Tuổi Canh Thìn mua xe ngày nào tốt trong năm 2022 Tân Sửu?

(0)
Cẩm nang kiến thức phong thủy trực tuyến

Mua xe không đơn giản chỉ là vấn đề tài chính mà còn liên quan đến vấn đề phong thủy. Bạn cần phải chọn được màu xe hợp mệnh cũng như chọn đúng ngày tốt lành để mua. Như vậy, chiếc xe sẽ mang lại nhiều thuận lợi, may mắn và bình an cho những chuyến đi của bạn. Thế nhưng, bạn không biết tuổi Canh Thìn mua xe ngày nào tốt? Vậy thì hãy cùng Phong Thủy Tam Nguyên theo dõi bài viết bên dưới để có được những thông tin về ngày đẹp mua xe nhé!

*Lưu ý: Thông tin về các ngày trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo chung.

>>>> XEM THÊM BÀI VIẾT LIÊN QUAN: Xem ngày đẹp mua xe hợp tuổi | Chọn ngày mua xe theo tuổi

1. Ngày tốt mua xe trong tháng 1

tuổi Canh Thìn mua xe ngày nào tốt

Tuổi Canh Thìn mua xe ngày nào tốt ?

Tuổi Canh Thìn mua xe ngày nào tốt? Sau đây là một số ngày đẹp vào tháng 1 thích hợp cho việc mua xe.

Ngày tốt Giờ tốt trong ngày
Ngày dương: 10/1/2022

Ngày âm: 8/12/2021

Ngày QUÝ HỢI, tháng TÂN SỬU, năm TÂN SỬU

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Ngày dương: 22/1/2022

Ngày âm: 20/12/2020

Ngày , tháng , năm 

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

 

2. Chọn ngày mang xe về tháng 3

tuổi Canh Thìn mua xe ngày nào tốt

Người sinh năm 2000 mua xe ngày nào trong tháng 3

Những người sinh năm 2000 mua xe ngày nào trong tháng 3 để hợp phong thủy? Sau đây là một số ngày đẹp đáng tham khảo:

Ngày tốt Giờ tốt trong ngày
Ngày dương: 8/3/2022

Ngày âm: 6/2/2022

Ngày: Ngày MẬU NGỌ, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày dương: 6/3/2022

Ngày âm: 4/2/2022

Ngày: Ngày CANH THÂN, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN

Tý (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Ngày dương: 14/3/2022

Ngày âm:14/2/2022

Ngày: Ngày BÍNH DẦN, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN

Tý (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Ngày dương: 18/3/2022

Ngày âm: 16/2/2022

Ngày: Ngày CANH NGỌ, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

 

Ngày dương: 26/3/2022

Ngày âm: 24/2/2022

Ngày: Ngày MẬU DẦN, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN

Tý (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

 

Ngày dương: 30/3/2022

Ngày âm: 28/2/2022

Ngày: Ngày NHÂM NGỌ, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN

 Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

>>>> BẬT MÍ BÀI VIẾT LIÊN QUAN: Tuổi Quý Sửu 1973 hợp xe màu gì? Cách chọn màu xe phù hợp

3. Mua xe ngày nào tốt tháng 4

tuổi Canh Thìn mua xe ngày nào tốt

Những người tuổi Canh Thìn có nên mua xe trong tháng 4 không ?

Trong tháng 4 năm 2022 này, những người tuổi Canh Thìn có nên mua xe không? Hãy tham khảo ngay bên dưới nhé!

