Chọn ngày đổ mái cho tuổi Quý Hợi 1983 năm 2022 chi tiết

(0)
Cẩm nang kiến thức phong thủy trực tuyến

Theo dân gian tương truyền rằng, việc sửa hay xây nhà đều phải coi ngày giờ tốt thì cuộc sống gia đình mới bình an, suôn sẻ. Do đó, việc xem ngày đổ mái nhà cũng không ngoại lệ. Để chọn ngày đổ mái cho tuổi Quý Hợi 1983 chính xác cần dựa trên rất nhiều yếu tố. Chẳng hạn như giờ, ngày, tháng, năm sinh của gia chủ kết hợp với ngày giờ cát vượng của từng tháng trong năm. Qua đó, gia chủ có thể tìm ra xem ngày đổ mái tốt hợp tuổi mệnh của mình. Dưới đây là bài viết mà Phong Thủy Tam Nguyên chia sẻ về các ngày tốt trong năm 2021 hợp người sinh năm 1983. Mời các bạn cùng đón xem.

*Lưu ý: Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo chung!

1. Xem ngày đổ mái tuổi Quý Hợi tháng 1/2021

chọn ngày đổ mái cho tuổi quý hợi 1983
Xem ngày tốt đổ mái cho tuổi Quý Hợi

Tháng 1/2021 có những ngày tốt để bạn tham khảo đổ mái sau: 

Dương lịch: Ngày 1/1/2021 Âm lịch: Ngày 19/11/2020
Dương lịch: Ngày 4/1/2021 Âm lịch: Ngày 22/11/2020
Dương lịch: Ngày 5/1/2021 Âm lịch: Ngày 23/11/2020
Dương lịch: Ngày 7/1/2021 Âm lịch: Ngày 25/11/2020
Dương lịch: Ngày 10/1/2021 Âm lịch: Ngày 28/11/2020
Dương lịch: Ngày 12/1/2021 Âm lịch: Ngày 30/11/2020
Dương lịch: Ngày 14/1/2021 Âm lịch: Ngày 2/12/2020
Dương lịch: Ngày 15/1/2021 Âm lịch: Ngày 3/12/2020
Dương lịch: Ngày 18/1/2021 Âm lịch: Ngày 6/12/2020
Dương lịch: Ngày 19/1/2021 Âm lịch: Ngày 7/12/2020
Dương lịch: Ngày 21/1/2021 Âm lịch: Ngày 9/12/2020
Dương lịch: Ngày 24/1/2021 Âm lịch: Ngày 12/12/2020
Dương lịch: Ngày 26/1/2021 Âm lịch: Ngày 14/12/2020
Dương lịch: Ngày 27/1/2021 Âm lịch: Ngày 15/12/2020
Dương lịch: Ngày 30/1/2021 Âm lịch: Ngày 18/12/2020
Dương lịch: Ngày 31/1/2021 Âm lịch: Ngày 19/12/2020

2. Ngày đổ trần hợp tuổi Quý Hợi 1983 tháng 2/2021

chọn ngày đổ mái cho tuổi quý hợi 1983
Ngày tốt đổ mái Quý Hợi tháng 2/ 2021

Xem ngày đổ trần tháng 2 theo tuổi phù hợp:

