Tuổi Nhâm Tuất Khai Trương Ngày Nào Tốt, May Mắn Năm 2022

(0)
Cẩm nang kiến thức phong thủy trực tuyến

Tuổi Nhâm Tuất khai trương ngày nào tốt? Phong Thủy Tam Nguyên sẽ chia sẻ đến bạn những ngày đẹp để khai trương trong mỗi tháng. Điều đó giúp chủ cửa hàng kinh doanh thu hút được những vận may về tài lộc, của cải. Hơn nữa, ngày tốt khai trương cũng giúp bạn đẩy lùi những vận rủi và giảm thiểu những tai ương trong tương lai sẽ xảy đến. Tuy nhiên, lưu ý bài viết chỉ có giá trị tham khảo tương đối.

>>>> TÌM HIỂU CHI TIÊT TẠI: Xem ngày khai trương buôn bán, mở hàng tốt xấu 2022

1. Ngày khai trương tháng 1/2022 cho tuổi Nhâm Tuất

Tuổi Nhâm Tuất khai trương ngày nào tốt trong năm 2022 tháng 1?

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG NGÀY

Dương lịch: 10/1/2022 Thứ 7

Âm lịch: 8/12/2021

Ngày QUÝ HỢI tháng TÂN SỬU năm TÂN SỬU

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

2. Xem ngày khai trường tốt tháng 2/2022 của người tuổi Nhâm Tuất

Tuổi Nhâm Tuất khai trương ngày nào tốt nhất trong tháng 2? Rất tiếc, trong tháng 2 năm 2022 không có ngày nào phù hợp để khai trương dành cho người tuổi Nhâm Tuất. Hãy kiên nhẫn chờ đợi ngày tốt vào tháng sau nhé!

>>>> XEM NGAY: Tuổi Quý Dậu khai trương ngày nào tốt năm 2022?

3. Ngày tốt khai trương cho tuổi Nhâm Tuất tháng 3/2022

Tuổi Nhâm Tuất 1982 khai trương ngày nào tốt trong tháng 3?

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG NGÀY

Dương lịch: 17/3/2022 Thứ 5

Âm lịch: 15/2/2022 

Ngày KỶ TỴ tháng QUÝ MÃO năm NHÂM DẦN

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

 

Dương lịch: 25/3/2022 Thứ 7

Âm lịch: 24/2/2022

Ngày MẬU DẦN tháng QUÝ MÃO năm NHÂM DẦN

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

>>>> XEM THÊM: Xem ngay tot khai truong buon ban mo hang 2022

4. Nhâm tuất khai trương ngày nào tốt tháng 4/2022

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG NGÀY

Dương lịch: 2/4/2022 Thứ 7

Âm lịch: 2/3/2022

Ngày ẤT DẬU tháng GIÁP THÌN năm NHÂM DẦN

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch: 9/4/2022 Thứ 6

Âm lịch: 28/2/2022

Ngày Đinh Hợi tháng Tân Mão năm Tân Sửu

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch: 10/4/2022 Chủ nhật

Âm lịch: 10/3/2022

Ngày QUÝ TỴ tháng GIÁP THÌN năm NHÂM DẦN

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch: 19/4/2022 Thứ 4

Âm lịch: 19/3/2022 

Ngày NHÂM DẦN tháng GIÁP THÌN năm NHÂM DẦN

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch: 29/4/2022 Thứ 6

Âm lịch: 29/3/2022 

Ngày NHÂM TÝ tháng GIÁP THÌN năm NHÂM DẦN

 

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

 

>>>> XEM NGAY: Tuổi Giáp Tuất khai trương ngày nào tốt năm 2022?

