Xem ngày động thổ tháng 2 năm 2022 cực chi tiết, chính xác

(0)
Cẩm nang kiến thức phong thủy trực tuyến

Bạn muốn động thổ, khởi công nhưng không biết xem ngày động thổ tháng 2 ở đâu là tốt nhất? Điều gì nên tránh khi chọn ngày động thổ? Bài viết dưới đây Phong thủy Tam Nguyên sẽ chia sẻ với bạn danh sách tổng hợp xem ngày tốt xấu động thổ trong tháng 2/2022. Hãy cùng theo dõi nhé!

*Lưu ý: Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

1. Xem ngày tốt để sửa, xây nhà mới tháng 2 năm 2022

Nếu bạn muốn động thổ vào tháng 2/2022 thì có thể tham khảo một số ngày tốt dưới đây:

- Thứ 4, ngày 2 tháng 2 năm 2022

 • Ngày Bính Tuất tháng Nhâm Dần năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: Dần (3 - 5h), Thìn (7 - 9h), Tỵ (9 - 11h), Thân (15 - 17h), Dậu (17 - 19h), Hợi (21 - 23h)
 • Giờ xấu tránh động thổ: Tý (23 - 1h), Sửu (1 - 3h), Mão (5 - 7h), Ngọ (11 - 13h), Mùi (13 - 15h), Tuất (19 - 21h)

- Thứ 6, ngày 4 tháng 2 năm 2022

 • Ngày Mậu Tý tháng Nhâm Dần năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: Tý (23 - 1h), Sửu (1 - 3h), Mão (5 - 7h), Ngọ (11 - 13h), Thân (15 - 17h), Dậu (17 - 19h)
 • Giờ xấu tránh động thổ: Dần (3 - 5h), Thìn (7 - 9h), Tỵ (9 - 11h), Mùi (13 - 15h), Tuất (19 - 21h), Hợi (21 - 23h) 

- Thứ 3, ngày 8 tháng 2 năm 2022

 • Ngày Nhâm Thìn tháng Nhâm Dần năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: Dần (3 - 5h), Thìn (7 - 9h), Tỵ (9 - 11h), Thân (15 - 17h), Dậu (17 - 19h), Hợi (21 - 23h)
 • Giờ xấu tránh động thổ: Tý (23 - 1h), Sửu (1 - 3h), Mão (5 - 7h), Ngọ (11 - 13h), Mùi (13 - 15h), Tuất (19 - 21h)

- Thứ 6, ngày 11 tháng 2 năm 2022

 • Ngày Ất Mùi tháng Nhâm Dần năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: Dần (3 - 5h), Mão (5 - 7h), Tỵ (9 - 11h), Thân (15 - 17h), Tuất (19 - 21h), Hợi (21 - 23h)
 • Giờ xấu tránh động thổ: Tý (23 - 1h), Sửu (1 - 3h), Thìn (7 - 9h), Ngọ (11 - 13h), Mùi (13 - 15h), Dậu (17 - 19h)

- Thứ 4, ngày 16 tháng 2 năm 2022

 • Ngày Canh Tý tháng Nhâm Dần năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: Tý (23 - 1h), Sửu (1 - 3h), Mão (5 - 7h), Ngọ (11 - 13h), Thân (15 - 17h), Dậu (17 - 19h)
 • Giờ xấu tránh động thổ: Dần (3 - 5h), Thìn (7 - 9h), Tỵ (9 - 11h), Mùi (13 - 15h), Tuất (19 - 21h), Hợi (21 - 23h)

- Thứ 5, ngày 17 tháng 2 năm 2022

 • Ngày Tân Sửu tháng Nhâm Dần năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: Dần (3 - 5h), Mão (5 - 7h), Tỵ (9 - 11h), Thân (15 - 17h), Tuất (19 - 21h), Hợi (21 - 23h)
 • Giờ xấu tránh động thổ: Tý (23 - 1h), Sửu (1 - 3h), Thìn (7 - 9h), Ngọ (11 - 13h), Mùi (13 - 15h), Dậu (17 - 19h)

- Chủ nhật, ngày 20 tháng 2 năm 2022

 • Ngày Giáp Thìn tháng Nhâm Dần năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: Dần (3 - 5h), Thìn (7 - 9h), Tỵ (9 - 11h), Thân (15 - 17h), Dậu (17 - 19h), Hợi (21 - 23h)
 • Giờ xấu tránh động thổ: Tý (23 - 1h), Sửu (1 - 3h), Mão (5 - 7h), Ngọ (11 - 13h), Mùi (13 - 15h), Tuất (19 - 21h)

