Ngày tốt sửa nhà tháng 9 năm 2022 gồm những ngày nào?

(0)
Cẩm nang kiến thức phong thủy trực tuyến

Bạn muốn tìm ngày tốt sửa nhà tháng 9 năm 2021? Tuy nhiên, bạn không biết ngày nào cát lợi, hợp với tuổi mệnh của mình để sửa nhà? Bài viết sau đây của Phong Thủy Tam Nguyên sẽ giúp bạn làm điều này. Cùng tham khảo ngay nhé!

Lưu ý: Bài viết xem ngày sửa nhà dưới đây được tính dựa vào lịch dương và chỉ mang tính tham khảo!

1. Danh sách ngày tốt tháng 9/2021 để sửa nhà

Sửa nhà, xây cất nhà ở là công việc đại sự của một đời người. Do đó, người ta thường chọn ngày lành tháng tốt để tiến hành nhằm cầu may mắn, bình an. Bên cạnh đó, việc sửa nhà, động thổ làm ảnh hưởng đến các vị thần cai trị vùng đất đó nên xem ngày tốt để xin phép thần linh là điều cần thiết.

ngày tốt sửa nhà tháng 9

Xem ngày tốt sửa nhà tháng 9/2021

Dưới đây là những ngày tốt tháng 9 thích hợp để sửa nhà:

Ngày tốt

Chi tiết ngày

Thứ ba, ngày 7/9/2021

(01/08 Tân Sửu)

Hoàng Đạo, trực Khai

Thứ tư, ngày 8/9/2021

(02/08 Tân Sửu)

Hoàng Đạo, trực Bế

Thứ tư, ngày 15/9/2021

(09/08 Tân Sửu)

Hoàng Đạo, trực Chấp

Thứ hai, ngày 20/9/2021

(14/08 Tân Sửu)

Hoàng Đạo, trực Khai

Thứ hai, ngày 27/9/2021

(21/08 Tân Sửu)

Hoàng Đạo, trực Chấp

>>>> XEM THÊM: Ngày tốt sửa nhà tháng 10 năm 2021 để khởi công thuận lợi

2. Xem ngày tốt sửa nhà tháng 9 năm 2021 theo tuổi

Khi xem ngày tốt sửa nhà, bạn cần quan tâm đến những ngày hợp tuổi mình. Vì trong lịch ngày tốt có những ngày đẹp với người này nhưng lại xấu với người kia. Do đó, bạn nên xem kỹ những ngày tốt phù hợp với tuổi mệnh bản thân.

2.1 Ngày đẹp xây sửa nhà cửa tháng 9/2021 cho tuổi Tý

Ngày dương

(Ngày âm)

Giờ tốt

Thứ Tư

15/09/2021

(09/08 Tân Sửu)

23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h

Thứ Hai

27/09/2021

(21/08 Tân Sửu)

23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h

2.2 Ngày tốt làm nhà trong tháng 9/2021 cho tuổi Sửu

Ngày dương

(Ngày âm)

Giờ tốt

Thứ Tư

15/09/2021

(09/08 Tân Sửu)

23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h

Thứ Năm

16/09/2021

(10/08 Tân Sửu)

23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h

Thứ Hai

27/09/2021

(21/08 Tân Sửu)

23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h

2.3 Xem ngày đẹp sửa nhà tháng 9/2021 cho tuổi Dần

Ngày dương

(Ngày âm)

Giờ tốt

Thứ Ba

07/09/2021

(01/08 Tân Sửu)

23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h

Thứ Tư

08/09/2021

(02/08 Tân Sửu)

3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h

Thứ Tư

15/09/2021

(09/08 Tân Sửu)

23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h

>>>> TÌM HIỂU THÊM: Ngày tốt sửa nhà tháng 11 năm 2021 có những ngày nào?

