Tuổi Dần mua xe ngày nào tốt năm 2022 hợp tuổi, may mắn?

(0)
Cẩm nang kiến thức phong thủy trực tuyến

Trước khi mua xe, việc xem ngày mua hợp tuổi rất quan trọng. Bạn đang thắc mắc tuổi Dần mua xe ngày nào tốt nhất trong năm 2022 cho việc lưu hành chiếc xe luôn gặp may mắn và bình an? Vậy hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

Lưu ý: Bài viết xem ngày tốt mua xe dựa trên lịch dương và chỉ mang tính tham khảo!

1. Tuổi Dần 1998 mua xe ngày nào tốt năm 2022?

Năm sinh dương lịch: 24/01/2001 – 15/02/1999

Năm sinh âm lịch: Mậu Dần

Tuổi: 24 tuổi (Tuổi mụ)

Ngũ hành: Thổ

Mệnh: Thành Đầu Thổ (Đất trên vách)

Tuổi dần mua xe ngày nào tốt
Tuổi Mậu Dần mua xe ngày nào tốt 2022?

Việc chọn ngày mua xe hợp tuổi Mậu Dần sẽ đem lại nhiều may mắn, an toàn khi di chuyển. Vậy, tuổi Dần 1998 mua xe ngày nào tốt năm 2022? Người tuổi Mậu Dần hãy xem bảng ngày tốt theo tháng dưới đây để mua xe nhé!

THỨ

NGÀY DƯƠNG

NGÀY ÂM

CAN CHI

GIỜ TỐT

THÁNG 1/2022 (DƯƠNG LỊCH)

Thứ hai

10/1/2022

8/12 Tân Sửu

Qúy Hợi

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Chủ bảy

22/1/2022

20/12 Tân Sửu

Ất Hợi

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

THÁNG 2/2022 (DƯƠNG LỊCH)

 

Không có ngày tốt để mua xe

THÁNG 3/2022 (DƯƠNG LỊCH)

Chủ nhật

6/3/2022

4/2/2022

Mậu Ngọ

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Thứ sáu

18/3/2022

16/2/2022

Canh Ngọ

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Thứ tư

30/3/2022

28/2/2022

Nhâm Ngọ

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

THÁNG 4/2022 (DƯƠNG LỊCH)

Thứ bảy

2/4/2022

 2/3/2022

ẤT DẬU

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59) 

Thứ sáu

8/4/2022

8/3/2022

TÂN MÃO

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Chủ nhật

10/4/2022

10/3/2022

QUÝ TỴ

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Thứ tư

20/4/2022

20/3/2022

QUÝ MÃO

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59) 

Thứ năm

21/4/2022

21/3/2022

GIÁP THÌN

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

THÁNG 5/2022 (DƯƠNG LỊCH)

Thứ năm

12/5/2022

12/4/2022

ẤT SỬU

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Thứ ba

17/5/2022

17/4/2022

CANH NGỌ

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59) 

Thứ ba

28/5/2022

24/4/2022

ĐINH SỬU

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

THÁNG 6/2022 (DƯƠNG LỊCH)

Thứ tư

8/6/2022

10/05/2022

NHÂM THÌN

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

THÁNG 7/2022 (DƯƠNG LỊCH)

Thứ tư

13/7/2022

15/6/2022

ĐINH MÃO

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Thứ sáu

15/7/2022

17/6/2022

KỶ TỴ

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59) 

Thứ tư

27/7/2022

29/6/2022

TÂN TỴ

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

THÁNG 8/2022 (DƯƠNG LỊCH)

 

Không có ngày tốt để mua xe

THÁNG 9/2022 (DƯƠNG LỊCH)

Thứ năm

1/9/2022

 6/8/2022

ĐINH TỴ

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59) 

Thứ tư

14/9/2022

19/8/2022

CANH NGỌ

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Chủ nhật

25/9/2022

30/8/2022

TÂN TỴ

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

THÁNG 10/2022 (DƯƠNG LỊCH)

Thứ sáu

7/10/2022

12/9/2022

QUÝ TỴ

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Thứ tư

19/10/2022

24/9/2022

ẤT TỴ

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Chủ nhật

30/10/2022

6/10/2022

BÍNH THÌN

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

THÁNG 11/2022 (DƯƠNG LỊCH)

