Xem ngày nhập trạch tháng 4/2021 tốt không?

(0)
4 tuần trước

Nhập trạch là một ngày rất quan trọng để những ngày tháng sinh hoạt sau này của gia đình bạn được yên ổn. Để tránh được những tai họa không cần thiết, bạn nên tham khảo xem ngày nhập trạch tháng 4 tốt. Sau đây, Phong Thủy Tam Nguyên cùng chia sẻ với bạn. 

1. Ngày tốt nhập trạch tháng 4 năm 2021

Một sự khởi đầu suôn sẻ khi chọn ngày tốt về nhà mới sẽ giúp bạn thuận buồm xuôi gió sau này. Bạn hãy tham khảo những ngày nhập trạch tháng 4 tốt nhất năm 2021 ở bảng sau nhé!

Ngày tốt Giờ tốt trong ngày

Ngày dương: 15/4/2021

Ngày âm: 4/3/2021

Can chi: Quý tỵ

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Ngày dương: 25/4/2021

Ngày âm: 14/3/2021

Can chi: Quý Mão

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

2. Những ngày xấu tháng 4/2021 không nên nhập trạch

Nếu bạn không có đủ điều kiện để nhập trạch vào những ngày xem ngày nhập trạch tháng 4 tốt. Bạn cũng có thể nhập trạch vào những ngày khác. Bạn hãy cần lưu ý là phải tránh những ngày xấu trong tháng 4.

Ngày xấu Giờ xấu trong ngày

Ngày dương: 2/4/2021

Ngày âm: 21/2/2021

Can chi: Canh Thìn

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59

Ngày dương: 3/4/2021

Ngày âm: 22/2/2021

Can chi: Tân Tỵ

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày dương: 7/4/2021

Ngày âm: 26/2/2021

Can chi: Ất Dậu

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Ngày dương: 12/4/2021

Ngày âm: 1/3/2021

Can chi: Canh Dần

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

Ngày dương: 14/4/2021

Ngày âm: 3/3/2021

Can chi: Nhâm Thần

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Ngày dương: 16/4/2021

Ngày âm: 5/3/2021

Can chi: Giáp Ngọ

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Ngày dương: 17/4/2021

Ngày âm: 6/3/2021

Can chi: Ất Mùi

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày dương: 24/4/2021

Ngày âm: 13/3/2021

Can chi: Nhâm Dần

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

Ngày dương: 25/4/2021

Ngày âm: 15/3/2021

Can chi: Giáp Thìn

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Ngày dương: 28/4/2021

Ngày âm: 17/3/2021

Can chi: Bính Ngọ

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Ngày dương: 29/4/2021

Ngày âm: 18/3/2021

Can chi: Đinh Mùi

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

>>>> XEM NGAY: Xem ngày nhập trạch tháng 5/2021 đẹp, chi tiết

3. Ngày tốt nên nhập trạch theo tuổi tháng 4 - Xem ngày nhập trạch tháng 4

Chọn ngày nhập trạch không chỉ dựa vào ngày tốt và giờ hoàng đạo mà còn phải dựa vào tuổi của gia chủ. Bạn hãy thao khảo ngày nhập trạch tháng 4 tốt theo tuổi ở những bản sau nhé!

 • Ngày nhập trạch dành cho tuổi Tý
Ngày tốt Giờ tốt trong ngày

Ngày dương: 10/4/2021

Ngày âm: 29/2/2021

Can chi: Mậu Tý

Hoàng đạo, trực thu

Tý (23:00-1:00)

Sửu (1:00-3:00)

Mão (5:00-7:00)

Ngọ (11:00-13:00)

Thân (15:00-17:00)

Dậu (17:00-19:00)

Ngày dương: 26/4/2021

Ngày âm: 15/3/2021

Can chi: Giáp Thìn

Hoàng đạo, trực kiến

Tí (23h-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày nhập trạch dành cho tuổi Sửu
Ngày tốt Giờ tốt trong ngày

Ngày dương: 1/4/2021

Ngày âm: 20/2/2021

Can chi: Mậu Tý

Hoàng đạo, trực thu

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày dương: 10/4/2021

Ngày âm: 29/2/2021

Can chi: Mậu Tý

Hoàng đạo, trực thu

Tý (23:00-1:00)

Sửu (1:00-3:00)

Mão (5:00-7:00)

Ngọ (11:00-13:00)

Thân (15:00-17:00)

Dậu (17:00-19:00)

 • Ngày nhập trạch dành cho tuổi Dần
Ngày tốt Giờ tốt trong ngày

Ngày dương: 1/4/2021

Ngày âm: 20/2/2021

Can chi: Kỹ Mão

Hoàng đạo, trực kiến

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày dương: 4/4/2021

Ngày âm: 23/2/2021

Can chi: Nhâm Ngọ

Hoàng đạo, trực bình

Tý (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-176:59

Dậu (17:00-18:59)