Dương lịch: Ngày 2/2/2021 Âm lịch: Ngày 21/12/2020
Dương lịch: Ngày 5/2/2021 Âm lịch: Ngày 24/12/2020
Dương lịch: Ngày 7/2/2021 Âm lịch: Ngày 26/12/2020
Dương lịch: Ngày 8/2/2021 Âm lịch: Ngày 27/12/2020
Dương lịch: Ngày 11/2/2021 Âm lịch: Ngày 30/12/2020
Dương lịch: Ngày 13/2/2021 Âm lịch: Ngày 2/1/2021
Dương lịch: Ngày 14/2/2021 Âm lịch: Ngày 3/1/2021
Dương lịch: Ngày 16/2/2021 Âm lịch: Ngày 5/1/2021
Dương lịch: Ngày 19/2/2021 Âm lịch: Ngày 8/1/2021
Dương lịch: Ngày 21/2/2021 Âm lịch: Ngày 10/1/2021
Dương lịch: Ngày 22/2/2021 Âm lịch: Ngày 11/1/2021
Dương lịch: Ngày 25/2/2021 Âm lịch: Ngày 14/1/2021
Dương lịch: Ngày 26/2/2021 Âm lịch: Ngày 15/1/2021
Dương lịch: Ngày 28/2/2021 Âm lịch: Ngày 17/1/2021

3. Ngày tốt đổ mái cho tuổi Quý Hợi tháng 3/2021

chọn ngày đổ mái cho tuổi quý hợi 1983
Chọn ngày đẹp đổ mái tháng 3

Tham khảo ngay sau đây ngày tốt đổ mái tháng 3: 

Dương lịch: Ngày 3/3/2021 Âm lịch: Ngày 20/1/2021
Dương lịch: Ngày 5/3/2021 Âm lịch: Ngày 22/1/2021
Dương lịch: Ngày 6/3/2021 Âm lịch: Ngày 23/1/2021
Dương lịch: Ngày 9/3/2021 Âm lịch: Ngày 26/1/2021
Dương lịch: Ngày 10/3/2021 Âm lịch: Ngày 27/1/2021
Dương lịch: Ngày 12/3/2021 Âm lịch: Ngày 29/1/2021
Dương lịch: Ngày 14/3/2021 Âm lịch: Ngày 2/2/2021
Dương lịch: Ngày 17/3/2021 Âm lịch: Ngày 5/2/2021
Dương lịch: Ngày 19/3/2021 Âm lịch: Ngày 7/2/2021
Dương lịch: Ngày 20/3/2021 Âm lịch: Ngày 8/2/2021
Dương lịch: Ngày 23/3/2021 Âm lịch: Ngày 11/2/2021
Dương lịch: Ngày 24/3/2021 Âm lịch: Ngày 12/2/2021
Dương lịch: Ngày 26/3/2021 Âm lịch: Ngày 14/2/2021
Dương lịch: Ngày 29/3/2021 Âm lịch: Ngày 17/2/2021
Dương lịch: Ngày 31/3/2021 Âm lịch: Ngày 19/2/2021

4. Tuổi Quý Hợi xem ngày lợp mái tốt tháng 4/2021

chọn ngày đổ mái cho tuổi quý hợi 1983
Coi ngày đẹp đổ mái người sinh năm 1983

Tháng 4 có những ngày tốt nào mà bạn cần biết? Tham khảo ngay danh sách xem ngày đổ mái tháng 4 tốt sau đây:

Dương lịch: Ngày 1/4/2021 Âm lịch: Ngày 20/2/2021
Dương lịch: Ngày 4/4/2021 Âm lịch: Ngày 23/2/2021
Dương lịch: Ngày 5/4/2021 Âm lịch: Ngày 24/2/2021
Dương lịch: Ngày 7/4/2021 Âm lịch: Ngày 26/2/2021
Dương lịch: Ngày 10/4/2021 Âm lịch: Ngày 29/2/2021
Dương lịch: Ngày 12/4/2021 Âm lịch: Ngày 1/3/2021
Dương lịch: Ngày 14/4/2021 Âm lịch: Ngày 3/3/2021
Dương lịch: Ngày 15/4/2021 Âm lịch: Ngày 4/3/2021
Dương lịch: Ngày 18/4/2021 Âm lịch: Ngày 7/3/2021
Dương lịch: Ngày 19/4/2021 Âm lịch: Ngày 8/3/2021
Dương lịch: Ngày 21/4/2021 Âm lịch: Ngày 10/3/2021
Dương lịch: Ngày 24/4/2021 Âm lịch: Ngày 13/3/2021
Dương lịch: Ngày 26/4/2021 Âm lịch: Ngày 15/3/2021
Dương lịch: Ngày 27/4/2021 Âm lịch: Ngày 16/3/2021
Dương lịch: Ngày 30/4/2021 Âm lịch: Ngày 19/3/2021

