Tuổi Quý Dậu 1993 khai trương ngày nào tốt năm 2022?

(0)
Cẩm nang kiến thức phong thủy trực tuyến

Tuổi Quý Dậu khai trương ngày nào tốt? Trong làm ăn, kinh doanh buôn bán, việc chọn ngày khai trương rất quan trọng. Nếu chọn được những ngày tốt hợp có thể dẫn đến việc làm ăn sẽ rất tốt, thuận lợi và gặp nhiều may mắn. Bởi lý do, thời khắc khai trương được vượng cát hay họa hung sẽ phụ thuộc vào giờ tốt hay xấu đối với bản mệnh của bạn. Do đó, tham khảo ngay bài chia sẻ hữu ích dưới đây của Phong Thủy Tam Nguyên.

>>>> TÌM HIỂU CHI TIÊT TẠI: Xem ngày khai trương buôn bán, mở hàng tốt xấu 2021

*Lưu ý: Bài viết chỉ có giá trị tham khảo.

1. Ngày khai trương tháng 1 hợp tuổi Quý Dậu

Tuổi Quý Dậu khai trương ngày nào tốt năm 2021 tháng 1? Theo dõi bảng sau để biết chi tiết hơn về ngày giờ tốt trong tháng.

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG NGÀY

Dương lịch: 29/1/2021 (Thứ 6)

Âm lịch: 17/12/2020

Ngày Đinh Sửu tháng Kỷ Sửu năm Canh Tý

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

 >>>> XEM THÊM: Xem ngày tốt khai trương buôn bán, mở hàng tốt xấu 2021

2. Xem ngày khai trương tháng 2 năm 2021 đẹp

Tháng 2 tuổi Quý Dậu 1993 khai trương ngày nào tốt?

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG NGÀY

Dương lịch: 6/2/2021 (Thứ 7)

Âm lịch: 25/12/2020

Ngày Ất Dậu tháng Kỷ Sửu năm Canh Tý

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch: 13/2/2021 (Thứ 7)

Âm lịch: 2/1/2021

Ngày Nhâm Thìn tháng Canh Dần năm Tân Sửu

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch: 21/2/2021 (Chủ nhật)

Âm lịch: 10/1/2021

Ngày Canh Tý tháng Canh Dần năm Tân Sửu

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

>>>> XEM NGAY: Tuổi Giáp Tuất khai trương ngày nào tốt năm 2021?

3. Ngày khai trương hợp tuổi Quý Dậu tháng 3

Người tuổi Quý Dậu khai trương ngày nào tốt trong tháng 3? Xem bảng thống kê sau đây. 

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG NGÀY

Dương lịch: 9/3/2021 (Thứ 3) 

Âm lịch: 26/1/2021

Ngày Bính Thìn tháng Canh Dần năm Tân Sửu

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch: 16/3/2021 (Thứ 3)

Âm lịch: 4/2/2021

Ngày Quý Hợi tháng Tân Mão năm Tân Sửu

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch: 18/3/2021 (Thứ 5)

Âm lịch: 6/2/2021

Ngày Ất Sửu tháng Tân Mão năm Tân Sửu

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

4. Xem ngày khai trương dành cho tuổi Quý Dậu tháng 4

Vào tháng 4, tuổi Quý Dậu khai trương ngày nào? Ngày giờ tốt trong bảng sau đây sẽ giúp bạn tham khảo tốt hơn. 

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG NGÀY

Dương lịch: 1/4/2021 (Thứ 5)

Âm lịch: 20/2/2021

Ngày Kỷ Mão tháng Tân Mão năm Tân Sửu

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch: 9/4/2021 (Thứ 6)

Âm lịch: 28/2/2021

Ngày Đinh Hợi tháng Tân Mão năm Tân Sửu

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch: 28/4/2021 (Thứ 4)

Âm lịch: 17/3/2021

Ngày Bính Ngọ tháng Nhâm Thìn năm Tân Sửu

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

5. Xem ngày khai trương tuổi Quý Dậu tháng 5

Tuổi Quý Dậu khai trương ngày nào tốt 2021 trong tháng 5?

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG NGÀY

Dương lịch: 6/5/2021 (Thứ 5) 

Âm lịch: 25/3/2021

Ngày Giáp Dần tháng Nhâm Thìn năm Tân Sửu

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Dương lịch: 23/5/2021 (Chủ nhật)

Âm lịch: 12/4/2021

Ngày Tân Mùi tháng Quý Tỵ năm Tân Sửu

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

>>>> XEM NGAY: Tuổi Nhâm Tuất khai trương ngày nào tốt năm 2021?

6. Xem ngày khai trương hợp tuổi Quý Dậu tháng 6

Quý Dậu khai trương ngày nào tốt trong tháng 6/2021? Lưu ý mốt số ngày giờ sau đây.

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG NGÀY

Dương lịch: 13/6/2021 (Chủ nhật)

Âm lịch: 4/5/2021

Ngày Nhâm Thìn tháng Giáp Ngọ năm Tân Sửu

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch: 25/6/2021 (Thứ 6)

Âm lịch: 16/5/2021

Ngày Giáp Thìn tháng Giáp Ngọ năm Tân Sửu

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

7. Xem ngày khai trương tuổi Quý Dậu tháng 7

Ngày khai trương cho tuổi Quý Dậu vào tháng 7? Tham khảo ngay bảng sau.

