Tuổi Nhâm Tuất mua xe ngày nào tốt, may mắn trong năm 2022?

(0)
Cẩm nang kiến thức phong thủy trực tuyến

Mua xe là một việc quan trọng bởi nó ảnh hưởng đến sự may mắn và an toàn của gia chủ. Bạn không chỉ phải lựa màu xe, kiểu xe hợp với tuổi của mình mà còn phải xem ngày khi đi mua. Vậy tuổi Nhâm Tuất mua xe ngày nào tốt? Bạn muốn biết ngày giờ tốt để mua xe cho mình nhằm đem lại bình an? Hay các yếu tố nào tác động đến việc xem ngày mua xe cho tuổi Nhâm Tuất? Cùng theo dõi ngay bài viết dưới đây của Phong Thủy Tam Nguyên để biết thêm chi tiết.

*Lưu ý: Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. 

>>>> THAM KHẢO THÊM: Xem ngày tốt xấu theo tuổi mua xe | Chọn ngày mua xe theo tuổi

1. Chọn ngày giờ đẹp mua xe mới cho tuổi Nhâm Tuất 1982

tuổi nhâm tuất mua xe tháng nào tốt

Xem ngày mua xe tuổi Nhâm Tuất

Năm 2022 có rất nhiều ngày tốt. Tuy nhiên, người tuổi Nhâm Tuất muốn mua xe mới thì phải lựa chọn đúng ngày tốt, hợp tuổi. Sau đây là bảng tổng hợp những ngày tốt trong năm dành cho bạn:

Tháng  Ngày mua xe Giờ tốt trong ngày
Tháng 1

10/1/2022 (8/12/2021 âm lịch)

 

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

22/1/2022 (20/12/2020 âm lịch)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Tháng 3 6/3/2022 (4/2/2022 âm lịch)

Tý (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

8/3/2022 (6/2/2022 âm lịch)

Tý (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

14/3/2022 (12/2/2022 âm lịch)

Tý (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

18/3/2022 (16/2/2022 âm lịch)

Tý (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

 26/3/2022 (24/2/2022 âm lịch)

Tý (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

30/3/2022 (28/2/2022 âm lịch)

Tý (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Tháng 4 2/4/2022 (2//2022 âm lịch)

Tý (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

8/4/2022 (8/3/2022 âm lịch)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

10/4/2022 (10/3/2022 âm lịch)

Tý (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

19/4/2022 (19/3/2022 âm lịch)

Tý (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

20/4/2022 (/3/2022 âm lịch)

Tý (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Tháng 5 12/5/2022 (12/4/2022 âm lịch)

Dần (3:00-4:59),

Mão (5:00-6:59),

Tỵ (9:00-10:59),

Thân (15:00-16:59),

Tuất (19:00-20:59),

Hợi (21:00-22:59)

17/5/2022 (17/4/2022 âm lịch)

Tý (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

 24/5/2022 (24/4/2022 âm lịch)

Dần (3:00-4:59),

Mão (5:00-6:59),

Tỵ (9:00-10:59),

Thân (15:00-16:59),

Tuất (19:00-20:59),

Hợi (21:00-22:59)

Tháng 6 6/6/2022 (/5/2022 âm lịch)

Tý (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

18/6/2022 (20/5/2022 âm lịch)

Tý (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

 30/6/2022 (2/6/2022 âm lịch)

Tý (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Tháng 7 13/7/2022 (15/6/2022 âm lịch)

Tý (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59) 

15/7/2022 (17/6/2022 âm lịch)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

 27/7/2022 (/6/2022 âm lịch)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Tháng 9 1/9/2022 (6/8/2022 âm lịch)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

4/9/2022 (9/8/2022 âm lịch)

Tý (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

10/9/2022 (/8/2022 âm lịch)

Tý (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

 14/9/2022 (19/8/2022 âm lịch)

Tý (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

 16/9/2022 (/8/2022 âm lịch)

Tý (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

 25/9/2022 (30/8/2022 âm lịch)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Tháng 10 1/10/2022 (25/8/2022 âm lịch)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

7/10/2022 (12/9/2022 âm lịch)

Tý (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

10/10/2022 (15/9/2022 âm lịch)

Tý (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

19/10/2022 (/9/2022 âm lịch)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Tháng 11 19/11/2022 (26/10/2022 âm lịch)

Tý (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

 27/11/2022 (4/10/2022 âm lịch)

Tý (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Tháng 12 1/12/2022 (8/11/2022 âm lịch)