2.4 Ngày động thổ làm nhà tháng 9/2021 cho tuổi Mão

Ngày dương

(Ngày âm)

Giờ tốt

Thứ Tư

08/09/2021

02/08 Tân Sửu

3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h

Thứ Tư

15/09/2021

09/08 Tân Sửu

23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h

Thứ Năm

16/09/2021

10/08 Tân Sửu

23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h

Thứ Hai

20/09/2021

14/08 Tân Sửu

3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h

Thứ Hai

27/09/2021

21/08 Tân Sửu

23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h

2.5 Xem ngày lành sửa nhà tháng 9/2021 cho tuổi Thìn

Ngày dương

(Ngày âm)

Giờ tốt

Thứ Ba

07/09/2021

01/08 Tân Sửu

23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h

Thứ Tư

15/09/2021

09/08 Tân Sửu

23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h

Thứ Năm

16/09/2021

10/08 Tân Sửu

23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h

Thứ Hai

27/09/2021

21/08 Tân Sửu

23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h

2.6 Ngày đẹp nên sửa nhà vào tháng 9/2021 cho tuổi Tỵ

Ngày dương

(Ngày âm)

Giờ tốt

Thứ Ba

07/09/2021

01/08 Tân Sửu

23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h

Thứ Tư

08/09/2021

02/08 Tân Sửu

3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h

Thứ Năm

16/09/2021

10/08 Tân Sửu

23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h

Thứ Hai

20/09/2021

14/08 Tân Sửu

3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h

2.7 Xem ngày tốt xây nhà tháng 9/ 2021 cho tuổi Ngọ

Ngày dương

(Ngày âm)

Giờ tốt

Thứ Tư

08/09/2021

02/08 Tân Sửu

3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h

Thứ Tư

15/09/2021

09/08 Tân Sửu

23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h

Thứ Hai

20/09/2021

14/08 Tân Sửu

3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h

Thứ Hai

27/09/2021

21/08 Tân Sửu

23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h

2.8 Ngày động thổ tốt trong tháng 9/2021 cho tuổi Mùi

Ngày dương

(Ngày âm)

Giờ tốt

Thứ Ba

07/09/2021

01/08 Tân Sửu

23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h

Thứ Tư

08/09/2021

02/08 Tân Sửu

3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h

Thứ Tư

15/09/2021

09/08 Tân Sửu

23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h

Thứ Năm

16/09/2021

10/08 Tân Sửu

23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h

Thứ Hai

20/09/2021

14/08 Tân Sửu

3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h

2.9 Ngày tốt sửa nhà trong tháng 9/2021 cho tuổi Thân

Ngày dương

(Ngày âm)

Giờ tốt

Thứ Ba

07/09/2021

01/08 Tân Sửu

23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h

Thứ Năm

16/09/2021

10/08 Tân Sửu

23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h

2.10 Xem ngày sửa nhà tháng 9/2021 cho tuổi Dậu

Ngày dương

(Ngày âm)

Giờ tốt

Thứ Tư

08/09/2021

02/08 Tân Sửu

3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h

Thứ Tư

15/09/2021

09/08 Tân Sửu

23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h

Thứ Hai

20/09/2021

14/08 Tân Sửu

3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h

2.11 Chọn ngày giờ tốt làm nhà tháng 9/2021 cho tuổi Tuất

Ngày dương

(Ngày âm)

Giờ tốt

Thứ Ba

07/09/2021

01/08 Tân Sửu

23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h

Thứ Tư

15/09/2021

09/08 Tân Sửu

23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h

Thứ Năm

16/09/2021

10/08 Tân Sửu

23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h

Thứ Hai

27/09/2021

21/08 Tân Sửu

23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h

2.12 Coi ngày tốt lành sửa nhà tháng 9/2021 cho tuổi Hợi

Ngày dương

(Ngày âm)

