Tuổi Nhâm Tuất Khai Trương Ngày Nào Tốt Năm 2022?

(0)
Cẩm nang kiến thức phong thủy trực tuyến

Tuổi Nhâm Tuất khai trương ngày nào tốt? Phong Thủy Tam Nguyên sẽ chia sẻ đến bạn những ngày đẹp để khai trương trong mỗi tháng. Điều đó giúp chủ cửa hàng kinh doanh thu hút được những vận may về tài lộc, của cải. Hơn nữa, ngày tốt khai trương cũng giúp bạn đẩy lùi những vận rủi và giảm thiểu những tai ương trong tương lai sẽ xảy đến. Tuy nhiên, lưu ý bài viết chỉ có giá trị tham khảo tương đối.

>>>> TÌM HIỂU CHI TIÊT TẠI: Xem ngày khai trương buôn bán, mở hàng tốt xấu 2021

1. Ngày khai trương tháng 1/2021 cho tuổi Nhâm Tuất

Tuổi Nhâm Tuất khai trương ngày nào tốt trong năm 2021 tháng 1?

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG NGÀY

Dương lịch: 2/1/2021 Thứ 7

Âm lịch: 20/11/2020

Ngày Canh Tuất tháng Mậu Tí năm Canh Tý

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch: 12/1/2021 Thứ 3

Âm lịch: 30/11/2020

Ngày Canh Thân tháng Mậu Tí năm Canh Tý

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Dương lịch: 13/1/2021 Thứ 4

Âm lịch: 1/12/2020

Ngày Tân Dậu tháng Kỷ Sửu năm Canh Tý

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch: 29/1/2021 Thứ 6

Âm lịch: 17/12/2020

Ngày Đinh Sửu tháng Kỷ Sửu năm Canh Tý

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

2. Xem ngày khai trường tốt tháng 2/2021 của người tuổi Nhâm Tuất

Tuổi Nhâm Tuất khai trương ngày nào tốt nhất trong tháng 2?

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG NGÀY

Dương lịch: 19/2/2021 Thứ 6

Âm lịch: 8/1/2021

Ngày Mậu Tuất tháng Canh Dần năm Tân Sửu

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch: 23/2/2021 Thứ 3

Âm lịch: 12/1/2021

Ngày Nhâm Dần tháng Canh Dần năm Tân Sửu

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

>>>> XEM NGAY: Tuổi Quý Dậu khai trương ngày nào tốt năm 2021?

3. Nhâm Tuất khai trương ngày nào tốt trong tháng 3/2021

Tuổi Nhâm Tuất 1982 khai trương ngày nào tốt trong tháng 3?

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG NGÀY

Dương lịch: 19/3/2021 Thứ 6

Âm lịch: 8/1/2021 

Ngày Mậu Tuất tháng Canh Dần năm Tân Sửu

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Dương lịch: 23/3/2021 Thứ 3

Âm lịch: 12/1/2021

Ngày Nhâm Dần tháng Canh Dần năm Tân Sửu

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

>>>> XEM THÊM: Xem ngay tot khai truong buon ban mo hang 2021

4. Tuổi Nhâm Tuất khai trương ngày nào tốt tháng 4

Trong tháng 4, tuổi Nhâm Tuất nên khai trương ngày nào?

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG NGÀY

Dương lịch: 1/4/2021 Thứ 5

Âm lịch: 20/2/2021

Ngày Kỷ Mão tháng Tân Mão năm Tân Sửu

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch: 9/4/2021 Thứ 6

Âm lịch: 28/2/2021

Ngày Đinh Hợi tháng Tân Mão năm Tân Sửu

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch: 12/4/2021 Thứ 2

Âm lịch: 1/3/2021

Ngày Canh Dần tháng Nhâm Thìn năm Tân Sửu

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Dương lịch: 28/4/2021 Thứ 4

Âm lịch: 17/3/2021 

Ngày Bính Ngọ tháng Nhâm Thìn năm Tân Sửu

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

>>>> XEM NGAY: Tuổi Giáp Tuất khai trương ngày nào tốt năm 2021?