- Thứ 7, ngày 26 tháng 2 năm 2022

 • Ngày Canh Tuất tháng Nhâm Dần năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: Dần (3 - 5h), Thìn (7 - 9h), Tỵ (9 - 11h), Thân (15 - 17h), Dậu (17 - 19h), Hợi (21 - 23h)
 • Giờ xấu tránh động thổ: Tý (23 - 1h), Sửu (1 - 3h), Mão (5 - 7h), Ngọ (11 - 13h), Mùi (13 - 15h), Tuất (19 - 21h)

- Thứ 2, ngày 28 tháng 2 năm 2022

 • Ngày Nhâm Tý tháng Nhâm Dần năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: Tý (23 - 1h), Sửu (1 - 3h), Mão (5 - 7h), Ngọ (11 - 13h), Thân (15 - 17h), Dậu (17 - 19h)
 • Giờ xấu tránh động thổ: Dần (3 - 5h), Thìn (7 - 9h), Tỵ (9 - 11h), Mùi (13 - 15h), Tuất (19 - 21h), Hợi (21 - 23h)
xem ngày động thổ tháng 2
Ngày tốt để sửa, xây nhà mới tháng 2/2022

>>>> Tìm Hiểu Thêm: Xem ngày động thổ tháng 3

2. Xem ngày xấu cần tránh động thổ tháng 2 năm 2022

Bên cạnh việc lựa chọn những ngày tốt để động thổ thì bạn cũng nên tránh những ngày xấu trong tháng. Các ngày xấu trong tháng 2/2022 bao gồm:

- Thứ 5, ngày 3 tháng 2 năm 2022

 • Ngày Đinh Hợi tháng Nhâm Dần năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Câu Trần Hắc đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: Sửu (1 - 3h), Thìn (7 - 9h), Ngọ (11 - 13h), Mùi (13 - 15h), Tuất (19 - 21h), Hợi (21 - 23h)
 • Giờ xấu tránh động thổ: Tý (23 - 1h), Dần (3 - 5h), Mão (5 - 7h), Tỵ (9 - 11h), Thân (15 -17h), Dậu (17 - 19h

- Thứ 6, ngày 4 tháng 2 năm 2022

 • Ngày Mậu Tý tháng Nhâm Dần năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: Tý (23 - 1h), Sửu (1 - 3h), Mão (5 - 7h), Ngọ (11 - 13h), Thân (15 - 17h), Dậu (17 - 19h)
 • Giờ xấu tránh động thổ: Dần (3 - 5h), Thìn (7 - 9h), Tỵ (9 - 11h), Mùi (13 - 15h), Tuất (19 - 21h), Hợi (21 - 23h)

- Thứ 7, ngày 5 tháng 2 năm 2022

 • Ngày Kỷ Sửu tháng Nhâm Dần năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: Dần (3 - 5h), Mão (5 - 7h), Tỵ (9 - 11h), Thân (15 - 17h), Tuất (19 - 21h), Hợi (21 - 23h)
 • Giờ xấu tránh động thổ: Tý (23 - 1h), Sửu (1 - 3h), Thìn (7 - 9h), Ngọ (11 - 13h), Mùi (13 - 15h), Dậu (17 - 19h)

- Chủ nhật, ngày 6 tháng 2 năm 2022

 • Ngày Canh Dần tháng Nhâm Dần năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: Tý (23 - 1h), Sửu (1 - 3h), Thìn (7 - 9h), Tỵ (9 - 11h), Mùi (13 - 15h), Tuất (19 - 21h)
 • Giờ xấu tránh động thổ: Dần (3 - 5h), Mão (5 - 7h), Ngọ (11 - 13h), Thân (15 - 17h), Dậu (17 - 19h), Hợi (21 - 23h) 

- Thứ 2, ngày 7 tháng 2 năm 2022

 • Ngày Tân Mão tháng Nhâm Dần năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Chu Tước Hắc đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: Tý (23 - 1h), Dần (3 - 5h), Mão (5 - 7h), Ngọ (11 - 13h), Mùi (13 - 15h), Dậu (17 - 19h)
 • Giờ xấu tránh động thổ: Sửu (1 - 3h), Thìn (7 - 9h), Tỵ (9 - 11h), Thân (15 - 17h), Tuất (19 - 21h), Hợi (21 - 23h)