Ngày dương: 5/4/2021

Ngày âm: 24/2/2021

Can chi: Quý Mùi

Hoàng đạo, trực định

Dần (3:00-5:00)

Mão (5:00-7:00)

Tỵ (9:00-11:00)

Thân (15:00-17:00)

Tuất (19:00-21:00)

Hợi (21:00-23:00)

Ngày dương: 10/4/2021

Ngày âm: 29/2/2021

Can chi: Mậu Tý

Hoàng đạo, trực thu

Tý (23:00-1:00)

Sửu (1:00-3:00)

Mão (5:00-7:00)

Ngọ (11:00-13:00)

Thân (15:00-17:00)

Dậu (17:00-19:00)

Ngày dương: 26/4/2021

Ngày âm: 15/3/2021

Can chi: Giáp Thìn

Hoàng đạo, trực kiến

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày nhập trạch dành cho tuổi Mão
Ngày tốt Giờ tốt trong ngày

Ngày dương: 1/4/2021

Ngày âm: 20/2/2021

Can chi: Kỹ Mão

Hoàng đạo, trực kiến

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày dương: 5/4/2021

Ngày âm: 24/2/2021

Can chi: Quý Mùi

Hoàng đạo, trực định

Dần (3:00-5:00)

Mão (5:00-7:00)

Tỵ (9:00-11:00)

Thân (15:00-17:00)

Tuất (19:00-21:00)

Hợi (21:00-23:00)

 • Ngày nhập trạch dành cho tuổi Thìn
Ngày tốt Giờ tốt trong ngày

Ngày dương: 4/4/2021

Ngày âm: 23/2/2021

Can chi: Nhâm Ngọ

Hoàng đạo, trực bình

Tý (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-176:59

Dậu (17:00-18:59)

Ngày dương: 10/4/2021

Ngày âm: 29/2/2021

Can chi: Mậu Tý

Hoàng đạo, trực thu

Tý (23:00-1:00)

Sửu (1:00-3:00)

Mão (5:00-7:00)

Ngọ (11:00-13:00)

Thân (15:00-17:00)

Dậu (17:00-19:00)

 • Ngày nhập trạch dành cho tuổi Tỵ
Ngày tốt Giờ tốt trong ngày

Ngày dương: 1/4/2021

Ngày âm: 20/2/2021

Can chi: Kỹ Mão

Hoàng đạo, trực kiến

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày dương: 4/4/2021

Ngày âm: 23/2/2021

Can chi: Nhâm Ngọ

Hoàng đạo, trực bình

Tý (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-176:59

Dậu (17:00-18:59)

Ngày dương: 5/4/2021

Ngày âm: 24/2/2021

Can chi: Quý Mùi

Hoàng đạo, trực định

Dần (3:00-5:00)

Mão (5:00-7:00)

Tỵ (9:00-11:00)

Thân (15:00-17:00)

Tuất (19:00-21:00)

Hợi (21:00-23:00)

Ngày dương: 10/4/2021

Ngày âm: 29/2/2021

Can chi: Mậu Tý

Hoàng đạo, trực thu

Tý (23:00-1:00)

Sửu (1:00-3:00)

Mão (5:00-7:00)

Ngọ (11:00-13:00)

Thân (15:00-17:00)

Dậu (17:00-19:00)

Ngày dương: 26/4/2021

Ngày âm: 15/3/2021

Can chi: Giáp Thìn

Hoàng đạo, trực kiến

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày nhập trạch dành cho tuổi Ngọ
Ngày tốt Giờ tốt trong ngày

Ngày dương: 5/4/2021

Ngày âm: 24/2/2021

Can chi: Quý Mùi

Hoàng đạo, trực định

Dần (3:00-5:00)

Mão (5:00-7:00)

Tỵ (9:00-11:00)

Thân (15:00-17:00)

Tuất (19:00-21:00)

Hợi (21:00-23:00)

Ngày dương: 10/4/2021

Ngày âm: 29/2/2021

Can chi: Mậu Tý

Hoàng đạo, trực thu

Tý (23:00-1:00)

Sửu (1:00-3:00)

Mão (5:00-7:00)

Ngọ (11:00-13:00)

Thân (15:00-17:00)

Dậu (17:00-19:00)

Ngày dương: 26/4/2021

Ngày âm: 15/3/2021

Can chi: Giáp Thìn

Hoàng đạo, trực kiến

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày nhập trạch dành cho tuổi Mùi
Ngày tốt Giờ tốt trong ngày

Ngày dương: 1/4/2021

Ngày âm: 20/2/2021

Can chi: Kỹ Mão

Hoàng đạo, trực kiến

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày dương: 4/4/2021

Ngày âm: 23/2/2021

Can chi: Nhâm Ngọ

Hoàng đạo, trực bình

Tý (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-176:59

Dậu (17:00-18:59)