5. Tháng 5/2022 - Ngày khai trương tốt dành cho tuổi Nhâm Tuất

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG NGÀY

Dương lịch: 12/5/2022 Thứ 5

Âm lịch: 12/4/2022

Ngày ẤT SỬU, tháng ẤT TỴ, năm NHÂM DẦN

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch: 17/5/2022 Thứ 3

Âm lịch: 17/4/2022

Ngày CANH NGỌ, tháng ẤT TỴ, năm NHÂM DẦN

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch: 24/5/2022 Thứ 3

Âm lịch: 24/4/2022

Ngày ĐINH SỬU, tháng ẤT TỴ, năm NHÂM DẦN

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

6. Xem ngày khai trương tháng 6

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG NGÀY

Dương lịch: 30/6/2022 Thứ 5

Âm lịch: 2/6/2022

Ngày GIÁP DẦN, tháng ĐINH MÙI, năm NHÂM DẦN

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

7. Xem ngày khai trương tháng 7

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG NGÀY

Dương lịch: 6/7/2022 Thứ 4

Âm lịch: 8/6/2022

Ngày CANH THÂN, tháng ĐINH MÙI, năm NHÂM DẦN

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Dương lịch: 7/7/2022 Thứ 5

Âm lịch: 9/6/2022

Ngày TÂN DẬU, tháng ĐINH MÙI, năm NHÂM DẦN

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch: 13/7/2022 Thứ 4

Âm lịch: 15/6/2022

Ngày ĐINH MÃO, tháng ĐINH MÙI, năm NHÂM DẦN

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch: 15/7/2022 Thứ 6

Âm lịch: 17/6/2022

Ngày KỶ TỴ, tháng ĐINH MÙI, năm NHÂM DẦN

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch: 18/7/2022 Thứ 2

Âm lịch: 20/6/2022

Ngày NHÂM THÂN, tháng ĐINH MÙI, năm NHÂM DẦN

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Dương lịch: 19/7/2022 Thứ 3

Âm lịch: 21/6/2022

Ngày QUÝ DẬU, tháng ĐINH MÙI, năm NHÂM DẦN

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch: 27/7/2022 Thứ 4

Âm lịch: 29/6/2022

Ngày TÂN TỴ, tháng ĐINH MÙI, năm NHÂM DẦN

 

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

8. Ngày khai trương cho tuổi Nhâm Tuất - Tháng 8/2022

Tháng 8, lựa chọn ngày khai trương cho tuổi Nhâm Tuất?

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG NGÀY

Dương lịch: 21/8/2022 Chủ Nhật

Âm lịch: 24/7/2022

Ngày BÍNH NGỌ, tháng MẬU THÂN, năm NHÂM DẦN

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

9. Xem ngày khai trương tuổi Nhâm Tuất - Tháng 9/2022

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG NGÀY

Dương lịch: 1/9/2022 Thứ 5

Âm lịch: 6/8/2022

Ngày ĐINH TỴ, tháng KỶ DẬU, năm NHÂM DẦN

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch: 10/9/2022 Thứ 7

Âm lịch: 15/8/2022

Ngày BÍNH DẦN, tháng KỶ DẬU, năm NHÂM DẦN

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Dương lịch: 14/9/2022 Thứ 4

Âm lịch: 19/8/2022

Ngày CANH NGỌ, tháng KỶ DẬU, năm NHÂM DẦN

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch: 16/9/2022 Thứ 6

Âm lịch: 21/8/2022

Ngày NHÂM THÂN, tháng KỶ DẬU, năm NHÂM DẦN

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

 

Dương lịch: 25/9/2022 Chủ nhật

Âm lịch: 30/8/2022

Ngày TÂN TỴ, tháng KỶ DẬU, năm NHÂM DẦN

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch: 29/9/2022 Thứ 5

Âm lịch: 4/9/2022

Ngày ẤT DẬU, tháng CANH TUẤT, năm NHÂM DẦN

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

10. Ngày khai trương hợp tuổi Nhâm Tuất Tháng 10/2022

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG NGÀY

Dương lịch: 7/10/2022 Thứ 6

Âm lịch: 12/8/2022

Ngày QUÝ TỴ, tháng CANH TUẤT, năm NHÂM DẦN

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch: 10/10/2022 Thứ 2

Âm lịch: 15/9/2022

Ngày BÍNH THÂN, tháng CANH TUẤT, năm NHÂM DẦN

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Dương lịch: 11/10/2022 Thứ 3

