Xem ngày động thổ tháng 5/2021 tốt giúp khởi công thuận lợi

(0)
2 tháng trước

Bạn đang chuẩn bị xây dựng công trình? Bạn muốn xem ngày động thổ tháng 5? Hãy cùng Phong Thủy Tam Nguyên tham khảo thông qua bài viết dưới đây nhé!

*Lưu ý: Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

1. Xem ngày tốt khởi công động thổ tháng 5 năm 2021

Khi quyết định khởi công động thổ một công trình, dự án bất động sản, gia chủ sẽ cẩn trọng lựa chọn xem ngày động thổ tốt phù hợp với tuổi. Do đó, xem ngay ngày tốt trong tháng 5/2021 được thống kê qua bảng dưới đây:

Ngày tốt Giờ tốt trong ngày
Dương lịch: Ngày 4/5/2021

Âm lịch: Ngày 23/3/2021

Ngày: Nhâm Tý, Tháng: Nhâm Thìn, Năm: Tân Sửu, Tiết: Cốc vũ

Giờ Tý (23h-1h)

Giờ Sửu (1h-3h)

Giờ Mão (5h-7h)

Giờ Ngọ (11h-13h)

Giờ Thân (15h-17h)

Giờ Dậu (17h-19h)

Dương lịch: Ngày 5/5/2021

Âm lịch: 24/03/2021

Ngày: Quý Sửu, Tháng: Nhâm Thìn, Năm: Tân Sửu, Tiết: Lập Hạ

Giờ Dần (3h-5h)

Giờ Mão (5h-7h)

Giờ Tỵ (9h-11h)

Giờ Thân (15h-17h)

Giờ Tuất (19h-21h)

Giờ Hợi (21h-23h)

Dương lịch: Ngày 7/5/2021

Âm lịch: Ngày 26/03/2021

Ngày: Ất Mão, Tháng: Nhâm Thìn, Năm: Tân Sửu, Tiết: Lập Hạ

Giờ Tý (23h-1h)

Giờ Dần (3h-5h)

Giờ Mão (5h-7h)

Giờ Ngọ (11h-13h)

Giờ Mùi (13h-15h)

Giờ Dậu (17h-19h)

Dương lịch: Ngày 12/5/2021

Âm lịch: Ngày 1/4/2021

Ngày: Canh Thân, Tháng: Quý Tỵ, Năm: Tân Sửu, Tiết: Lập Hạ

Giờ Tý (23h-1h)

Giờ Sửu (1h-3h)

Giờ Thìn (7h-9h)

Giờ Tỵ (9h-11h)

Giờ Mùi (13h-15h)

Giờ Tuất (19h-21h)

Dương lịch: Ngày 13/5/2021

Âm lịch: Ngày 2/5/2021

Ngày: Tân Dậu, Tháng: Quý Tỵ, Năm: Tân Sửu, Tiết: Lập Hạ

Giờ Tý (23h-1h)

Giờ Dần (3h-5h)

Giờ Mão (5h-7h)

Giờ Ngọ (11h-13h)

Giờ Mùi (13h-15h)

Giờ Dậu (17h-19h)

Dương lịch: Ngày 17/5/2021

Âm lịch: Ngày 6/4/2021

Ngày: Ất Sửu, Tháng: Quý Tỵ, Năm: Tân Sửu, Tiết: Lập Hạ

Giờ Dần (3h-5h)

Giờ Mão (5h-7h)

Giờ Tỵ (9h-11h)

Giờ Thân (15h-17h)

Giờ Tuất (19h-21h)

Giờ Hợi (21h-23h)

Dương lịch: 22/5/2021

Âm lịch: 11/4/2021

Ngày: Canh Ngọ, Tháng: Quý Tỵ, Năm: Tân Sửu, Tiết: Tiểu mãn

Giờ Tý (23h-1h)

Giờ Sửu (1h-3h)

Giờ Mão (5h-7h)

Giờ Ngọ (11h-13h)

Giờ Thân (15h-17h)

Giờ Dậu (17h-19h)

Dương lịch: 25/5/2021

Âm lịch: 14/4/2021

Ngày: Quý Dậu, Tháng: Quý Tỵ, Năm: Tân Sửu, Tiết: Tiểu mãn

Giờ Tý (23h-1h)

Giờ Dần (3h-5h)

Giờ Mão (5h-7h)

Giờ Ngọ (11h-13h)

Giờ Mùi (13h-15h)

Giờ Dậu (17h-19h)

Dương lịch: 28/5/2021

Âm lịch: 17/4/2021

Ngày: Bính Tý, Tháng: Quý Tỵ, Năm: Tân Sửu, Tiết: Tiểu mãn

Giờ Tý (23h-1h)

Giờ Sửu (1h-3h)

Giờ Mão (5h-7h)

Giờ Ngọ (11h-13h)

Giờ Thân (15h-17h)

Giờ Dậu (17h-19h)

Dương lịch: 29/5/2021

Âm lịch: 18/4/2021

Ngày: Đinh Sửu, Tháng: Quý Tỵ, Năm: Tân Sửu, Tiết: Tiểu mãn

 

Giờ Dần (3h-5h)

Giờ Mão (5h-7h)

Giờ Tỵ (9h-11h)

Giờ Thân (15h-17h)

Giờ Tuất (19h-21h)

Giờ Hợi (21h-23h)

>>>> BÍ MẬT: Xem ngày động thổ tháng 6 năm 2021 tốt, chi tiết nhất

2. Xem ngày xấu xây nhà mới vào tháng 5 năm 2021

Bên cạnh việc xem ngày tốt, bạn cùng cần quan tâm đến một số ngày xấu để tránh phạm vào điềm rủi, không may.

