngày 27/5/2021

Dương lịch: ngày 9/7/2021 - Âm lịch: ngày 30/5/2021

Dương lịch: ngày 11/7/2021 - Âm lịch: ngày 2/6/2021

Dương lịch: ngày 13/7/2021 - Âm lịch: ngày 4/6/2021

Dương lịch: ngày 14/7/2021 - Âm lịch: ngày 5/6/2021

Dương lịch: ngày 17/7/2021 - Âm lịch: ngày 8/6/2021

Dương lịch: ngày 18/7/2021 - Âm lịch: ngày 9/6/2021

Dương lịch: ngày 20/7/2021 - Âm lịch: ngày 11/6/2021

Dương lịch: ngày 23/7/2021 - Âm lịch: ngày 14/6/2021

Dương lịch: ngày 25/7/2021 - Âm lịch: ngày 16/6/2021

Dương lịch: ngày 26/7/2021 - Âm lịch: ngày 17/6/2021

Dương lịch: ngày 29/7/2021 - Âm lịch: ngày 20/6/2021

Dương lịch: ngày 30/7/2021 - Âm lịch: ngày 21/6/2021

8. Ngày đổ mái cho tuổi Quý Hợi 1983 tháng 8/2021

Tháng 8 có ngày tốt nào để tuổi Quý Hợi đổ mái không? 

Dương lịch: ngày 1/8/2021 - Âm lịch: ngày 23/6/2021

Dương lịch: ngày 4/8/2021 - Âm lịch: ngày 26/6/2021

Dương lịch: ngày 6/8/2021 - Âm lịch: ngày 28/6/2021

Dương lịch: ngày 7/8/2021 - Âm lịch: ngày 29/6/2021

Dương lịch: ngày 8/8/2021 - Âm lịch: ngày 1/7/2021

Dương lịch: ngày 9/8/2021 - Âm lịch: ngày 2/7/2021

Dương lịch: ngày 12/8/2021 - Âm lịch: ngày 5/7/2021

Dương lịch: ngày 13/8/2021 - Âm lịch: ngày 6/7/2021

Dương lịch: ngày 15/8/2021 - Âm lịch: ngày 8/7/2021

Dương lịch: ngày 18/8/2021 - Âm lịch: ngày 11/7/2021

Dương lịch: ngày 20/8/2021 - Âm lịch: ngày 13/7/2021

Dương lịch: ngày 21/8/2021 - Âm lịch: ngày 14/7/2021

Dương lịch: ngày 24/8/2021 - Âm lịch: ngày 17/7/2021

Dương lịch: ngày 25/8/2021 - Âm lịch: ngày 18/7/2021

Dương lịch: ngày 27/8/2021 - Âm lịch: ngày 20/7/2021

9. Chọn ngày tốt đổ mái tuổi Quý Hợi tháng 9/2021

Tham khảo ngày đổ mái tốt tháng 9 năm 2021.

Dương lịch: ngày 1/9/2021 - Âm lịch: ngày 25/7/2021

Dương lịch: ngày 2/8/2021 - Âm lịch: ngày 26/7/2021

Dương lịch: ngày 5/9/2021 - Âm lịch: ngày 29/7/2021

Dương lịch: ngày 6/9/2021 - Âm lịch: ngày 30/7/2021

Dương lịch: ngày 7/9/2021 - Âm lịch: ngày 1/8/2021

Dương lịch: ngày 8/9/2021 - Âm lịch: ngày 2/8/2021

Dương lịch: ngày 10/9/2021 - Âm lịch: ngày 4/7/2021

Dương lịch: ngày 13/9/2021 - Âm lịch: ngày 7/7/2021

Dương lịch: ngày 15/9/2021 - Âm lịch: ngày 9/7/2021

Dương lịch: ngày 16/9/2021 - Âm lịch: ngày 10/7/2021

Dương lịch: ngày 20/9/2021 - Âm lịch: ngày 14/7/2021

Dương lịch: ngày 22/9/2021 - Âm lịch: ngày 16/7/2021

Dương lịch: ngày 25/9/2021 - Âm lịch: ngày 19/7/2021

Dương lịch: ngày 27/9/2021 - Âm lịch: ngày 21/7/2021

Dương lịch: ngày 28/9/2021 - Âm lịch: ngày 22/7/2021

10. Tuổi Quý Hợi nên đổ mái ngày nào tháng 10/2021?

Tháng 10/2021 có ngày nào tốt để đổ mái?