Thứ bảy

19/11/2022

26/10/2022

BÍNH TÝ

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Thứ tuw

23/11/2022

30/10/2022

CANH THÌN

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

THÁNG 12/2022 (DƯƠNG LỊCH)

Thứ năm

1/12/2022

8/11/2022

Mậu Tý

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Thứ sáu

2/12/2022

9/11/2022

Kỷ Sửu

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59) 

Thứ ba

13/12/2022

20/11/2022

CANH TÝ

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Thứ tư

28/12/2022

6/12/2022

ẤT MÃO

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

>>>> ĐỌC THÊM: Sinh năm 1999 hợp xe màu gì? Chi tiết cho cả nữ và nam mạng

2. Tuổi Bính Dần 1986 mua xe ngày nào tốt 2022?

Năm sinh dương lịch: 9/2/1986 - 28/1/1987

Năm sinh âm lịch: Bính Dần

Tuổi: 36 tuổi (Tuổi mụ)

Ngũ hành: Hỏa

Mệnh: Lư Trung Hỏa (Lửa trong lò)

tuổi dần 1998 mua xe ngày nào tốt
Tuổi Bính Dần mua xe ngày nào tốt 2022?

Việc mua xe đúng ngày và hợp tuổi Bính Dần sẽ mang lại sự cát lành, thuận lợi cho gia chủ. Vậy tại sao bạn không dành ra một ít thời gian xem bảng dưới đây để lựa chọn tuổi Dần mua xe ngày nào tốt?

THỨ

NGÀY DƯƠNG

NGÀY ÂM

CAN CHI

GIỜ TỐT

THÁNG 1/2022 (DƯƠNG LỊCH)

Thứ hai

10/1/2022

8/12 Tân Sửu

Qúy Hợi

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Chủ bảy

22/1/2022

20/12 Tân Sửu

Ất Hợi

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

THÁNG 2/2022 (DƯƠNG LỊCH)

 

Không có ngày tốt để mua xe

THÁNG 3/2022 (DƯƠNG LỊCH)

Chủ nhật

6/3/2022

4/2/2022

Mậu Ngọ

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Thứ sáu

18/3/2022

16/2/2022

Canh Ngọ

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Thứ tư

30/3/2022

28/2/2022

Nhâm Ngọ

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

THÁNG 4/2022 (DƯƠNG LỊCH)

Thứ bảy

2/4/2022

 2/3/2022

ẤT DẬU

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59) 

Thứ sáu

8/4/2022

8/3/2022

TÂN MÃO

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Chủ nhật

10/4/2022

10/3/2022

QUÝ TỴ

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Thứ tư

20/4/2022

20/3/2022

QUÝ MÃO

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59) 

Thứ năm

21/4/2022

21/3/2022

GIÁP THÌN

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

THÁNG 5/2022 (DƯƠNG LỊCH)

Thứ năm

12/5/2022

12/4/2022

ẤT SỬU

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Thứ ba

17/5/2022

17/4/2022

CANH NGỌ

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59) 

Thứ ba

28/5/2022

24/4/2022

ĐINH SỬU

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

THÁNG 6/2022 (DƯƠNG LỊCH)

Thứ tư

8/6/2022

10/05/2022

NHÂM THÌN

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

THÁNG 7/2022 (DƯƠNG LỊCH)

Thứ tư

13/7/2022

15/6/2022

ĐINH MÃO

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Thứ sáu

15/7/2022

17/6/2022

KỶ TỴ

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59) 

Thứ tư

27/7/2022

29/6/2022

TÂN TỴ

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

THÁNG 8/2022 (DƯƠNG LỊCH)

 

Không có ngày tốt để mua xe

THÁNG 9/2022 (DƯƠNG LỊCH)

Thứ năm

1/9/2022

 6/8/2022

ĐINH TỴ

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59) 

Thứ tư

14/9/2022

19/8/2022

CANH NGỌ

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Chủ nhật

25/9/2022

30/8/2022

TÂN TỴ

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

THÁNG 10/2022 (DƯƠNG LỊCH)