Tý (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

14/12/2022 (11/11/2022 âm lịch)

Dần (3:00-4:59),

Mão (5:00-6:59),

Tỵ (9:00-10:59),

Thân (15:00-16:59),

Tuất (19:00-20:59),

Hợi (21:00-22:59)

9/12/2022 (6/11/2022 âm lịch)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

 13/12/2022 (/11/2022 âm lịch)

Tý (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

 21/12/2022 (28/11/2022 âm lịch)

Tý (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

 28/12/2022 (6/11/2022 âm lịch)  

Tý (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59) 


>>>> XEM THÊM BÀI VIẾT: Xem ngày mua xe hợp tuổi | Chọn ngày mua xe theo tuổi

2. Tại sao phải xem tuổi Nhâm Tuất mua xe ngày nào tốt?

Không chỉ riêng tuổi Nhâm Tuất mà bất cứ tuổi nào khi mua xe mới đều phải coi ngày bởi một vài lý do sau:

 • Theo quan niệm của ông bà ngày xưa: "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Chính vì vậy, việc chọn ngày tốt giúp mang lại cảm giác an tâm khi sử dụng.
 • Nếu lựa chọn được ngày mua và lấy xe đẹp sẽ giúp gia chủ thu hút vận may. Thêm vào đó, chọn ngày đẹp giúp gia chủ sử dụng xe sau này an toàn và thuận lợi hơn.
tuổi Nhâm Tuất mua xe ngày nào tốt
Tuổi Nhâm Tuất mua xe ngày nào tốt?
>>>>> THÔNG TIN LIÊN QUAN: Tuổi Bính Ngọ mua xe ngày nào tốt năm 2022 để rước lộc may

3. Yếu tố tác động đến việc xem ngày mua xe mới của tuổi Nhâm Tuất

Có rất nhiều yếu tố tác động đến việc xem ngày mua xe mới của tuổi Nhâm Tuất. Tuy nhiên dưới đây là một số ngày xấu ảnh hưởng đến việc lựa chọn xe của gia chủ:

 • Thứ nhất là ngày tương sinh, tương hỗ: Người tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy. Vì thế họ nên chọn những ngày thuộc hành Kim và Thủy để mua xe.
 • Thứ 2 là ngày Lục Xung: Người tuổi Nhâm Tuất cần tránh chọn những ngày này. Bởi lý do, ngày đó sẽ khiến bạn gặp rắc rối, không may mắn khi mua xe mới. Ngày Lục Xung của người tuổi Tuất là ngày Thìn. 
 • Thứ 3 là ngày xung Thái Tuế: Người tuổi Nhâm Tuất mua xe mới ở ngày này sẽ gặp phải điều xui, khó khăn và trở ngại.
  tuổi nhâm tuất mua xe ngày nào tốt

Tuổi Nhâm Tuất mua xe cần chú ý yếu tố gì

>>>> XEM THÊM THÔNG TIN: 

Trên đây là những giải đáp cho "tuổi Nhâm Tuất mua xe mới ngày nào tốt?". Tuy nhiên, việc xem ngày mua xe trên chỉ mang tính chất chung. Nếu bạn muốn chọn ngày chính xác thì cần phải thêm những thông tin chi tiết về năm, tháng, ngày, giờ sinh. Hãy liên hệ đến hotline 1900-2292 của Phong Thủy Tam Nguyên để nhận tư vấn và chọn được ngày mua xe đẹp nhất nhé!

Thông tin liên hệ:

 • Địa chỉ: 
  • Hà Nội: Số A12/D7 ngõ 66 Khúc Thừa Dụ, Khu đô thị mới, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
  • Quảng Ninh: Số 81 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
  • Đà Nẵng: Tầng 12, Tòa ACB, 218 đường Bạch Đằng, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
  • HCM: Số 778/5 đường Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, TP. HCM.
 • Hotline: 1900.2292
 • Website: phongthuyvuong.com
 • Shop: phongthuytamnguyen.com
 • Email: [email protected]
 • Tổng thư ký Hiệp hội dịch học Thế giới phân hội Việt Nam

 • Viện phó thường trực Viện nghiên cứu & Phát triển Văn hóa Phương Đông

 • Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên.

Đặt Lịch Tư Vấn

Quý khách để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ sớm nhất trong vòng 24h
1900.2292
1900.2292 Facebook Page Facebook Messenger Zalo Chat Chat trực tiếp

Hỗ trợ