Ngày tốt Giờ tốt trong ngày
Ngày dương: 2/4/2022

Ngày âm: 2/2/2022

Ngày: Ngày ẤT DẬU, tháng GIÁP THÌN, năm NHÂM DẦN

Tý (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày dương: 8/4/2022

Ngày âm: 8/2/2022

Ngày: Ngày TÂN MÃO, tháng GIÁP THÌN, năm NHÂM DẦN

Tý (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày dương: 10/4/2022

Ngày âm: 10/3/2022

Ngày: Ngày QUÝ TỴ, tháng GIÁP THÌN, năm NHÂM DẦN

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Ngày dương: 19/4/2022

Ngày âm: 19/3/2022

Ngày: Ngày NHÂM DẦN, tháng GIÁP THÌN, năm NHÂM DẦN

Tý (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Ngày dương: 20/4/2022

Ngày âm: 20/3/2022

Ngày: Ngày QUÝ MÃO, tháng GIÁP THÌN, năm NHÂM DẦN

Tý (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

4. Ngày lấy xe thuận lợi tháng 5

tuổi Canh Thìn mua xe ngày nào tốt

Ngày phong thủy đẹp cho người tuổi Thìn 2000 tậu xe mới trong tháng 5 

Dưới đây là một số ngày phong thủy đẹp cho người tuổi Thìn 2000 tậu xe mới trong tháng 5 này:

Ngày tốt Giờ tốt trong ngày
Ngày dương: 12/5/2022

Ngày âm: 12//2022

Ngày: Ngày ẤT SỬU, tháng ẤT TỴ, năm NHÂM DẦN

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Ngày dương: 17/5/2022

Ngày âm: 17/4/2022

Ngày: Ngày CANH NGỌ, tháng ẤT TỴ, năm NHÂM DẦN

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày dương: 24/5/2022

Ngày âm: 24/4/2022

Ngày: Ngày ĐINH SỬU, tháng ẤT TỴ, năm NHÂM DẦN

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

>>>> XEM THÊM: Xem ngày tốt mua xe hợp tuổi | chọn ngày mua xe theo tuổi

5. Ngày đẹp rước xe tháng 6

tuổi Canh Thìn mua xe ngày nào tốt

Tuổi Canh Thìn mua xe ngày nào tốt 2022 trong tháng 6?

Tuổi Canh Thìn mua xe ngày nào tốt 2022 trong tháng 6 này? Hãy xem ngay bên dưới:

Ngày tốt Giờ tốt trong ngày
Ngày dương: 6/6/2022

Ngày âm: 8/5/2022

Ngày: Ngày CANH DẦN, tháng BÍNH NGỌ, năm NHÂM DẦN

Tý (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Ngày dương: 18/6/2022

Ngày âm: 20/5/2022

Ngày: Ngày NHÂM DẦN, tháng BÍNH NGỌ, năm NHÂM DẦN

Tý (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

 

Ngày dương: 30/6/2022

Ngày âm: 2/6/2022

Ngày: Ngày GIÁP DẦN, tháng ĐINH MÙI, năm NHÂM DẦN 

Tý (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

>>>>THÔNG TIN LIÊN QUAN: Sinh năm 1999 hợp xe màu gì? Chi tiết cho cả nữ và nam mạng

6. Xem ngày đón xe tháng 7

tuổi Canh Thìn mua xe ngày nào tốt

Chọn ngày tốt cho việc mua xe mới

Tuổi Thìn sinh năm 2000 hãy theo dõi bên dưới để chọn ngày tốt cho việc mua xe mới nhé! 

Ngày Tốt Giờ tốt trong ngày
Ngày dương: 13/7/2022

Ngày âm: 15/6/2022

Ngày: Ngày ĐINH MÃO, tháng ĐINH MÙI, năm NHÂM DẦN

Tý (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày dương: 15/7/2022

Ngày âm: 17/6/2022

Ngày: Ngày KỶ TỴ, tháng ĐINH MÙI, năm NHÂM DẦN

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Ngày dương: 27/7/2022

Ngày âm: 29/6/2022

Ngày: Ngày TÂN TỴ, tháng ĐINH MÙI, năm NHÂM DẦN

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

7. Xem ngày mua xe tháng 9

tuổi Canh Thìn mua xe ngày nào tốt

Tháng 8 này những người sinh năm Canh Thìn nên mua xe vào những ngày nào ?

