Xem ngày động thổ tháng 5/2022 tốt giúp khởi công thuận lợi

(0)
Cẩm nang kiến thức phong thủy trực tuyến

Bạn đang chuẩn bị xây dựng công trình? Bạn muốn xem ngày động thổ tháng 5? Hãy cùng Phong Thủy Tam Nguyên tham khảo thông qua bài viết dưới đây nhé!

*Lưu ý: Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

1. Xem ngày động thổ tháng 5 năm 2022 tốt cho gia chủ

Khi quyết định khởi công động thổ một công trình, dự án bất động sản, gia chủ sẽ cẩn trọng lựa chọn xem ngày động thổ tốt phù hợp với tuổi. Do đó, xem ngay ngày tốt trong tháng 5/2022 được thống kê qua bảng dưới đây:

Ngày tốt Giờ tốt trong ngày

Dương lịch: 2/5/2022 (Thứ 2)

Âm lịch: 2/4/2022

Ngày Kỷ Mùi, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

Giờ Tý (23h - 1h)

Giờ Dần (3h - 5h)

Giờ Mão (5h - 7h)

Giờ Ngọ (11h - 13h)

Giờ Mùi (13h - 15h)

Giờ Dậu (17h - 19h)

Dương lịch: Ngày 9/5/2022

Âm lịch: 9/04/2022

Ngày Nhâm Tuất, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

Giờ Tý (23 - 1h)

Giờ Sửu (1 - 3h)

Giờ Mão (5 - 7h)

GIờ Ngọ (11 - 13h)

Giờ Mùi (13 - 15h)

Giờ Tuất (19 - 21h)

Dương lịch: Ngày 10/5/2022

Âm lịch: Ngày 10/4/2022

Ngày Quý Hợi tháng Ất Tỵ năm Nhâm Dần

Giờ Sửu (1 - 3h)

Giờ Thìn (7 - 9h)

Giờ Ngọ (11 - 13h)

Giờ Mùi (13 - 15h)

Giờ Tuất (19 - 21h)

Giờ Hợi (21 - 23h)

Dương lịch: Ngày 12/5/2022

Âm lịch: Ngày 12/4/2022

Ngày Ất Sửu tháng Ất Tỵ năm Nhâm Dần

Giờ Dần (3h-5h)

Giờ Mão (5h-7h)

Giờ Tỵ (9h-11h)

Giờ Thân (15h-17h)

Giờ Tuất (19h-21h)

Giờ Hợi (21h-23h)

Dương lịch: Ngày 15/5/2022

Âm lịch: Ngày 15/4/2022

Ngày Mậu Thìn tháng Ất Tỵ năm Nhâm Dần

Giờ Dần (3h-5h)

Giờ Thìn (7 - 9h)

Giờ Tỵ (9 - 11h)

Giờ Thân (15 - 17h)

Giờ Dậu (17 - 19h)

Giờ Hợi (21 - 23h)

Dương lịch: Ngày 17/5/2022

Âm lịch: Ngày 17/4/2022

Ngày Canh Ngọ tháng Ất Tỵ năm Nhâm Dần

Giờ Tý (23h-1h)

Giờ Sửu (1h-3h)

Giờ Mão (5h-7h)

Giờ Ngọ (11h-13h)

Giờ Thân (15h-17h)

Giờ Dậu (17h-19h)

Dương lịch: 21/5/2022

Âm lịch: 21/4/2022

Ngày Giáp Tuất tháng Ất Tỵ năm Nhâm Dần

Giờ Dần (3h-5h)

Giờ Thìn (7 - 9h)

Giờ Tỵ (9 - 11h)

Giờ Thân (15 - 17h)

Giờ Dậu (17 - 19h)

Giờ Hợi (21 - 23h)

Dương lịch: 24/5/2022

Âm lịch: 24/4/2022

Ngày Đinh Sửu tháng Ất Tỵ năm Nhâm Dần

Giờ Dần (3h-5h)

Giờ Mão (5h-7h)

Giờ Tỵ (9h-11h)

Giờ Thân (15h-17h)

Giờ Tuất (19h-21h)

Giờ Hợi (21h-23h)