5. Chọn ngày đổ mái cho tuổi Quý Hợi 1983 tháng 5/2021

chọn ngày đổ mái cho tuổi quý hợi 1983
Xem ngày đổ mái tháng 5/2021

Ngày tốt tháng 5 nên đổ mái: 

Dương lịch: Ngày 1/5/2021 Âm lịch: Ngày 20/3/2021
Dương lịch: Ngày 3/5/2021 Âm lịch: Ngày 22/3/2021
Dương lịch: Ngày 6/5/2021 Âm lịch: Ngày 25/3/2021
Dương lịch: Ngày 8/5/2021 Âm lịch: Ngày 27/3/2021
Dương lịch: Ngày 9/5/2021 Âm lịch: Ngày 28/3/2021
Dương lịch: Ngày 14/5/2021 Âm lịch: Ngày 3/4/2021
Dương lịch: Ngày 15/5/2021 Âm lịch: Ngày 4/4/2021
Dương lịch: Ngày 17/5/2021 Âm lịch: Ngày 6/4/2021
Dương lịch: Ngày 20/5/2021 Âm lịch: Ngày 9/4/2021
Dương lịch: Ngày 22/5/2021 Âm lịch: Ngày 11/4/2021
Dương lịch: Ngày 23/5/2021 Âm lịch: Ngày 12/4/2021
Dương lịch: Ngày 26/5/2021 Âm lịch: Ngày 15/4/2021
Dương lịch: Ngày 27/5/2021 Âm lịch: Ngày 16/4/2021
Dương lịch: Ngày 29/5/2021 Âm lịch: Ngày 18/4/2021

6. Xem ngày đổ trần hợp tuổi Quý Hợi tháng 6/2021

Chọn ngày đẹp hợp tuổi Quý Hợi đổ mái

Chọn ngày đổ mái tuổi Quý Hợi 1983 tốt tháng 6 như sau:

Dương lịch: Ngày 1/6/2021 Âm lịch: Ngày 21/4/2021
Dương lịch: Ngày 3/6/2021 Âm lịch: Ngày 23/4/2021
Dương lịch: Ngày 4/6/2021 Âm lịch: Ngày 24/4/2021
Dương lịch: Ngày 7/6/2021 Âm lịch: Ngày 27/4/2021
Dương lịch: Ngày 8/6/2021 Âm lịch: Ngày 28/4/2021
Dương lịch: Ngày 12/6/2021 Âm lịch: Ngày 3/5/2021
Dương lịch: Ngày 15/6/2021 Âm lịch: Ngày 6/5/2021
Dương lịch: Ngày 17/6/2021 Âm lịch: Ngày 8/5/2021
Dương lịch: Ngày 18/6/2021 Âm lịch: Ngày 9/5/2021
Dương lịch: Ngày 21/6/2021 Âm lịch: Ngày 12/5/2021
Dương lịch: Ngày 22/6/2021 Âm lịch: Ngày 13/5/2021
Dương lịch: Ngày 24/6/2021 Âm lịch: Ngày 15/5/2021
Dương lịch: Ngày 27/6/2021 Âm lịch: Ngày 18/5/2021
Dương lịch: Ngày 29/6/2021 Âm lịch: Ngày 20/5/2021
Dương lịch: Ngày 30/6/2021 Âm lịch: Ngày 21/5/2021

7. Xem ngày hoàng đạo đổ trần, lợp mái tháng 7/2021

chon ngay do mai cho tuoi quy hoi 1983
Xem ngày đổ mái tháng 7/2021

Tham khảo thống kê ngày tốt tháng 7: 