Tháng 9 này những người sinh năm Canh Thìn nên mua xe vào những ngày nào để đảm bảo hợp phong thủy, mang lại nhiều may mắn? Dưới đây là một số ngày nên mua xe:

Ngày tốt Giờ tốt trong ngày
Ngày dương: 1/9/2022

Ngày âm: 6/8/2022

Ngày: Ngày ĐINH TỴ, tháng KỶ DẬU, năm NHÂM DẦN

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Ngày dương: 4/9/2022

Ngày âm: 9/8/2022

Ngày: Ngày CANH THÂN, tháng KỶ DẬU, năm NHÂM DẦN

Tý (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Ngày dương: 10/9/2022

Ngày âm: 15/8/2022

Ngày: Ngày BÍNH DẦN, tháng KỶ DẬU, năm NHÂM DẦN

Tý (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

 

Ngày dương: 14/9/2022

Ngày âm: 19/8/2022

Ngày: Ngày CANH NGỌ, tháng KỶ DẬU, năm NHÂM DẦN

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày dương: 16/9/2022

Ngày âm: 21/8/2022

Ngày: Ngày NHÂM THÂN, tháng KỶ DẬU, năm NHÂM DẦN

Tý (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

 

Ngày dương: 25/9/2022

Ngày âm: 30/8/2022

Ngày: Ngày TÂN TỴ, tháng KỶ DẬU, năm NHÂM DẦN

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

8. Nên rước xe ngày nào tháng 10?

sinh năm 2000 mua xe ngày nào

Tuổi Thìn 2000 mua xe ngày nào trong tháng 10 năm 2022 này để đảm bảo hợp phong thủy

Tuổi Thìn 2000 mua xe ngày nào trong tháng 10 năm 2022 này để đảm bảo hợp phong thủy, mang lại nhiều may mắn cho cuộc sống? Hãy xem ngay bên dưới:

Ngày tốt Giờ tốt trong ngày
Ngày dương: 7/10/2022

Ngày âm: 12/8/2022

Ngày: Ngày QUÝ TỴ, tháng CANH TUẤT, năm NHÂM DẦN

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Ngày dương: 10/10/2022

Ngày âm: 15/9/2022

Ngày: Ngày BÍNH THÂN, tháng CANH TUẤT, năm NHÂM DẦN

Tý (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Ngày dương: 19/10/2022

Ngày âm: 24/9/2022

Ngày: Ngày ẤT TỴ, tháng CANH TUẤT, năm NHÂM DẦN

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

9. Mua xe ngày nào tốt tháng 11

sinh năm 2000 mua xe ngày nào

Ngày tốt ngay mua xe trong tháng 11

Để gặp được nhiều may mắn khi sắm xe mới, hãy theo dõi ngày tốt ngay bên dưới trong tháng 11. 

Ngày tốt Giờ tốt trong ngày
 

Ngày dương: 19/11/2022

Ngày âm: 26/10/2022

Ngày: Ngày BÍNH TÝ, tháng TÂN HỢI, năm NHÂM DẦN

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày dương: 27/11/2022

Ngày âm: 4/10/2022

Ngày: Ngày GIÁP THÂN, tháng NHÂM TÝ, năm NHÂM DẦN

Tý (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

10. Chọn ngày mua xe tháng 12

sinh năm 2000 mua xe ngày nào

Tuổi Thìn năm 2000 mua xe ngày nào tốt để mang lại nhiều thuận lợi, may mắn ?

Tuổi Thìn năm 2000 mua xe ngày nào tốt để mang lại nhiều thuận lợi, may mắn cho chủ xe? Hãy tham khảo một số ngày đẹp trong tháng 12 nhé!

Ngày tốt Giờ tốt trong ngày
Ngày dương: 1/8/2022

Ngày âm: 8/9/2022

Ngày: Ngày MẬU TÝ, tháng NHÂM TÝ, năm NHÂM DẦN

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày dương: 2/12/2022

Ngày âm: 9/11/2022

Ngày: Ngày KỶ SỬU, tháng NHÂM TÝ, năm NHÂM DẦN

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Ngày dương: 9/12/2022

Ngày âm: 16/11/2022

Ngày: Ngày BÍNH THÂN, tháng NHÂM TÝ, năm NHÂM DẦN

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

 