- Thứ 3, ngày 8 tháng 2 năm 2022

 • Ngày Nhâm Thìn tháng Nhâm Dần năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: Dần (3 - 5h), Thìn (7 - 9h), Tỵ (9 - 11h), Thân (15 - 17h), Dậu (17 - 19h), Hợi (21 - 23h)
 • Giờ xấu tránh động thổ: Tý (23 - 1h), Sửu (1 - 3h), Mão (5 - 7h), Ngọ (11 - 13h), Mùi (13 - 15h), Tuất (19 - 21h)

- Thứ 4, ngày 9 tháng 2 năm 2022

 • Ngày Quý Tỵ tháng Nhâm Dần năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: Sửu (1 - 3h), Thìn (7 - 9h), Ngọ (11 - 13h), Mùi (13 - 15h), Tuất (19 - 21h), Hợi (21 - 23h)
 • Giờ xấu tránh động thổ: Tý (23 - 1h), Dần (3 - 5h), Mão (5 - 7h), Tỵ (9 - 11h), Thân (15 -17h), Dậu (17 - 19h)

- Thứ 5, ngày 10 tháng 2 năm 2022

 • Ngày Giáp Ngọ tháng Nhâm Dần năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: Tý (23 - 1h), Sửu (1 - 3h), Mão (5 - 7h), Ngọ (11 - 13h), Thân (15 - 17h), Dậu (17 - 19h)
 • Giờ xấu tránh động thổ: Dần (3 - 5h), Thìn (7 - 9h), Tỵ (9 - 11h), Mùi (13 - 15h), Tuất (19 - 21h), Hợi (21 - 23h)

- Thứ 3, ngày 15 tháng 2 năm 2022

 • Ngày Kỷ Hợi tháng Nhâm Dần năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Câu Trần Hắc đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: Sửu (1 - 3h), Thìn (7 - 9h), Ngọ (11 - 13h), Mùi (13 - 15h), Tuất (19 - 21h), Hợi (21 - 23h)
 • Giờ xấu tránh động thổ: Tý (23 - 1h), Dần (3 - 5h), Mão (5 - 7h), Tỵ (9 - 11h), Thân (15 -17h), Dậu (17 - 19h)

- Thứ 4, ngày 16 tháng 2 năm 2022

 • Ngày Canh Tý tháng Nhâm Dần năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: Tý (23 - 1h), Sửu (1 - 3h), Mão (5 - 7h), Ngọ (11 - 13h), Thân (15 - 17h), Dậu (17 - 19h)
 • Giờ xấu tránh động thổ: Dần (3 - 5h), Thìn (7 - 9h), Tỵ (9 - 11h), Mùi (13 - 15h), Tuất (19 - 21h), Hợi (21 - 23h)

- Thứ 5, ngày 17 tháng 2 năm 2022

 • Ngày Tân Sửu tháng Nhâm Dần năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: Dần (3 - 5h), Mão (5 - 7h), Tỵ (9 - 11h), Thân (15 - 17h), Tuất (19 - 21h), Hợi (21 - 23h)
 • Giờ xấu tránh động thổ: Tý (23 - 1h), Sửu (1 - 3h), Thìn (7 - 9h), Ngọ (11 - 13h), Mùi (13 - 15h), Dậu (17 - 19h)

- Thứ 6, ngày 18 tháng 2 năm 2022

 • Ngày Nhâm Dần tháng Nhâm Dần năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: Tý (23 - 1h), Sửu (1 - 3h), Thìn (7 - 9h), Tỵ (9 - 11h), Mùi (13 - 15h), Tuất (19 - 21h)
 • Giờ xấu tránh động thổ: Dần (3 - 5h), Mão (5 - 7h), Ngọ (11 - 13h), Thân (15 - 17h), Dậu (17 - 19h), Hợi (21 - 23h)

- Thứ 7, ngày 19 tháng 2 năm 2022

 • Ngày Quý Mão tháng Nhâm Dần năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Chu Tước Hắc đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: Tý (23 - 1h), Dần (3 - 5h), Mão (5 - 7h), Ngọ (11 - 13h), Mùi (13 - 15h), Dậu (17 - 19h)
 • Giờ xấu tránh động thổ: Sửu (1 - 3h), Thìn (7 - 9h), Tỵ (9 - 11h), Thân (15 - 17h), Tuất (19 - 21h), Hợi (21 - 23h)
 • Chủ nhật, ngày 20 tháng 2 năm 2022

- Ngày Giáp Thìn tháng Nhâm Dần năm Nhâm Dần

 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: Dần (3 - 5h), Thìn (7 - 9h), Tỵ (9 - 11h), Thân (15 - 17h), Dậu (17 - 19h), Hợi (21 - 23h)
 • Giờ xấu tránh động thổ: Tý (23 - 1h), Sửu (1 - 3h), Mão (5 - 7h), Ngọ (11 - 13h), Mùi (13 - 15h), Tuất (19 - 21h)