Dương lịch: 29/5/2022

Âm lịch: 29/4/2022

Ngày Nhâm Ngọ tháng Ất Tỵ năm Nhâm Dần

Giờ Tý (23h-1h)

Giờ Sửu (1h-3h)

Giờ Mão (5h-7h)

Giờ Ngọ (11h-13h)

Giờ Thân (15h-17h)

Giờ Dậu (17h-19h)

>>>> BÍ MẬT: Xem ngày động thổ tháng 6 năm 2022 tốt, chi tiết nhất

2. Xem ngày xấu xây nhà mới vào tháng 5 năm 2022

Chọn ngày động thổ tốt là điều rất quan trọng trước khi khởi công. Hạn chế những yếu tố bất lợi, gây khó khăn, cản trở. Dưới đây là những ngày xấu động thổ tháng 5/2022 bạn nên tránh:

Ngày xấu Giờ xấu trong ngày

Dương lịch: 2/5/2022 (Thứ 2)

Âm lịch: 2/4/2022

Ngày Ất Mão

Tháng Ất Tỵ

 

Giờ Sửu (1h-3h)

Giờ Thìn (7h-9h)

Giờ Tỵ (9h-11h)

Giờ Thân (15h-17h)

Giờ Tuất (19h-21h)

Giờ Hợi (21h-23h)

Dương lịch: 3/5/2022 (Thứ 3)

Âm lịch: 3/4/2022

Ngày Bính Thìn

Tháng Ất Tỵ

Giờ Tý (23h-1h)

Giờ Sửu (1h-3h)

Giờ Mão (5h-7h)

Giờ Ngọ (11h-13h)

Giờ Mùi (13h-15h)

Giờ Tuất (19h-21h)

Dương lịch: 4/5/2022 (Thứ 4)

Âm lịch: 4/4/2022

Ngày Đinh Tỵ

Tháng Ất Tỵ

Giờ Tý (23h-1h)

Giờ Dần (3h-5h)

Giờ Mão (5h-7h)

Giờ Tỵ (9h-11h)

Giờ Thân (15h-17h)

Giờ Dậu (17h-19h)

Dương lịch: 5/5/2022 (Thứ 5)

Âm lịch: 5/4/2022

Ngày Mậu Ngọ

Tháng Ất Tỵ

Giờ Dần (3h-5h)

Giờ Thìn (7h-9h)

Giờ Tỵ (9h-11h)

Giờ Mùi (13h-15h)

Giờ Tuất (19h-21h)

Giờ Hợi (21h-23h)

Dương lịch: 6/5/2022 (Thứ 6)

Âm lịch: 6/4/2022

Ngày Kỷ Mùi

Tháng Ất Tỵ

Giờ Tý (23h-1h)

Giờ Sửu (1h-3h)

Giờ Thìn (7h-9h)

Giờ Ngọ (11h-13h)

Giờ Mùi (13h-15h)

Giờ Dậu (17h-19h)

Dương lịch: 7/5/2022 (Thứ 7)

Âm lịch: 7/4/2022

Ngày Canh Thân

Tháng Ất Tỵ

Giờ Dần (3h-5h)

Giờ Mão (5h-7h

Giờ Ngọ (11h-13h)

Giờ Thân (15h-17h)

Giờ Dậu (17h-19h)

Giờ Hợi (21h-23h)

Dương lịch: 8/5/2022 (Chủ nhật)

Âm lịch: 8/4/2022

Ngày Tân Dậu

Tháng Ất Tỵ

Giờ Sửu (1h-3h)

Giờ Thìn (7h-9h)

Giờ Tỵ (9h-11h)

Giờ Thân (15h-17h)

Giờ Tuất (19h-21h)

Giờ Hợi (21h-23h)

Dương lịch: 9/5/2022 (Thứ 2)

Âm lịch: 9/4/2022

Ngày Nhâm Tuất

Tháng Ất Tỵ

Giờ Tý (23h-1h)

Giờ Sửu (1h-3h)

Giờ Mão (5h-7h)

Giờ Ngọ (11h-13h)

Giờ Mùi (13h-15h)