5. Tháng 5/2021 - Ngày khai trương tốt dành cho tuổi Nhâm Tuất

Vào tháng 5, Nhâm Tuất khai trương ngày nào tốt ?

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG NGÀY

Dương lịch: 6/5/2021 Thứ 5

Âm lịch: 25/3/2021

Ngày Giáp Dần tháng Nhâm Thìn năm Tân Sửu

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Dương lịch: 10/5/2021 Thứ 2

Âm lịch: 29/3/2021

Ngày Mậu Ngọ tháng Nhâm Thìn năm Tân Sửu

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch: 17/5/2021 Thứ 2

Âm lịch: 6/4/2021

Ngày Ất Sửu tháng Quý Tỵ năm Tân Sửu

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

6. Xem ngày khai trương tháng 6

Nhâm Tuất khai trương ngày nào trong tháng 6?

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG NGÀY

Dương lịch: 4/6/2021 Thứ 6

Âm lịch: 24/4/2021

Ngày Quý Mùi tháng Quý Tỵ năm Tân Sửu

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch: 11/6/2021 Thứ 6

Âm lịch: 2/5/2021

Ngày Canh Dần tháng Giáp Ngọ năm Tân Sửu

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch: 15/6/2021 Thứ 3

Âm lịch: 6/5/2021

Ngày Giáp Ngọ tháng Giáp Ngọ năm Tân Sửu

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

7. Xem ngày khai trương tháng 7

Ngày khai trương tốt cho tuổi Nhâm Tuất vào tháng 7? Tham khảo ngay bảng sau đây.

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG NGÀY

Dương lịch: 5/7/2021 Thứ 2

Âm lịch: 26/5/2021

Ngày Giáp Dần tháng Giáp Ngọ năm Tân Sửu

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Dương lịch: 9/7/2021 Thứ 6

Âm lịch: 30/5/2021

Ngày Mậu Ngọ tháng Giáp Ngọ năm Tân Sửu

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch: 18/7/2021 Chủ nhật

Âm lịch: 9/6/2021

Ngày Đinh Mão tháng Ất Mùi năm Tân Sửu

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch: 20/7/2021 Thứ 3

Âm lịch: 11/6/2021

Ngày Kỷ Tỵ tháng Ất Mùi năm Tân Sửu

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch: 24/7/2021 Thứ 7

Âm lịch: 15/6/2021

Ngày Quý Dậu tháng Ất Mùi năm Tân Sửu

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch: 30/7/2021 Thứ 6

Âm lịch: 21/6/2021

Ngày Kỷ Mão tháng Ất Mùi năm Tân Sửu

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

8. Ngày khai trương cho tuổi Nhâm Tuất - Tháng 8 

Tháng 8, lựa chọn ngày khai trương cho tuổi Nhâm Tuất?

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG NGÀY

Dương lịch: 3/8/2021 Thứ 3

Âm lịch: 25/6/2021

Ngày Quý Mùi tháng Ất Mùi năm Tân Sửu

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch: 18/8/2021 Thứ 4

Âm lịch: 11/7/2021

Ngày Mậu Tuất tháng Bính Thân năm Tân Sửu

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch: 26/8/2021 Thứ 5

Âm lịch: 19/7/2021

Ngày Bính Ngọ tháng Bính Thân năm Tân Sửu

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

9. Xem ngày khai trương tuổi Nhâm Tuất - Tháng 9

Xem tuổi Nhâm Tuất khai trương ngày nào tốt trong tháng 9?