- Thứ 2, ngày 21 tháng 2 năm 2022

 • Ngày Ất Tỵ tháng Nhâm Dần năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: Sửu (1 - 3h), Thìn (7 - 9h), Ngọ (11 - 13h), Mùi (13 - 15h), Tuất (19 - 21h), Hợi (21 - 23h)
 • Giờ xấu tránh động thổ: Tý (23 - 1h), Dần (3 - 5h), Mão (5 - 7h), Tỵ (9 - 11h), Thân (15 -17h), Dậu (17 - 19h)

- Chủ nhật, ngày 27 tháng 2 năm 2022

 • Ngày Tân Hợi tháng Nhâm Dần năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Câu Trần Hắc đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: Sửu (1 - 3h), Thìn (7 - 9h), Ngọ (11 - 13h), Mùi (13 - 15h), Tuất (19 - 21h), Hợi (21 - 23h)
 • Giờ xấu tránh động thổ: Tý (23 - 1h), Dần (3 - 5h), Mão (5 - 7h), Tỵ (9 - 11h), Thân (15 -17h), Dậu (17 - 19h)

- Thứ 2, ngày 28 tháng 2 năm 2022

 • Ngày Nhâm Tý tháng Nhâm Dần năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo
 • Giờ tốt nên động thổ: Tý (23 - 1h), Sửu (1 - 3h), Mão (5 - 7h), Ngọ (11 - 13h), Thân (15 - 17h), Dậu (17 - 19h)
 • Giờ xấu tránh động thổ: Dần (3 - 5h), Thìn (7 - 9h), Tỵ (9 - 11h), Mùi (13 - 15h), Tuất (19 - 21h), Hợi (21 - 23h)
xem ngay dong tho thang 2
Xem ngày xấu cần tránh động thổ trong tháng 2 năm 2022

>>>> Tham Khảo Ngay: Xem ngày động thổ tháng 4

3. Các điều quan trọng nên tránh khi chọn ngày động thổ

Theo phong thủy, gia chủ khi chọn ngày động thổ nên tránh phạm ba hạn: Kim Lâu, Hoang Ốc và Tam Tai, cụ thể như sau:

 • Nếu gia chủ phạm tuổi Kim Lâu thì việc động thổ sẽ gặp nhiều điều không may mắn. Người thực hiện động thổ sẽ bị tổn hao sức khỏe, gia đình dễ gặp nạn, cây trồng vật nuôi trong nhà cũng bị tổn hại.
 • Hạn Hoang Ốc cực kỳ xấu, mang đến những điều không may và làm cho tình cảm gia đình rạn nứt.
 • Hạn Tam Tai cũng mang đến những điều không may, tuy nhiên vẫn được xem là hạn nhẹ nhất. Nếu xem tuổi của gia chủ phạm Tam Tai nhưng không gặp hạn Kim Lâu hoặc Hoang Ốc thì có thể miễn cưỡng tiến hành động thổ.

Trên đây là tổng hợp toàn bộ thông tin về xem ngày động thổ tháng 2 tốt mà bạn có thể tham khảo. Tuy nhiên, việc lựa chọn ngày động thổ phù hợp cần xem xét nhiều yếu tố như: Can chi, tuổi tác, vận mệnh… để có được kết quả chính xác nhất. Bạn hãy liên hệ với Phong Thủy Tam Nguyên qua thông tin bên dưới để được tư vấn chi tiết nhé!

Thông tin liên hệ:

 • Địa chỉ:
  • Hà Nội: Lô A12/D7, ngõ 66 Khúc Thừa Dụ, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
  • Quảng Ninh: Số 81 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
  • Đà Nẵng: Tầng 12, Tòa ACB, 218 đường Bạch Đằng, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
  • HCM: Số 778/5 đường Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, TP. HCM.
 • Hotline: 1900.2292
 • Website: phongthuyvuong.com
 • Email: [email protected] 

>>>> Các Bài Viết Hữu Ích:

 • Tổng thư ký Hiệp hội dịch học Thế giới phân hội Việt Nam

 • Viện phó thường trực Viện nghiên cứu & Phát triển Văn hóa Phương Đông

 • Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên.

Đặt Lịch Tư Vấn

Quý khách để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ sớm nhất trong vòng 24h
1900.2292
1900.2292 Facebook Page Facebook Messenger Zalo Chat Chat trực tiếp

Hỗ trợ