Ngày dương: 13/12/2022

Ngày âm: 20/11/2022

Ngày: Ngày CANH TÝ, tháng NHÂM TÝ, năm NHÂM DẦN

Tý (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

 

Ngày dương: 21/12/2022

Ngày âm: 28/11/2022 

Ngày: Ngày MẬU THÂN, tháng NHÂM TÝ, năm NHÂM DẦN

Tý (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

 

Ngày dương: 28/12/2022

Ngày âm: 6/11/2022

Ngày: Ngày ẤT MÃO, tháng QUÝ SỬU, năm NHÂM DẦN

 Tý (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

13. Một số lưu ý cho gia chủ để cúng xe mới mua

Cúng xe là một hình thức không thể thiếu đối với những người sắm xe mới. Điều này nhằm giúp mang lại nhiều may mắn cũng như cầu thuận lợi cho việc sử dụng. Do đó, bạn cần lưu ý các điều sau khi thực hiện cúng xe:

sinh năm 2000 mua xe ngày nào
Việc cúng xe nhằm đem lại những thuận lợi cho chủ xe
 • Chọn ngày đẹp cúng xe: Việc này nhằm tránh ngày xung khắc với tuổi, hạn chế những rủi ro, xui xẻo trong suốt quá trình sử dụng. Theo kinh nghiệm người xưa, các giờ Đại An, giờ Tốc Hỷ hay giờ Tiểu Cát sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất.
 • Nên quay đầu ra hay vào khi cúng? Gia chủ đặt mâm cúng trước cửa với đầu xe hướng ra ngoài. Mâm cúng này nhằm để bố thí cho các vong hồn lưu lạc, chết đường hay chết chợ.
 • Nên cúng ngoài sân hay trong nhà? Thường thì đa số sẽ cúng ngoài sân. Chỉ có những trường hợp đặc biệt như sân nhỏ, không có sân để trình bày mâm cúng bên ngoài thì gia chủ sẽ thực hiện trong nhà.
 • Sử dụng vật phẩm Gạo Vàng Thần Tài: Đây là một vật phẩm may mắn, dùng để nạp tài, dẫn khí cho bát hương, giúp công việc hanh thông, thuận lợi. Khi cúng xe, nếu bạn sử dụng Gạo Vàng Thần Tài thì sẽ giúp mang lại nhiều điều tốt lành, sự bình an cho những chuyến đi của bạn.
tuổi Canh Thìn mua xe ngày nào tốt
Gạo Vàng Thần Tài giúp mang lại may mắn trong khi di chuyển

>>>> XEM THÊM:

Bài viết trên đây là tổng hợp dành cho những người tuổi Canh Thìn mua xe ngày nào tốt. Tuy nhiên, việc xem ngày hợp phong thủy để mua xe chỉ mang tính chất chung. Để có được những ngày chính xác nhất, cần kết hợp với giờ ngày tháng năm sinh của gia chủ. Do đó, để chọn ngày đẹp nhất, bạn hãy liên hệ đến hotline 1900-2292 của Phong Thủy Tam Nguyên và nhận tư vấn.

Thông tin liên hệ:

 • Địa chỉ: 
  • Hà Nội: Số A12/D7 ngõ 66 Khúc Thừa Dụ, Khu đô thị mới, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
  • Quảng Ninh: Số 81 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
  • Đà Nẵng: Tầng 12, Tòa ACB, 218 đường Bạch Đằng, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
  • HCM: Số 778/5 đường Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, TP. HCM.
 • Hotline: 1900.2292
 • Website: phongthuyvuong.com
 • Shop: phongthuytamnguyen.com
 • Email: [email protected]
 • Tổng thư ký Hiệp hội dịch học Thế giới phân hội Việt Nam

 • Viện phó thường trực Viện nghiên cứu & Phát triển Văn hóa Phương Đông

 • Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên.

Đặt Lịch Tư Vấn

Quý khách để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ sớm nhất trong vòng 24h
1900.2292
1900.2292 Facebook Page Facebook Messenger Zalo Chat Chat trực tiếp

Hỗ trợ