Thứ sáu

7/10/2022

12/9/2022

QUÝ TỴ

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Thứ tư

19/10/2022

24/9/2022

ẤT TỴ

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Chủ nhật

30/10/2022

6/10/2022

BÍNH THÌN

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

THÁNG 11/2022 (DƯƠNG LỊCH)

Thứ bảy

19/11/2022

26/10/2022

BÍNH TÝ

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Thứ tuw

23/11/2022

30/10/2022

CANH THÌN

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

THÁNG 12/2022 (DƯƠNG LỊCH)

Thứ năm

1/12/2022

8/11/2022

Mậu Tý

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Thứ sáu

2/12/2022

9/11/2022

Kỷ Sửu

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59) 

Thứ ba

13/12/2022

20/11/2022

CANH TÝ

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Thứ tư

28/12/2022

6/12/2022

ẤT MÃO

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

>>>> ĐỌC NGAY: Tuổi Thìn mua xe ngày nào tốt nhất năm 2022? [Theo từng tuổi]

3. Tuổi Giáp Dần 1974 mua xe ngày nào tốt 2022?

Năm sinh dương lịch: 23/1/1974 - 10/2/1975

Năm sinh âm lịch: Giáp Dần

Tuổi: 48 tuổi (Tuổi mụ)

Ngũ hành: Thủy

Mệnh: Đại Khê Thủy (Nước khe lớn)

tuổi giáp dần mua xe ngày nào tốt
Tuổi Giáp Dần mua xe ngày nào tốt 2022?

Bạn đang thắc mắc tuổi Giáp Dần mua xe vào tháng nào thì tốt để mang lại may mắn, bình an cho gia chủ? Vậy hãy tham khảo bảng ngày, tháng tuổi Dần mua xe ngày nào tốt dưới đây nhé!

THỨ

NGÀY DƯƠNG

NGÀY ÂM

CAN CHI

GIỜ TỐT

THÁNG 1/2022 (DƯƠNG LỊCH)

Thứ hai

10/1/2022

8/12 Tân Sửu

Qúy Hợi

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Chủ bảy

22/1/2022

20/12 Tân Sửu

Ất Hợi

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

THÁNG 2/2022 (DƯƠNG LỊCH)

 

Không có ngày tốt để mua xe

THÁNG 3/2022 (DƯƠNG LỊCH)

Chủ nhật

6/3/2022

4/2/2022

Mậu Ngọ

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Thứ sáu

18/3/2022

16/2/2022

Canh Ngọ

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Thứ tư

30/3/2022

28/2/2022

Nhâm Ngọ

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

THÁNG 4/2022 (DƯƠNG LỊCH)

Thứ bảy

2/4/2022

 2/3/2022

ẤT DẬU

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59) 

Thứ sáu

8/4/2022

8/3/2022

TÂN MÃO

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Chủ nhật

10/4/2022

10/3/2022

QUÝ TỴ

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Thứ tư

20/4/2022

20/3/2022

QUÝ MÃO

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59) 

Thứ năm

21/4/2022

21/3/2022

GIÁP THÌN

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

THÁNG 5/2022 (DƯƠNG LỊCH)

Thứ năm

12/5/2022

12/4/2022

ẤT SỬU

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Thứ ba

17/5/2022

17/4/2022

CANH NGỌ

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59) 

Thứ ba

28/5/2022

24/4/2022

ĐINH SỬU

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

THÁNG 6/2022 (DƯƠNG LỊCH)

Thứ tư

8/6/2022

10/05/2022

NHÂM THÌN

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

THÁNG 7/2022 (DƯƠNG LỊCH)

Thứ tư

13/7/2022

15/6/2022

ĐINH MÃO

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Thứ sáu

15/7/2022

17/6/2022

KỶ TỴ

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59) 

Thứ tư

27/7/2022

29/6/2022

TÂN TỴ

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

THÁNG 8/2022 (DƯƠNG LỊCH)

 

Không có ngày tốt để mua xe

THÁNG 9/2022 (DƯƠNG LỊCH)

Thứ năm

1/9/2022

 6/8/2022

ĐINH TỴ

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59) 

Thứ tư

14/9/2022

19/8/2022

CANH NGỌ

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Chủ nhật

25/9/2022

30/8/2022

TÂN TỴ

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

THÁNG 10/2022 (DƯƠNG LỊCH)