Giờ Tuất (19h-21h)

Dương lịch: 11/5/2022 (Thứ 4)

Âm lịch: 11/4/2022

Ngày Giáp Tý

Tháng Ất Tỵ

Giờ Dần (3h-5h)

Giờ Thìn (7h-9h)

Giờ Tỵ (9h-11h)

Giờ Mùi (13h-15h)

Giờ Tuất (19h-21h)

Giờ Hợi (21h-23h)

Dương lịch: 13/5/2022 (Thứ 6)

Âm lịch: 13/4/2022

Ngày Bính Dần

Tháng Ất Tỵ

Giờ Dần (3h-5h)

Giờ Mão (5h-7h

Giờ Ngọ (11h-13h)

Giờ Thân (15h-17h)

Giờ Dậu (17h-19h)

Giờ Hợi (21h-23h)

Dương lịch: 14/5/2022 (Thứ 7)

Âm lịch: 14/4/2022

Ngày Đinh Mão

Tháng Ất Tỵ

Giờ Sửu (1h-3h)

Giờ Thìn (7h-9h)

Giờ Tỵ (9h-11h)

Giờ Thân (15h-17h)

Giờ Tuất (19h-21h)

Giờ Hợi (21h-23h)

Dương lịch: 16/5/2022 (Thứ 2)

Âm lịch: 16/4/2022

Ngày Kỷ Tỵ

Tháng Ất Tỵ

Giờ Tý (23h-1h)

Giờ Dần (3h-5h)

Giờ Mão (5h-7h)

Giờ Tỵ (9h-11h)

Giờ Thân (15h-17h)

Giờ Dậu (17h-19h)

Dương lịch: 17/5/2022 (Thứ 3)

Âm lịch: 17/4/2022

Ngày Canh Ngọ

Tháng Ất Tỵ

Giờ Sửu (1h-3h)

Giờ Thìn (7h-9h)

Giờ Tỵ (9h-11h)

Giờ Thân (15h-17h)

Giờ Tuất (19h-21h)

Giờ Hợi (21h-23h)

Dương lịch: 18/5/2022 (Thứ 4)

Âm lịch: 18/4/2022

Ngày Tân Mùi

Tháng Ất Tỵ

 Giờ Tý (23h-1h)

Giờ Sửu (1h-3h)

Giờ Thìn (7h-9h)

Giờ Ngọ (11h-13h)

Giờ Mùi (13h-15h)

Giờ Dậu (17h-19h)

Dương lịch: 19/5/2022 (Thứ 5)

Âm lịch: 19/4/2022

Ngày Nhâm Thân

Tháng Ất Tỵ

Giờ Dần (3h-5h)

Giờ Mão (5h-7h

Giờ Ngọ (11h-13h)

Giờ Thân (15h-17h)

Giờ Dậu (17h-19h)

Giờ Hợi (21h-23h)

Dương lịch: 20/5/2022 (Thứ 6)

Âm lịch: 20/4/2022

Ngày Quý Dậu

Tháng Ất Tỵ

Giờ Sửu (1h-3h)

Giờ Thìn (7h-9h)

Giờ Tỵ (9h-11h)

Giờ Thân (15h-17h)

Giờ Tuất (19h-21h)

Giờ Hợi (21h-23h)

Dương lịch: 21/5/2022 (Thứ 7)

Âm lịch: 21/4/2022

Ngày Giáp Tuất

Tháng Ất Tỵ

Giờ Tý (23h-1h)

Giờ Sửu (1h-3h)

Giờ Mão (5h-7h)

Giờ Ngọ (11h-13h)

Giờ Mùi (13h-15h)

Giờ Tuất (19h-21h)

Dương lịch: 22/5/2022 (Chủ nhật)

Âm lịch: 22/4/2022

Ngày Ất Hợi

Tháng Ất Tỵ

Giờ Tý (23h-1h)

Giờ Dần (3h-5h)

Giờ Mão (5h-7h)

Giờ Tỵ (9h-11h)

Giờ Thân (15h-17h)

Giờ Dậu (17h-19h)

 

Dương lịch: 23/5/2022 (Thứ 2)