Ngày xấu Giờ xấu trong ngày
Dương lịch: 1/5/2021

Âm lịch: 20/3/2021

Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Nhâm Thìn, Năm: Tân Sửu, Tiết: Cốc vũ

 

Giờ Sửu (1h-3h)

Giờ Thìn (7h-9h)

Giờ Ngọ (11h-13h)

Giờ Mùi (13h-15h)

Giờ Tuất (19h-21h)

Giờ Hợi (21h-23h)

Dương lịch: 2/5/2021

Âm lịch: 21/03/2021

Ngày: Canh Tuất, Tháng: Nhâm Thìn, Năm: Tân Sửu, Tiết: Cốc vũ

 

Giờ Dần (3h-5h)

Giờ Thìn (7h-9h)

Giờ Tỵ (9h-11h)

Giờ Thân (15h-17h)

Giờ Dậu (17h-19h)

Giờ Hợi (21h-23h)

Dương lịch: 3/5/2021

Âm lịch: 22/3/2021

Ngày: Tân Hợi, Tháng: Nhâm Thìn, Năm: Tân Sửu, Tiết: Cốc vũ

Giờ Sửu (1h-3h)

Giờ Thìn (7h-9h)

Giờ Ngọ (11h-13h)

Giờ Mùi (13h-15h)

Giờ Tuất (19h-21h)

Giờ Hợi (21h-23h)

Dương lịch: 6/5/2021

Âm lịch: 25/3/2021

Ngày: Giáp Dần, Tháng: Nhâm Thìn, Năm: Tân Sửu, Tiết: Lập Hạ

Giờ Tý (23h-1h)

Giờ Sửu (1h-3h)

Giờ Thìn (7h-9h)

Giờ Tỵ (9h-11h)

Giờ Mùi (13h-15h)

Giờ Tuất (19h-21h)

Dương lịch: 8/5/2021

Âm lịch: 27/3/2021

Ngày: Bính Thìn, Tháng: Nhâm Thìn, Năm: Tân Sửu, Tiết: Lập Hạ

Giờ Dần (3h-5h)

Giờ Thìn (7h-9h)

Giờ Tỵ (9h-11h)

Giờ Thân (15h-17h)

Giờ Dậu (17h-19h)

Giờ Hợi (21h-23h)

Dương lịch: 9/5/2021

Âm lịch: 28/3/2021

Ngày: Đinh Tỵ, Tháng: Nhâm Thìn, Năm: Tân Sửu, Tiết: Lập Hạ

 Giờ Sửu (1h-3h)

Giờ Thìn (7h-9h)

Giờ Ngọ (11h-13h)

Giờ Mùi (13h-15h)

Giờ Tuất (19h-21h)

Giờ Hợi (21h-23h)

Dương lịch: 10/5/2021

Âm lịch: 29/3/2021

Ngày: Mậu Ngọ, Tháng: Nhâm Thìn, Năm: Tân Sửu, Tiết: Lập Hạ

Giờ Tý (23h-1h)

Giờ Sửu (1h-3h)

Giờ Mão (5h-7h)

Giờ Ngọ (11h-13h)

Giờ Thân (15h-17h)

Giờ Dậu (17h-19h)

Dương lịch: 11/5/2021

Âm lịch: 30/3/2021

Ngày: Kỷ Mùi, Tháng: Nhâm Thìn, Năm: Tân Sửu, Tiết: Lập Hạ

Giờ Dần (3h-5h)

Giờ Mão (5h-7h)

Giờ Tỵ (9h-11h)

Giờ Thân (15h-17h)

Giờ Tuất (19h-21h)

Giờ Hợi (21h-23h)

Dương lịch: 14/5/2021

Âm lịch: Ngày 3/4/2021

Ngày: Nhâm Tuất, Tháng: Quý Tỵ, Năm: Tân Sửu, Tiết: Lập Hạ

Giờ Dần (3h-5h)

Giờ Thìn (7h-9h)

Giờ Tỵ (9h-11h)

Giờ Thân (15h-17h)

Giờ Dậu (17h-19h)

Giờ Hợi (21h-23h)

Dương lịch: 15/5/2021

Âm lịch: 4/4/2021

Ngày: Quý Hợi, Tháng: Quý Tỵ, Năm: Tân Sửu, Tiết: Lập Hạ

Giờ Sửu (1h-3h)