Thứ sáu

7/10/2022

12/9/2022

QUÝ TỴ

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Thứ tư

19/10/2022

24/9/2022

ẤT TỴ

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Chủ nhật

30/10/2022

6/10/2022

BÍNH THÌN

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

THÁNG 11/2022 (DƯƠNG LỊCH)

Thứ bảy

19/11/2022

26/10/2022

BÍNH TÝ

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Thứ tuw

23/11/2022

30/10/2022

CANH THÌN

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

THÁNG 12/2022 (DƯƠNG LỊCH)

Thứ năm

1/12/2022

8/11/2022

Mậu Tý

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Thứ sáu

2/12/2022

9/11/2022

Kỷ Sửu

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59) 

Thứ ba

13/12/2022

20/11/2022

CANH TÝ

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Thứ tư

28/12/2022

6/12/2022

ẤT MÃO

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

4. Tuổi Nhâm Dần mua xe ngày nào tốt 2022?

Năm sinh dương lịch: 5/2/1962 - 24/1/1963

Năm sinh âm lịch: Nhâm Dần

Tuổi: 60 tuổi (Tuổi mụ)

Ngũ hành: Kim

Mệnh: Kim Bạch Kim (Kim mạ vàng bạc)

tuổi nhâm dần mua xe ngày nào tốt
Tuổi Nhâm Dần mua xe ngày nào tốt trong năm 2022?

Người tuổi Nhâm Dần 1962 cần lựa chọn, xem xét kỹ càng các ngày tốt để đi mua xe nhằm tránh điềm xui, mang tai họa vào bản thân. Nếu bạn vẫn chưa biết tuổi Dần mua xe ngày nào tốt hợp tuổi mệnh với mình thì có thể tham khảo danh sách ngày dưới đây:

THỨ

NGÀY DƯƠNG

NGÀY ÂM

CAN CHI

GIỜ TỐT

THÁNG 1/2022 (DƯƠNG LỊCH)

Thứ hai

10/1/2022

8/12 Tân Sửu

Qúy Hợi

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Chủ bảy

22/1/2022

20/12 Tân Sửu

Ất Hợi

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

THÁNG 2/2022 (DƯƠNG LỊCH)

 

Không có ngày tốt để mua xe

THÁNG 3/2022 (DƯƠNG LỊCH)

Chủ nhật

6/3/2022

4/2/2022

Mậu Ngọ

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Thứ sáu

18/3/2022

16/2/2022

Canh Ngọ

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Thứ tư

30/3/2022

28/2/2022

Nhâm Ngọ

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

THÁNG 4/2022 (DƯƠNG LỊCH)

Thứ bảy

2/4/2022

 2/3/2022

ẤT DẬU

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59) 

Thứ sáu

8/4/2022

8/3/2022

TÂN MÃO

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Chủ nhật

10/4/2022

10/3/2022

QUÝ TỴ

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Thứ tư

20/4/2022

20/3/2022

QUÝ MÃO

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59) 

Thứ năm

21/4/2022

21/3/2022

GIÁP THÌN

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

THÁNG 5/2022 (DƯƠNG LỊCH)

Thứ năm

12/5/2022

12/4/2022

ẤT SỬU

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Thứ ba

17/5/2022

17/4/2022

CANH NGỌ

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59) 

Thứ ba

28/5/2022

24/4/2022

ĐINH SỬU

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

THÁNG 6/2022 (DƯƠNG LỊCH)

Thứ tư

8/6/2022

10/05/2022

NHÂM THÌN

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

THÁNG 7/2022 (DƯƠNG LỊCH)

Thứ tư

13/7/2022

15/6/2022

ĐINH MÃO

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Thứ sáu

15/7/2022

17/6/2022

KỶ TỴ

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59) 

Thứ tư

27/7/2022

29/6/2022

TÂN TỴ

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

THÁNG 8/2022 (DƯƠNG LỊCH)

 

Không có ngày tốt để mua xe

THÁNG 9/2022 (DƯƠNG LỊCH)

Thứ năm

1/9/2022

 6/8/2022

ĐINH TỴ

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59) 