Âm lịch: 23/4/2022

Ngày Bính Tý

Tháng Ất Tỵ

Giờ Dần (3h-5h)

Giờ Thìn (7h-9h)

Giờ Tỵ (9h-11h)

Giờ Mùi (13h-15h)

Giờ Tuất (19h-21h)

Giờ Hợi (21h-23h)

Dương lịch: 25/5/2022 (Thứ 4)

Âm lịch: 25/4/2022

Ngày Mậu Dần

Tháng Ất Tỵ

Giờ Dần (3h-5h)

Giờ Mão (5h-7h

Giờ Ngọ (11h-13h)

Giờ Thân (15h-17h)

Giờ Dậu (17h-19h)

Giờ Hợi (21h-23h)

Dương lịch: 26/5/2022 (Thứ 5)

Âm lịch: 26/4/2022

Ngày Kỷ Mão

Tháng Ất Tỵ

Giờ Sửu (1h-3h)

Giờ Thìn (7h-9h)

Giờ Tỵ (9h-11h)

Giờ Thân (15h-17h)

Giờ Tuất (19h-21h)

Giờ Hợi (21h-23h)

Dương lịch: 28/5/2022 (Thứ 7)

Âm lịch: 28/4/2022

Ngày Tân Tỵ

Tháng Ất Tỵ

Giờ Tý (23h-1h)

Giờ Dần (3h-5h)

Giờ Mão (5h-7h)

Giờ Tỵ (9h-11h)

Giờ Thân (15h-17h)

Giờ Dậu (17h-19h)

Dương lịch: 29/5/2022 (Chủ nhật)

Âm lịch: 29/4/2022

Ngày Nhâm Ngọ

Tháng Ất Tỵ

Giờ Dần (3h-5h)

Giờ Thìn (7h-9h)

Giờ Tỵ (9h-11h)

Giờ Mùi (13h-15h)

Giờ Tuất (19h-21h)

Giờ Hợi (21h-23h)

Dương lịch: 30/5/2022 (Thứ 2)

Âm lịch: 1/5/2022

Ngày Quý Mùi

Tháng Ất Tỵ

Giờ Tý (23h-1h)

Giờ Sửu (1h-3h)

Giờ Thìn (7h-9h)

Giờ Ngọ (11h-13h)

Giờ Mùi (13h-15h)

Giờ Dậu (17h-19h)

Dương lịch: 31/5/2022 (Thứ 3)

Âm lịch: 2/5/2022

Ngày Giáp Thân

Tháng Ất Tỵ

Giờ Dần (3h-5h)

Giờ Mão (5h-7h

Giờ Ngọ (11h-13h)

Giờ Thân (15h-17h)

Giờ Dậu (17h-19h)

Giờ Hợi (21h-23h)

>>>> CHI TIẾT BÀI VIẾT: Xem ngày động thổ tháng 7/2022 chi tiết cho gia chủ

3. Những điều lưu ý khi tổ chức lễ khởi công, động thổ

Khi tổ chức lễ động thổ mọi người cần chú ý những điều quan trọng sau:

  • Quan tâm đến khách mời dự lễ
  • Tránh việc chuẩn bị sơ sài
  • Không chuẩn bị kế hoạch dự phòng
  • Ảnh hưởng của thời tiết xấu

Trên đây là bài tổng hợp về xem ngày động thổ tháng 5 mà bạn cần lưu ý. Nếu bạn cần hỗ trợ và lựa chọn ngày giờ chuẩn xác, phù hợp hơn hãy liên hệ ngay đến hotline 1900.2290 của Phong Thủy Tam Nguyên để được tư vấn chi tiết nhất.

>>>> KHÁM PHÁ NGAY:

  • Tổng thư ký Hiệp hội dịch học Thế giới phân hội Việt Nam

  • Viện phó thường trực Viện nghiên cứu & Phát triển Văn hóa Phương Đông

  • Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên.

Đặt Lịch Tư Vấn

Quý khách để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ sớm nhất trong vòng 24h
1900.2292
1900.2292 Facebook Page Facebook Messenger Zalo Chat Chat trực tiếp

Hỗ trợ