Âm lịch: 16/9/2022 

Ngày ĐINH DẬU, tháng CANH TUẤT, năm NHÂM DẦN

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch: 19/10/2022 Thứ 4

Âm lịch: 24/9/2022

Ngày ẤT TỴ, tháng CANH TUẤT, năm NHÂM DẦN

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

11. Tuổi Nhâm Tuất khai trương ngày nào tốt trong tháng 11 

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG NGÀY

Dương lịch: 2/11/2022 Thứ 74

Ngày KỶ MÙI, tháng TÂN HỢI, năm NHÂM DẦN

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch: 14/11/2022 Thứ 2

Âm lịch: 21/10/2022

Ngày TÂN MÙI, tháng TÂN HỢI, năm NHÂM DẦN

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch: 24/11/2022 Thứ 5

Âm lịch: 1/12/2022

Ngày TÂN TỴ, tháng NHÂM TÝ, năm NHÂM DẦN

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

12. Tháng 12 - Chọn ngày khai trương tốt cho tuổi Nhâm Tuất

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG NGÀY

Dương lịch: 2/12/2022 Thứ 6

Âm lịch: 9/11/2022

Ngày KỶ SỬU, tháng NHÂM TÝ, năm NHÂM DẦN

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch: 9/12/2022 Thứ 6

Âm lịch: 16/11/2022

Ngày BÍNH THÂN, tháng NHÂM TÝ, năm NHÂM DẦN

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

 

Dương lịch: 10/12/2022 Thứ 7

Âm lịch: 17/11/2022

Ngày ĐINH DẬU, tháng NHÂM TÝ, năm NHÂM DẦN

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

 

Dương lịch: 13/12/2022 Thứ 3

Âm lịch: 20/11/2022

Ngày CANH TÝ, tháng NHÂM TÝ, năm NHÂM DẦN

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

 

Dương lịch: 18/12/2022 Chủ nhật

Âm lịch: 25/11/2022

Ngày ẤT TỴ, tháng NHÂM TÝ, năm NHÂM DẦN

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

 

Dương lịch: 21/12/2022 Thứ 4

Âm lịch: 28/11/2022

Ngày MẬU THÂN, tháng NHÂM TÝ, năm NHÂM DẦN

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

 

Dương lịch: 22/12/2022 Thứ 5

Âm lịch: 29/11/2022

Ngày KỶ DẬU, tháng NHÂM TÝ, năm NHÂM DẦN

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

 

Dương lịch: 28/12/2022 Thứ 4

Âm lịch: 6/12/2022

Ngày ẤT MÃO, tháng QUÝ SỬU, năm NHÂM DẦN

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

13. Lưu ý xem ngày khai trương tuổi Nhâm Tuất 1982

Để ngày khai trương tốt cho tuổi Nhâm Tuất, bạn nên tham khảo thêm một vài lưu ý dưới đây:

  • Bên cạnh việc lựa chọn ngày khai trương tốt, bạn cũng cần quan tâm đến những sao tốt bổ trợ cho công việc làm ăn.
  • Khi chọn ngày khai trương phải thuộc hành tương sinh hoặc tương hỗ.
  • Mỗi tuổi hành khác nhau theo Ngũ hành sẽ có cách chọn ngày khai trương theo tuổi riêng biệt. 
  • Tuổi Tuất nên chọn ngày khai trương theo Tam Hợp sẽ rất tốt.
  • Bạn nên tránh ngày thuộc Tứ Hành Xung, không nên mở hàng. Điều đó sẽ mang đến nhiều điều xui xẻo, không may.
tuổi Nhâm Tuất khai trương ngày nào tốt
Tuổi Nhâm Tuất chọn ngày khai trương tốt

>>>> KHÁM PHÁ:

Trên đây là tổng hợp về tuổi Nhâm Tuất khai trương ngày nào tốt trong năm 2022, bạn có thể tham khảo. Bên cạnh đó, để lựa chọn ngày khai trương chính xác và phù hợp nhất, bạn nên liên hệ đến Phong Thủy Tam Nguyên để được tư vấn hỗ trợ qua số hotline 1900.2292 hoặc truy cập website https://phongthuyvuong.com/ để lại thông tin.

  • Tổng thư ký Hiệp hội dịch học Thế giới phân hội Việt Nam

  • Viện phó thường trực Viện nghiên cứu & Phát triển Văn hóa Phương Đông

  • Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên.

Đặt Lịch Tư Vấn

Quý khách để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ sớm nhất trong vòng 24h
1900.2292
1900.2292 Facebook Page Facebook Messenger Zalo Chat Chat trực tiếp

Hỗ trợ