Thứ tư

14/9/2022

19/8/2022

CANH NGỌ

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Chủ nhật

25/9/2022

30/8/2022

TÂN TỴ

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

THÁNG 10/2022 (DƯƠNG LỊCH)

Thứ sáu

7/10/2022

12/9/2022

QUÝ TỴ

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Thứ tư

19/10/2022

24/9/2022

ẤT TỴ

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Chủ nhật

30/10/2022

6/10/2022

BÍNH THÌN

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

THÁNG 11/2022 (DƯƠNG LỊCH)

Thứ bảy

19/11/2022

26/10/2022

BÍNH TÝ

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Thứ tuw

23/11/2022

30/10/2022

CANH THÌN

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

THÁNG 12/2022 (DƯƠNG LỊCH)

Thứ năm

1/12/2022

8/11/2022

Mậu Tý

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Thứ sáu

2/12/2022

9/11/2022

Kỷ Sửu

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59) 

Thứ ba

13/12/2022

20/11/2022

CANH TÝ

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Thứ tư

28/12/2022

6/12/2022

ẤT MÃO

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

5. Xem ngày tốt mua xe tại Phong Thủy Tam Nguyên

Ngày nay, tuổi Dần mua xe ngày nào tốt được nhiều người quan tâm hơn. Bởi, xe là phương tiện di chuyển thường xuyên và phổ biến. Đồng thời, chiếc xe được mua vào ngày giờ tốt, hợp tuổi gia chủ sẽ giúp bạn được bình an, thuận lợi trên mọi nẻo đường. Nếu bạn đang cần được tư vấn để chọn ngày mua xe hợp tuổi Dần thì Phong Thủy Tam Nguyên có thể giúp bạn.

Chúng tôi tự hào là đơn vị được đánh giá hàng đầu trong lĩnh vực phong thủy, có hơn 13 năm kinh nghiệm trong ngành. Khi sử dụng dịch vụ, bạn sẽ nhận được những lời khuyên tốt nhất cho việc chọn ngày mua xe hợp tuổi và phong thủy từ Phong thủy sư Tam Nguyên cùng các cộng sự giàu kiến thức chuyên môn.

ngày tốt cho tuổi dần mua xe
Dịch vụ xem ngày mua bán xe tại Phong Thủy Tam Nguyên

Hơn nữa, sử dụng dịch vụ tư vấn tại đây, bạn không chỉ nhận được danh sách những ngày thích hợp mà còn được gợi ý thêm về màu sắc hợp mệnh tuổi, các vật phẩm nên sử dụng để tăng may mắn và cầu bình an. Do đó, đừng ngần ngại mà hãy để lại [Họ và tên + Số điện thoại] trong phần bình luận hoặc liên hệ trực tiếp theo thông tin dưới đây để nhận được tư vấn đầy đủ nhất.

Thông tin liên hệ:

 • Địa chỉ: 
  • Hà Nội: Số A12/D7 ngõ 66 Khúc Thừa Dụ, Khu đô thị mới, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
  • Quảng Ninh: Số 81 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
  • Đà Nẵng: Tầng 12, Tòa ACB, 218 đường Bạch Đằng, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
  • HCM: Số 778/5 đường Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, TP. HCM.
 • Hotline: 1900.2292
 • Website: phongthuyvuong.com
 • Shop: phongthuytamnguyen.com
 • Email: [email protected]

Trên đây là thông tin dành cho những ai cần biết tuổi Dần mua xe ngày nào tốt. Mua xe vào ngày hợp tuổi sẽ đem lại cho gia chủ nhiều may mắn và bình an. Vậy nếu bạn đang muốn được tư vấn trong việc chọn ngày mua xe phù hợp thì đừng quên liên hệ Phong Thủy Tam Nguyên nhé!

>>>> ĐỪNG BỎ LỠ CÁC BÀI VIẾT:

 • Tổng thư ký Hiệp hội dịch học Thế giới phân hội Việt Nam

 • Viện phó thường trực Viện nghiên cứu & Phát triển Văn hóa Phương Đông

 • Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên.

Đặt Lịch Tư Vấn

Quý khách để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ sớm nhất trong vòng 24h
1900.2292
1900.2292 Facebook Page Facebook Messenger Zalo Chat Chat trực tiếp

Hỗ trợ