Dương lịch: ngày 1/10/2021 - Âm lịch: ngày 25/8/2021

Dương lịch: ngày 2/10/2021 - Âm lịch: ngày 26/8/2021

Dương lịch: ngày 4/10/2021 - Âm lịch: ngày 28/8/2021

Dương lịch: ngày 6/10/2021 - Âm lịch: ngày 1/9/2021

Dương lịch: ngày 9/10/2021 - Âm lịch: ngày 4/9/2021

Dương lịch: ngày 11/10/2021 - Âm lịch: ngày 6/9/2021

Dương lịch: ngày 12/10/2021 - Âm lịch: ngày 7/9/2021

Dương lịch: ngày 15/10/2021 - Âm lịch: ngày 10/9/2021

Dương lịch: ngày 16/10/2021 - Âm lịch: ngày 11/9/2021

Dương lịch: ngày 18/10/2021 - Âm lịch: ngày 13/9/2021

Dương lịch: ngày 21/10/2021 - Âm lịch: ngày 16/9/2021

Dương lịch: ngày 23/10/2021 - Âm lịch: ngày 18/9/2021

Dương lịch: ngày 24/10/2021 - Âm lịch: ngày 19/9/2021

Dương lịch: ngày 27/10/2021 - Âm lịch: ngày 22/9/2021

Dương lịch: ngày 28/10/2021 - Âm lịch: ngày 23/9/2021

Dương lịch: ngày 29/10/2021 - Âm lịch: ngày 24/9/2021

Dương lịch: ngày 30/10/2021 - Âm lịch: ngày 25/9/2021

11. Ngày lợp mái cho tuổi sinh năm 1983 tháng 11/2021

Tham khảo ngay những ngày tốt tháng 11 lợp mái sau đây.

Dương lịch: ngày 2/11/2021 - Âm lịch: ngày 26/9/2021

Dương lịch: ngày 4/11/2021 - Âm lịch: ngày 30/9/2021

Dương lịch: ngày 6/11/2021 - Âm lịch: ngày 2/10/2021

Dương lịch: ngày 7/11/2021 - Âm lịch: ngày 3/10/2021

Dương lịch: ngày 10/11/2021 - Âm lịch: ngày 6/10/2021

Dương lịch: ngày 11/11/2021 - Âm lịch: ngày 7/10/2021

Dương lịch: ngày 13/11/2021 - Âm lịch: ngày 9/10/2021

Dương lịch: ngày 16/11/2021 - Âm lịch: ngày 12/10/2021

Dương lịch: ngày 18/11/2021 - Âm lịch: ngày 14/10/2021

Dương lịch: ngày 19/11/2021 - Âm lịch: ngày 15/10/2021

Dương lịch: ngày 22/11/2021 - Âm lịch: ngày 18/10/2021

Dương lịch: ngày 23/11/2021 - Âm lịch: ngày 19/10/2021

Dương lịch: ngày 25/11/2021 - Âm lịch: ngày 21/10/2021

Dương lịch: ngày 28/11/2021 - Âm lịch: ngày 24/10/2021

Dương lịch: ngày 30/11/2021 - Âm lịch: ngày 26/10/2021

12. Xem ngày đổ trần tốt cho tuổi Quý Hợi tháng 12/2021

Cuối năm 2021 có những ngày nào tốt nên chọn để đổ mái cho tuổi Quý Hợi?

Dương lịch: ngày 1/12/2021 - Âm lịch: ngày 27/10/2021

Dương lịch: ngày 6/12/2021 - Âm lịch: ngày 3/11/2021

Dương lịch: ngày 7/12/2021 - Âm lịch: ngày 4/11/2021

Dương lịch: ngày 9/12/2021 - Âm lịch: ngày 6/11/2021

Dương lịch: ngày 12/12/2021 - Âm lịch: ngày 9/11/2021

Dương lịch: ngày 14/12/2021 - Âm lịch: ngày 11/11/2021

Dương lịch: ngày 15/12/2021 - Âm lịch: ngày 12/11/2021

Dương lịch: ngày 18/12/2021 - Âm lịch: ngày 15/11/2021

Dương lịch: ngày 19/12/2021 - Âm lịch: ngày 16/11/2021

Dương lịch: ngày 21/12/2021 - Âm lịch: ngày 18/11/2021

Dương lịch: ngày 24/12/2021 - Âm lịch: ngày 21/11/2021

Dương lịch: ngày 26/12/2021 - Âm lịch: ngày 23/11/2021

Dương lịch: ngày 27/12/2021 - Âm lịch: ngày 24/11/2021

Dương lịch: ngày 30/12/2021 - Âm lịch: ngày 27/11/2021

Dương lịch: ngày 31/12/2021 - Âm lịch: ngày 28/11/2021

13. Một số lưu ý kiêng kỵ khi đổ mái nhà

  • Thứ nhất: Theo quy tắc “NHẤT GÓC AO, NHÌ ĐAO ĐÌNH”