Giờ tốt

Thứ Ba

07/09/2021

01/08 Tân Sửu

23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h

Thứ Tư

08/09/2021

02/08 Tân Sửu

3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h

Thứ Năm

16/09/2021

10/08 Tân Sửu

23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h

Thứ Hai

20/09/2021

14/08 Tân Sửu

3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h

3. Những ngày khởi công làm nhà, sửa nhà tháng 9 năm 2021 nên tránh

Theo phong thủy, nhờ việc chọn ngày tốt mà gia chủ và người thân gặp nhiều may mắn, tài lộc, cuộc sống sung túc. Bên cạnh đó, bạn cũng cần để ý tránh một số ngày xấu trong tháng 9 dưới đây:

 • Ngày Tam Nương: Ngày 03, 07, 13, 18, 22, 27 âm lịch mỗi tháng
 • Ngày Nguyệt Kỵ: Ngày 05, 14, 23 âm lịch mỗi tháng
 • Ngày Dương Công Kỵ trong tháng 9: Rơi vào ngày 25 âm lịch
 • Ngày Thọ Tử: Là ngày Bính Ngọ, Ất Sửu của mỗi tháng
 • Ngày Sát Chủ của tháng 9 là: Ngày Sửu (Sát Chủ dương) và ngày Thìn (Sát Chủ âm)
 • Ngày Vãng Vong là ngày Ngọ, ngày Dậu mỗi tháng
 • Bạn cần lưu ý nguyên tắc chọn ngày nhập trạch là nên tránh ngày có trực xấu: Kiến, Phá, Nguy, Thu.
xem ngày tốt sửa nhà tháng 9 năm 2021

Những ngày xấu tháng 9/2021 nên tránh làm việc đại sự

4. Tư vấn xem ngày giờ tốt - Phong Thủy Tam Nguyên

Việc xem ngày tốt động thổ ảnh hưởng rất nhiều đến vận mệnh cuộc đời bạn sau này. Vì vậy, bạn đang có ý định xem ngày tốt để xây sửa nhà? Phong Thủy Tam Nguyên sẽ giúp bạn làm điều này. 

Chúng tôi áp dụng kiến thức Bát Tự, Lục Nhâm, Kỳ Môn để luận giải tư vấn ngày tốt. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cung cấp cho bạn ngày kiêng kỵ cần tránh và phương vị nào nên tu tạo, sửa chữa nhà.

ngày tốt sửa nhà tháng 9

Dịch vụ tư vấn xem ngày tốt - Phong thủy Tam Nguyên

Nếu bạn có nhu cầu, mong muốn hỗ trợ tư vấn ngày tốt thì hãy liên hệ với Phong Thủy Tam Nguyên theo thông tin dưới đây:

 • Địa chỉ: 
  • Hà Nội: Số A12/D7 ngõ 66 Khúc Thừa Dụ, Khu đô thị mới, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
  • Quảng Ninh: Số 81 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
  • Đà Nẵng: Tầng 12, Tòa ACB, 218 đường Bạch Đằng, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
  • HCM: Số 778/5 đường Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, TP. HCM.
 • Hotline: 1900.2292
 • Website: phongthuyvuong.com
 • Shop: phongthuytamnguyen.com
 • Email: [email protected]

Trên đây là những thông tin chi tiết về ngày tốt sửa nhà tháng 9 do Phong Thủy Tam Nguyên cung cấp. Hy vọng bài viết sẽ giúp gia chủ chọn được ngày, giờ hoàng đạo để tiến hành khởi công. Nếu bạn cần tư vấn thì đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi nhé! Cảm ơn bạn đã đọc bài viết.

>>>> THAM KHẢO THÊM:

 • Tổng thư ký Hiệp hội dịch học Thế giới phân hội Việt Nam

 • Viện phó thường trực Viện nghiên cứu & Phát triển Văn hóa Phương Đông

 • Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên.

Đặt Lịch Tư Vấn

Quý khách để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ sớm nhất trong vòng 24h
1900.2292
1900.2292 Facebook Page Facebook Messenger Zalo Chat Chat trực tiếp

Hỗ trợ