Ngày dương: 5/4/2021

Ngày âm: 24/2/2021

Can chi: Quý Mùi

Hoàng đạo, trực định

Dần (3:00-5:00)

Mão (5:00-7:00)

Tỵ (9:00-11:00)

Thân (15:00-17:00)

Tuất (19:00-21:00)

Hợi (21:00-23:00)

 • Ngày nhập trạch dành cho tuổi Thân
Ngày tốt Giờ tốt trong ngày

Ngày dương: 1/4/2021

Ngày âm: 20/2/2021

Can chi: Kỹ Mão

Hoàng đạo, trực kiến

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày dương: 4/4/2021

Ngày âm: 23/2/2021

Can chi: Nhâm Ngọ

Hoàng đạo, trực bình

Tý (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-176:59

Dậu (17:00-18:59)

Ngày dương: 5/4/2021

Ngày âm: 24/2/2021

Can chi: Quý Mùi

Hoàng đạo, trực định

Dần (3:00-5:00)

Mão (5:00-7:00)

Tỵ (9:00-11h:00)

Thân (15:00-17:00)

Tuất (19:00-21:00)

Hợi (21:00-23:00)

Ngày dương: 10/4/2021

Ngày âm: 29/2/2021

Can chi: Mậu Tý

Hoàng đạo, trực thu

Tý (23:00-1:00)

Sửu (1:00-3:00)

Mão (5:00-7:00)

Ngọ (11:00-13:00)

Thân (15:00-17:00)

Dậu (17:00-19:00)

Ngày dương: 26/4/2021

Ngày âm: 15/3/2021

Can chi: Giáp Thìn

Hoàng đạo, trực kiến

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày nhập trạch dành cho tuổi Dậu
Ngày tốt Giờ tốt trong ngày

Ngày dương: 5/4/2021

Ngày âm: 24/2/2021

Can chi: Quý Mùi

Hoàng đạo, trực định

Dần (3:00-5:00)

Mão (5:00-7:00)

Tỵ (9:00-11:00)

Thân (15:00-17:00)

Tuất (19:00-21:00)

Hợi (21:00-23:00)

Ngày dương: 26/4/2021

Ngày âm: 15/3/2021

Can chi: Giáp Thìn

Hoàng đạo, trực kiến

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

 • Ngày nhập trạch dành cho tuổi Hợi
Ngày tốt Giờ tốt trong ngày

Ngày dương: 1/4/2021

Ngày âm: 20/2/2021

Can chi: Kỹ Mão

Hoàng đạo, trực kiến

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày dương: 4/4/2021

Ngày âm: 23/2/2021

Can chi: Nhâm Ngọ

Hoàng đạo, trực bình

Tý (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-176:59

Dậu (17:00-18:59)

Ngày dương: 5/4/2021

Ngày âm: 24/2/2021

Can chi: Quý Mùi

Hoàng đạo, trực định

Dần (3:00-5:00)

Mão (5:00-7:00)

Tỵ (9:00-11:00)

Thân (15:00-17:00)

Tuất (19:00-21:00)

Hợi (21:00-23:00)

Ngày dương: 10/4/2021

Ngày âm: 29/2/2021

Can chi: Mậu Tý

Hoàng đạo, trực thu

Tý (23:00-1:00)

Sửu (1:00-3:00)

Mão (5:00-7:00)

Ngọ (11:00-13:00)

Thân (15:00-17:00)

Dậu (17:00-19:00)

Ngày dương: 26/4/2021

Ngày âm: 15/3/2021

Can chi: Giáp Thìn

Hoàng đạo, trực kiến

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Trên đây là những thông tin về xem ngày nhập trạch tháng 4 năm 2021 mà Phong Thủy Tam Nguyên cung cấp cho bạn. Hy vọng đã mang đến cho bạn những thông tin hữu ích. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin hãy liên hệ đến công ty theo địa chỉ sau để được tư vấn chi tiết hơn.

Thông tin liên hệ:

 • Địa chỉ: 
  • Hà Nội: Phòng 809, Tòa nhà 34T, Hoàng Đạo Thúy, P. Trung Hòa, Cầu Giấy
  • Đà Nẵng: Tầng 12, Tòa ACB, 218 Bạch Đằng, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu
  • TP Hồ Chí Minh: 778/5 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận
 • Hotline: 1900.2292
 • Website: www.phongthuyvuong.com
 • Email: tuvan@phongthuytamnguyen.com
 • Tổng thư ký Hiệp hội dịch học Thế giới phân hội Việt Nam

 • Viện phó thường trực Viện nghiên cứu & Phát triển Văn hóa Phương Đông

 • Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên.

Gửi Bình Luận
Thảo luận (0)
1900.2292
1900.2292 Facebook Page Facebook Messenger Zalo Chat Chat trực tiếp

Hỗ trợ