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG NGÀY

Dương lịch: 12/9/2021 Chủ nhật

Âm lịch: 6/8/2021

Ngày Quý Hợi tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch: 18/9/2021 Thứ 7

Âm lịch: 12/8/2021

Ngày Kỷ Tỵ tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch: 30/9/2021 Thứ 5

Âm lịch: 24/8/2021

Ngày Tân Tỵ tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

10. Ngày khai trương hợp tuổi Nhâm Tuất Tháng 10

Tháng 10, tuổi Nhâm Tuất khai trương ngày nào tốt 2021?

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG NGÀY

Dương lịch: 2/10/2021 Thứ 7

Âm lịch: 26/8/2021

Ngày Quý Mùi tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch: 17/10/2021 Chủ nhật

Âm lịch: 12/9/2021

Ngày Mậu Tuất tháng Mậu Tuất năm Tân Sửu

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch: 29/10/2021 Thứ 6

Âm lịch: 24/9/2021 

Ngày Canh Tuất tháng Mậu Tuất năm Tân Sửu

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch: 31/10/2021 Chủ nhật

Âm lịch: 26/9/2021

Ngày Nhâm Tý tháng Mậu Tuất năm Tân Sửu

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

11. Tuổi Nhâm Tuất khai trương ngày nào tốt trong tháng 11 

Tuổi Nhâm Tuất khai trương ngày nào tốt trong tháng 11?

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG NGÀY

Dương lịch: 13/11/2021 Thứ 7

Âm lịch: 9/10/2021

Ngày Ất Sửu tháng Kỷ Hợi năm Tân Sửu

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch: 25/11/2021 Thứ 5

Âm lịch: 21/10/2021

Ngày Đinh Sửu tháng Kỷ Hợi năm Tân Sửu

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

12. Tháng 12 - Chọn ngày khai trương tốt cho tuổi Nhâm Tuất

Vào tháng 12, tuổi Nhâm Tuất khai trương ngày nào tốt trong năm 2021?

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG NGÀY

Dương lịch: 28/12/2021 Thứ 3

Âm lịch: 25/11/2021

Ngày Canh Tuất tháng Canh Tý năm Tân Sửu

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

13. Lưu ý xem ngày khai trương tuổi Nhâm Tuất 1984

Để ngày khai trương tốt cho tuổi Nhâm Tuất, bạn nên tham khảo thêm một vài lưu ý dưới đây:

  • Bên cạnh việc lựa chọn ngày khai trương tốt, bạn cũng cần quan tâm đến những sao tốt bổ trợ cho công việc làm ăn.
  • Khi chọn ngày khai trương phải thuộc hành tương sinh hoặc tương hỗ.
  • Mỗi tuổi hành khác nhau theo Ngũ hành sẽ có cách chọn ngày khai trương theo tuổi riêng biệt. 
  • Tuổi Tuất nên chọn ngày khai trương theo Tam Hợp sẽ rất tốt.
  • Bạn nên tránh ngày thuộc Tứ Hành Xung, không nên mở hàng. Điều đó sẽ mang đến nhiều điều xui xẻo, không may.
tuổi Nhâm Tuất khai trương ngày nào tốt
Tuổi Nhâm Tuất chọn ngày khai trương tốt

>>>> KHÁM PHÁ:

Trên đây là tổng hợp về tuổi Nhâm Tuất khai trương ngày nào tốt trong năm 2021, bạn có thể tham khảo. Bên cạnh đó, để lựa chọn ngày khai trương chính xác và phù hợp nhất, bạn nên liên hệ đến Phong Thủy Tam Nguyên để được tư vấn hỗ trợ qua số hotline 1900.2292 hoặc truy cập website https://phongthuyvuong.com/ để lại thông tin.

  • Tổng thư ký Hiệp hội dịch học Thế giới phân hội Việt Nam

  • Viện phó thường trực Viện nghiên cứu & Phát triển Văn hóa Phương Đông

  • Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên.

Đặt Lịch Tư Vấn

Quý khách để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ sớm nhất trong vòng 24h
1900.2292
1900.2292 Facebook Page Facebook Messenger Zalo Chat Chat trực tiếp

Hỗ trợ