Dương lịch: Ngày 3/7/2021 Âm lịch: Ngày 24/5/2021
Dương lịch: Ngày 4/7/2021 Âm lịch: Ngày 25/5/2021
Dương lịch: Ngày 6/7/2021 Âm lịch: Ngày 27/5/2021
Dương lịch: Ngày 9/7/2021 Âm lịch: Ngày 30/5/2021
Dương lịch: Ngày 11/7/2021 Âm lịch: Ngày 2/6/2021
Dương lịch: Ngày 13/7/2021 Âm lịch: Ngày 4/6/2021
Dương lịch: Ngày 14/7/2021 Âm lịch: Ngày 5/6/2021
Dương lịch: Ngày 17/7/2021 Âm lịch: Ngày 8/6/2021
Dương lịch: Ngày 18/7/2021 Âm lịch: Ngày 9/6/2021
Dương lịch: Ngày 20/7/2021 Âm lịch: Ngày 11/6/2021
Dương lịch: Ngày 23/7/2021 Âm lịch: Ngày 14/6/2021
Dương lịch: Ngày 25/7/2021 Âm lịch: Ngày 16/6/2021
Dương lịch: Ngày 26/7/2021 Âm lịch: Ngày 17/6/2021
Dương lịch: Ngày 29/7/2021 Âm lịch: Ngày 20/6/2021
Dương lịch: Ngày 30/7/2021 Âm lịch: Ngày 21/6/2021

8. Ngày đổ mái cho tuổi Quý Hợi 1983 tháng 8/2021

chọn ngày đổ mái cho tuổi quý hợi 1983
Xem ngày đổ trần theo tuổi Quý Hợi

Tháng 8 có ngày tốt nào để tuổi Quý Hợi đổ mái? 

Dương lịch: Ngày 1/8/2021 Âm lịch: Ngày 23/6/2021
Dương lịch: Ngày 4/8/2021 Âm lịch: Ngày 26/6/2021
Dương lịch: Ngày 6/8/2021 Âm lịch: Ngày 28/6/2021
Dương lịch: Ngày 7/8/2021 Âm lịch: Ngày 29/6/2021
Dương lịch: Ngày 8/8/2021 Âm lịch: Ngày 1/7/2021
Dương lịch: Ngày 9/8/2021 Âm lịch: Ngày 2/7/2021
Dương lịch: Ngày 12/8/2021 Âm lịch: Ngày 5/7/2021
Dương lịch: Ngày 13/8/2021 Âm lịch: Ngày 6/7/2021
Dương lịch: Ngày 15/8/2021 Âm lịch: Ngày 8/7/2021
Dương lịch: Ngày 18/8/2021 Âm lịch: Ngày 11/7/2021
Dương lịch: Ngày 20/8/2021 Âm lịch: Ngày 13/7/2021
Dương lịch: Ngày 21/8/2021 Âm lịch: Ngày 14/7/2021
Dương lịch: Ngày 24/8/2021 Âm lịch: Ngày 17/7/2021
Dương lịch: Ngày 25/8/2021 Âm lịch: Ngày 18/7/2021
Dương lịch: Ngày 27/8/2021 Âm lịch: Ngày 20/7/2021

9. Chọn ngày tốt đổ mái tuổi Quý Hợi tháng 9/2021

chon ngay do mai cho tuoi quy hoi 1983
Đổ mái tháng 9 tuổi Quý Hợi 1983 nên chọn ngày nào?