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG NGÀY

Dương lịch: 5/7/2021 (Thứ 2) 

Âm lịch: 26/5/2021

Ngày Giáp Dần tháng Giáp Ngọ năm Tân Sửu

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Dương lịch: 7/7/2021 (Thứ 4)

Âm lịch: 28/5/2021

Ngày Bính Thìn tháng Giáp Ngọ năm Tân Sửu

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch: 20/7/2021 (Thứ 3)

Âm lịch: 11/6/2021

Ngày Kỷ Tỵ tháng Ất Mùi năm Tân Sửu

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch: 30/7/2021 (Thứ 6)

Âm lịch: 21/6/2021

Ngày Kỷ Mão tháng Ất Mùi năm Tân Sửu

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

8. Ngày khai trương cho tuổi Quý Dậu vào Tháng 8

Tháng 8 tuổi Quý Dậu khai trương ngày nào?

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG NGÀY

Dương lịch:  24/8/2021 (Thứ 3)

Âm lịch: 17/7/2021

Ngày Giáp Thìn tháng Bính Thân năm Tân Sửu

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch: 26/8/2021 (Thứ 5) 

Âm lịch: 19/7/2021

Ngày Bính Ngọ tháng Bính Thân năm Tân Sửu

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

9. Tháng 9/2021 - Ngày khai trương tốt dành cho tuổi Quý Dậu

Ngày khai trương tốt cho tuổi Quý Dậu trong tháng 9?

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG NGÀY

Dương lịch: 12/9/2021 (Chủ nhật)

Âm lịch: 6/8/2021

Ngày Quý Hợi tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch: 18/9/2021 (Thứ 7) 

Âm lịch: 12/8/2021

Ngày Kỷ Tỵ tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch: 30/9/2021 (Thứ 5)

Âm lịch: 24/8/2021 

Ngày Tân Tỵ tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

10. Xem ngày khai trường tốt tháng 10 của người Quý Dậu

Tuổi Quý Dậu nên khai trương ngày nào tháng 10?

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG NGÀY

Dương lịch: 15/10/2021 (Thứ 6)

Âm lịch: 10/9/2021

Ngày Bính Thân, tháng Mậu Tuất, năm Tân Sửu 

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Dương lịch: 24/10/2021 (Chủ nhật) 

Âm lịch: 19/9/2021

Ngày Ất Tỵ, tháng Mậu Tuất, năm Tân Sửu 

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

11. Tuổi Quý Dậu khai trương đầu năm ngày nào tốt tháng 11

Tuổi Quý Dậu khai trương ngày nào tốt trong tháng 11?

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG NGÀY

Dương lịch: 13/11/2021 (Thứ 7)

Âm lịch: 9/10/2021

Ngày Ất Sửu tháng Kỷ Hợi năm Tân Sửu

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch: 19/11/2021 (Thứ 6)

Âm lịch: 15/10/2021

Ngày Tân Mùi tháng Kỷ Hợi năm Tân Sửu

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch: 25/11/2021 (Thứ 5)

Âm lịch: 21/10/2021

Ngày Đinh Sửu tháng Kỷ Hợi năm Tân Sửu

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

12. Tuổi Quý Dậu khai trương đầu năm ngày nào tốt - Tháng 12

Vào tháng 12, người tuổi Quý Dậu khai trương ngày nào tốt?

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG NGÀY

Dương lịch: 4/12/2021 (Thứ 7) 

Âm lịch:  1/11/2021

Ngày Bính Tuất tháng Canh Tý năm Tân Sửu

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

13. Ngày khai trương tuổi Quý Dậu cần chú ý những gì?

Để việc chọn ngày tốt khai trương cho tuổi Quý Dậu diễn ra may mắn và thuận lợi, bạn cần tuân theo 4 quy tắc dưới đây:

- Tuổi Quý Dậu khai trương ngày nào tốt? Ngày thuộc hành tương sinh hay tương hỗ sẽ là sự lựa chọn tốt nhất để khai trương. Bởi lý do sự hòa hợp sẽ giúp công việc mới phát triển lâu bền và trôi chảy. 

- Khi chọn ngày khai trương chú ý nên tránh chọn những ngày trong lục xung với tuổi Dậu.

- Ngày khai trương cho tuổi Quý Dậu không nên chọn ngày xung Thái Tuế.

tuổi Quý Dậu khai trương ngày nào tốt
Tuổi Quý Dậu khai trương ngày nào tốt

- Cuối cùng, ngày lựa chọn khai trương cũng nên có nhiều sao và vận khí tốt bổ trợ cho cửa hàng của bạn.

Ngoài ra, bạn cũng nên kiêng kỵ tránh diễn đạt những lời thiếu may mắn. Màu sắc chọn phải hợp với gia chủ, không tổ chức tiệc quá lớn hay quá nhỏ, hạn chế tổ chức tại những địa điểm xấu.

>>>> ĐỌC NGAY:

Trên đây là các chia sẻ về tuổi Quý Dậu khai trương ngày nào tốt. Thế nhưng thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. Bởi lý do, xem ngày tốt xấu còn phải dựa vào nhiều yếu tố như hành tuổi hay bát tự. Do đó, nếu muốn chọn ngày khai trương chính xác, hãy liên hệ Phong Thủy Tam Nguyên qua số hotline 1900.2292 hoặc truy cập website https://phongthuyvuong.com/ để lại thông tin.

  • Tổng thư ký Hiệp hội dịch học Thế giới phân hội Việt Nam

  • Viện phó thường trực Viện nghiên cứu & Phát triển Văn hóa Phương Đông

  • Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên.

Đặt Lịch Tư Vấn

Quý khách để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ sớm nhất trong vòng 24h
1900.2292
1900.2292 Facebook Page Facebook Messenger Zalo Chat Chat trực tiếp

Hỗ trợ