Khi thiết kế mái nhà bạn nên phải tránh các góc ao, góc cạnh của mái đình, miếu nếu nó hướng chính diện vào nhà. Bởi vì khi nhà bạn mở cửa nhà ra sẽ dễ xảy ra va chạm, gió theo đó lùa từ cạnh mái, cạnh tường rồi thổi vào nhà của bạn.

  • Thứ hai: Điểm góc mái

Ngày xưa, mái nhà thường thiết kế bằng gỗ hay đắp vữa để giữ vững góc mái. Nếu cửa nhà chính diện với góc mái và chĩa vào nhà thì sẽ gây cảm giác bất an, không tốt cho ngôi nhà của bạn.

chọn ngày đổ mái cho tuổi quý hợi 1983
Góc mái

Hiện nay, nhà ở nông thôn hầu hết mái nhà được thiết kế hình tam giác giúp cho nước mưa, bụi bẩn dễ tuột xuống, không bị đọng trên nóc nhà tránh làm hư hại nhà cửa. Tuy nhiên, nếu tính theo phong thủy thì kiểu mái này lại không tốt cho những ngôi nhà lân cận

  • Thứ ba: Dựa vào cấu tạo của lợp mái

Ở các nhà truyền thống, mặt dài của mái nhà sẽ quay về hướng Nam nên phần đỉnh sẽ kéo từ Đông sang Tây. Ngoài ra, người ta còn dùng cây xà gồ bọc vải đỏ ở hai đầu rồi sau đó đặt ở đỉnh mái và treo tấm bùa bát quái ở giữa để thể hiện sự trân trọng của gia chủ đối với ngôi nhà của mình.

Các nhà hiện đại ngày nay phần lớn không sử dụng cây xà gồ đặt ở đỉnh nhà mà đặt 2 cây xà gồ gần nhau trên đỉnh.

  • Thứ tư: Nóc nhà

Nóc nhà thường được thiết kế theo hình tam giác có khe hở ở hai đầu để thông gió và thoát khí. Do đó, nếu nhà bên cạnh có cửa sổ đối diện với nóc nhà sẽ dễ làm tiền tài dễ bị hao tổn.

  • Thứ năm: Cây đòn đông

Cây đòn dông cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc làm mái nhà, theo phong thủy thì đòn dông và đòn tay tuyệt đối không được chĩa sang nhà bên cạnh. Thế nên, đối với nhà ở hay nhà biệt thự thì khi ngói lợp nhà phải dùng tấm thép tạo thành nẹp và bịt kín cây xà gồ để tránh làm ảnh hưởng đến những nhà xung quanh.

  • Thứ sáu: Màu sắc mái nhà

Hiện nay, chúng ta dễ dàng nhìn thấy nhiều ngôi nhà có mái tôn đa dạng màu sắc. Tuy nhiên, theo phong thủy thì nên kiêng kỵ sử dụng mái lợp màu xanh mà nên sử dụng màu đỏ hoặc màu nâu sẫm sẽ tốt cho gia chủ, giúp mang lại nhiều vượng khí

chọn ngày đổ mái cho tuổi quý hợi 1983
Mái nhà

Trên đây là những điều cần lưu ý khi chọn ngày đổ mái cho tuổi Quý Hợi 2021. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Vì vậy, để biết chính xác thông tin hãy liên hệ với Phong Thủy Tam Nguyên theo địa chỉ: https://phongthuyvuong.com nhé.

  • Tổng thư ký Hiệp hội dịch học Thế giới phân hội Việt Nam

  • Viện phó thường trực Viện nghiên cứu & Phát triển Văn hóa Phương Đông

  • Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên.

Gửi Bình Luận
Thảo luận (0)
1900.2292
1900.2292 Facebook Page Facebook Messenger Zalo Chat Chat trực tiếp

Hỗ trợ