Tham khảo ngày đổ mái tốt tháng 9 năm 2021:

Dương lịch: Ngày 1/9/2021 Âm lịch: Ngày 25/7/2021
Dương lịch: Ngày 2/8/2021 Âm lịch: Ngày 26/7/2021
Dương lịch: Ngày 5/9/2021 Âm lịch: Ngày 29/7/2021
Dương lịch: Ngày 6/9/2021 Âm lịch: Ngày 30/7/2021
Dương lịch: Ngày 7/9/2021 Âm lịch: Ngày 1/8/2021
Dương lịch: Ngày 8/9/2021 Âm lịch: Ngày 2/8/2021
Dương lịch: Ngày 10/9/2021 Âm lịch: Ngày 4/7/2021
Dương lịch: Ngày 13/9/2021 Âm lịch: Ngày 7/7/2021
Dương lịch: Ngày 15/9/2021 Âm lịch: Ngày 9/7/2021
Dương lịch: Ngày 16/9/2021 Âm lịch: Ngày 10/7/2021
Dương lịch: Ngày 20/9/2021 Âm lịch: Ngày 14/7/2021
Dương lịch: Ngày 22/9/2021 Âm lịch: Ngày 16/7/2021
Dương lịch: Ngày 25/9/2021 Âm lịch: Ngày 19/7/2021
Dương lịch: Ngày 27/9/2021 Âm lịch: Ngày 21/7/2021
Dương lịch: Ngày 28/9/2021 Âm lịch: Ngày 22/7/2021

10. Tuổi Quý Hợi nên đổ mái ngày nào tháng 10/2021?

chon ngay do mai cho tuoi quy hoi 1983
Xem ngày tốt tháng 10 hợp tuổi Quý Hợi

Nếu bạn đang xem ngày đổ mái tháng 10 hợp tuổi Quý Hợi thì không nên bỏ qua danh sách sau

Dương lịch: Ngày 1/10/2021 Âm lịch: Ngày 25/8/2021
Dương lịch: Ngày 2/10/2021 Âm lịch: Ngày 26/8/2021
Dương lịch: Ngày 4/10/2021 Âm lịch: Ngày 28/8/2021
Dương lịch: Ngày 6/10/2021 Âm lịch: Ngày 1/9/2021
Dương lịch: Ngày 9/10/2021 Âm lịch: Ngày 4/9/2021
Dương lịch: Ngày 11/10/2021 Âm lịch: Ngày 6/9/2021
Dương lịch: Ngày 12/10/2021 Âm lịch: Ngày 7/9/2021
Dương lịch: Ngày 15/10/2021 Âm lịch: Ngày 10/9/2021
Dương lịch: Ngày 16/10/2021 Âm lịch: Ngày 11/9/2021
Dương lịch: Ngày 18/10/2021 Âm lịch: Ngày 13/9/2021
Dương lịch: Ngày 21/10/2021 Âm lịch: Ngày 16/9/2021
Dương lịch: Ngày 23/10/2021 Âm lịch: Ngày 18/9/2021
Dương lịch: Ngày 24/10/2021 Âm lịch: Ngày 19/9/2021
Dương lịch: Ngày 27/10/2021 Âm lịch: Ngày 22/9/2021
Dương lịch: Ngày 28/10/2021 Âm lịch: Ngày 23/9/2021
Dương lịch: Ngày 29/10/2021 Âm lịch: Ngày 24/9/2021
Dương lịch: Ngày 30/10/2021 Âm lịch: Ngày 25/9/2021

11. Ngày lợp mái cho tuổi sinh năm 1983 tháng 11/2021

chon ngay do mai cho tuoi quy hoi 1983
Ngày tốt hợp tuổi 1983 đổ mái nhà

Tham khảo ngay danh sách xem ngày đổ mái tháng 11 tốt đẹp sau đây:

Dương lịch: Ngày 2/11/2021 Âm lịch: Ngày 26/9/2021
Dương lịch: Ngày 4/11/2021 Âm lịch: Ngày 30/9/2021
Dương lịch: Ngày 6/11/2021 Âm lịch: Ngày 2/10/2021
Dương lịch: Ngày 7/11/2021 Âm lịch: Ngày 3/10/2021
Dương lịch: Ngày 10/11/2021 Âm lịch: Ngày 6/10/2021
Dương lịch: Ngày 11/11/2021 Âm lịch: Ngày 7/10/2021
Dương lịch: Ngày 13/11/2021 Âm lịch: Ngày 9/10/2021
Dương lịch: Ngày 16/11/2021 Âm lịch: Ngày 12/10/2021
Dương lịch: Ngày 18/11/2021 Âm lịch: Ngày 14/10/2021
Dương lịch: Ngày 19/11/2021 Âm lịch: Ngày 15/10/2021
Dương lịch: Ngày 22/11/2021 Âm lịch: Ngày 18/10/2021
Dương lịch: Ngày 23/11/2021 Âm lịch: Ngày 19/10/2021
Dương lịch: Ngày 25/11/2021 Âm lịch: Ngày 21/10/2021
Dương lịch: Ngày 28/11/2021 Âm lịch: Ngày 24/10/2021
Dương lịch: Ngày 30/11/2021 Âm lịch: Ngày 26/10/2021

12. Xem ngày đổ trần tốt cho tuổi Quý Hợi tháng 12/2021

chon ngay do mai cho tuoi quy hoi 1983
Xem ngày đổ mái tháng 12/2021

Cuối năm 2021 có những ngày nào tốt nên chọn để đổ mái cho tuổi Quý Hợi?

Dương lịch: Ngày 1/12/2021 Âm lịch: Ngày 27/10/2021
Dương lịch: Ngày 6/12/2021 Âm lịch: Ngày 3/11/2021
Dương lịch: Ngày 7/12/2021 Âm lịch: Ngày 4/11/2021
Dương lịch: Ngày 9/12/2021 Âm lịch: Ngày 6/11/2021
Dương lịch: Ngày 12/12/2021 Âm lịch: Ngày 9/11/2021
Dương lịch: Ngày 14/12/2021 Âm lịch: Ngày 11/11/2021
Dương lịch: Ngày 15/12/2021 Âm lịch: Ngày 12/11/2021
Dương lịch: Ngày 18/12/2021 Âm lịch: Ngày 15/11/2021
Dương lịch: Ngày 19/12/2021 Âm lịch: Ngày 16/11/2021
Dương lịch: Ngày 21/12/2021 Âm lịch: Ngày 18/11/2021
Dương lịch: Ngày 24/12/2021 Âm lịch: Ngày 21/11/2021
Dương lịch: Ngày 26/12/2021 Âm lịch: Ngày 23/11/2021
Dương lịch: Ngày 27/12/2021 Âm lịch: Ngày 24/11/2021
Dương lịch: Ngày 30/12/2021 Âm lịch: Ngày 27/11/2021
Dương lịch: Ngày 31/12/2021 Âm lịch: Ngày 28/11/2021

13. Một số lưu ý kiêng kỵ khi đổ mái nhà

 • Thứ nhất: Theo quy tắc "nhất góc ao, nhì đao đình"

Khi thiết kế mái nhà bạn nên tránh các góc ao, góc cạnh của mái đình, miếu nếu nó hướng chính diện vào nhà. Bởi vì khi nhà bạn mở cửa nhà ra sẽ dễ xảy ra va chạm, gia đạo không yên ổn và các luồng khí xấu, sát khí từ đó bay vào nhà.

 • Thứ hai: Điểm góc mái

Ngày xưa, mái nhà thường thiết kế bằng gỗ hay đắp vữa để giữ vững góc mái. Nếu cửa nhà chính diện với góc mái thì sẽ gây cảm giác bất an, không tốt cho ngôi nhà của bạn.

chọn ngày đổ mái cho tuổi quý hợi 1983
Góc mái không được hướng thẳng vào cửa chính

Hiện nay, nhà ở nông thôn hầu hết mái nhà được thiết kế hình tam giác giúp cho nước mưa, bụi bẩn dễ tuột xuống, không bị đọng trên nóc nhà tránh làm hư hại nhà cửa. Tuy nhiên, nếu tính theo phong thủy thì kiểu mái này lại không tốt cho những ngôi nhà lân cận

 • Thứ ba: Dựa vào cấu tạo của mái lợp

Ở các nhà truyền thống, mặt dài của mái nhà sẽ quay về hướng Nam nên phần đỉnh sẽ kéo từ Đông sang Tây. Ngoài ra, người ta còn dùng cây xà gồ bọc vải đỏ ở hai đầu rồi sau đó đặt ở đỉnh mái và treo tấm bùa bát quái ở giữa để thể hiện sự trân trọng của gia chủ đối với ngôi nhà của mình.

Các nhà hiện đại ngày nay phần lớn không sử dụng cây xà gồ đặt ở đỉnh nhà mà đặt 2 cây xà gồ gần nhau trên đỉnh.

 • Thứ tư: Nóc nhà

Nóc nhà thường được thiết kế theo hình tam giác có khe hở ở hai đầu để thông gió và thoát khí. Do đó, nếu nhà bên cạnh có cửa sổ đối diện với nóc nhà sẽ dễ làm tiền tài dễ bị hao tổn.

chọn ngày đổ mái cho tuổi quý hợi 1983
Mái nhà hình tam giác
 • Thứ năm: Cây đòn đông

Cây đòn dông cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc làm mái nhà, theo phong thủy thì đòn dông và đòn tay tuyệt đối không được chĩa sang nhà bên cạnh. Thế nên, đối với nhà ở hay nhà biệt thự thì khi ngói lợp nhà phải dùng tấm thép tạo thành nẹp và bịt kín cây xà gồ để tránh làm ảnh hưởng đến những nhà xung quanh.

 • Thứ sáu: Màu sắc mái nhà

Hiện nay, chúng ta dễ dàng nhìn thấy nhiều ngôi nhà có mái tôn đa dạng màu sắc. Tuy nhiên, theo phong thủy thì nên kiêng kỵ sử dụng mái lợp màu xanh mà nên sử dụng màu đỏ hoặc màu nâu sẫm sẽ tốt cho gia chủ, giúp mang lại nhiều vượng khí 

Trên đây là các gợi ý chọn ngày đổ mái cho tuổi Quý Hợi 2021 theo từng tháng cùng với những lưu ý khi đổ mái. Bạn đọc cần ghi nhớ các thông tin trên bài viết chỉ mang tính chất tham khảo chung cho người tuổi Quý Hợi. Do đó, việc chọn ngày tốt có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với bạn. Điều này yêu cầu phải xem dựa trên nhiều yếu tố khác liên quan đến gia chủ và ngày tốt đó. Vì vậy, đừng ngần ngại mà hãy liên hệ với đội ngũ trợ lý Thầy Tam Nguyên qua hotline 1900-2292 để được tư vấn chi tiết và chuẩn xác nhất.

Thông tin liên hệ:

 • Địa chỉ: 
  • Hà Nội: Số A12/D7 ngõ 66 Khúc Thừa Dụ, Khu đô thị mới, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
  • Quảng Ninh: Số 81 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
  • Đà Nẵng: Tầng 12, Tòa ACB, 218 đường Bạch Đằng, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
  • HCM: Số 778/5 đường Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, TP. HCM.
 • Hotline: 1900.2292
 • Website: phongthuyvuong.com
 • Shop: phongthuytamnguyen.com
 • Email: [email protected]
 • Tổng thư ký Hiệp hội dịch học Thế giới phân hội Việt Nam

 • Viện phó thường trực Viện nghiên cứu & Phát triển Văn hóa Phương Đông

 • Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên.

Đặt Lịch Tư Vấn

Quý khách để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ sớm nhất trong vòng 24h
1900.2292
1900.2292 Facebook Page Facebook Messenger Zalo Chat Chat trực tiếp

Hỗ trợ