Giờ Thìn (7h-9h)

Giờ Ngọ (11h-13h)

Giờ Mùi (13h-15h)

Giờ Tuất (19h-21h)

Giờ Hợi (21h-23h)

Dương lịch: Ngày 16/5/2021

Âm lịch: Ngày 5/4/2021

Ngày: Giáp Tý, Tháng: Quý Tỵ, Năm: Tân Sửu, Tiết: Lập Hạ

Giờ Tý (23h-1h)

Giờ Sửu (1h-3h)

Giờ Mão (5h-7h)

Giờ Ngọ (11h-13h)

Giờ Thân (15h-17h)

Giờ Dậu (17h-19h)

Dương lịch: 18/5/2021

Âm lịch: Ngày 7/4/2021

Ngày: Bính Dần, Tháng: Quý Tỵ, Năm: Tân Sửu, Tiết: Lập Hạ

Giờ Tý (23h-1h)

Giờ Sửu (1h-3h)

Giờ Thìn (7h-9h)

Giờ Tỵ (9h-11h)

Giờ Mùi (13h-15h)

Giờ Tuất (19h-21h)

Dương lịch: 19/5/2021

Âm lịch: Ngày 8/4/2021

Ngày: Đinh Mão, Tháng: Quý Tỵ, Năm: Tân Sửu, Tiết: Lập Hạ

Giờ Tý (23h-1h)

Giờ Dần (3h-5h)

Giờ Mão (5h-7h)

Giờ Ngọ (11h-13h)

Giờ Mùi (13h-15h)

Giờ Dậu (17h-19h)

Dương lịch: Ngày 20/5/2021

Âm lịch: Ngày 9/4/2021

Ngày: Mậu Thìn, Tháng: Quý Tỵ, Năm: Tân Sửu, Tiết: Lập Hạ

Giờ Dần (3h-5h)

Giờ Thìn (7h-9h)

Giờ Tỵ (9h-11h)

Giờ Thân (15h-17h)

Giờ Dậu (17h-19h)

Giờ Hợi (21h-23h)

Dương lịch: Ngày 21/5/2021

Âm lịch: Ngày 10/4/2021

Ngày: Kỷ Tỵ, Tháng: Quý Tỵ, Năm: Tân Sửu, Tiết: Tiểu mãn

Giờ Sửu (1h-3h)

Giờ Thìn (7h-9h)

Giờ Ngọ (11h-13h)

Giờ Mùi (13h-15h)

Giờ Tuất (19h-21h)

Giờ Hợi (21h-23h)

Dương lịch: 23/5/2021

Âm lịch: Ngày 12/4/2021

Ngày: Tân Mùi, Tháng: Quý Tỵ, Năm: Tân Sửu, Tiết: Tiểu mãn

Giờ Dần (3h-5h)

Giờ Mão (5h-7h)

Giờ Tỵ (9h-11h)

Giờ Thân (15h-17h)

Giờ Tuất (19h-21h)

Giờ Hợi (21h-23h)

Dương lịch: Ngày 24/5/2021

Âm lịch: Ngày 13/4/2021

 

Giờ Tý (23h-1h)

Giờ Sửu (1h-3h)

Giờ Thìn (7h-9h)

Giờ Tỵ (9h-11h)

Giờ Mùi (13h-15h)

Giờ Tuất (19h-21h)

Dương lịch: Ngày 26/5/2021

Âm lịch: Ngày 15/4/2021

Ngày: Giáp Tuất, Tháng: Quý Tỵ, Năm: Tân Sửu, Tiết: Tiểu mãn

 

Giờ Dần (3h-5h)

Giờ Thìn (7h-9h)

Giờ Tỵ (9h-11h)

Giờ Thân (15h-17h)

Giờ Dậu (17h-19h)

Giờ Hợi (21h-23h)

Dương lịch: Ngày 27/5/2021

Âm lịch: Ngày 16/4/2021

Ngày: Ất Hợi, Tháng: Quý Tỵ, Năm: Tân Sửu, Tiết: Tiểu mãn

 

Giờ Sửu (1h-3h)

Giờ Thìn (7h-9h)

Giờ Ngọ (11h-13h)

Giờ Mùi (13h-15h)

Giờ Tuất (19h-21h)

Giờ Hợi (21h-23h)

Dương lịch: Ngày 30/5/2021

Âm lịch: Ngày 19/4/2021

Ngày: Mậu Dần, Tháng: Quý Tỵ, Năm: Tân Sửu, Tiết: Tiểu mãn

 

Giờ Tý (23h-1h)

Giờ Sửu (1h-3h)

Giờ Thìn (7h-9h)

Giờ Tỵ (9h-11h)

Giờ Mùi (13h-15h)

Giờ Tuất (19h-21h)

Dương lịch: 31/5/2021

Âm lịch:Ngày 20/4/2021

Ngày: Kỷ Mão, Tháng: Quý Tỵ, Năm: Tân Sửu, Tiết: Tiểu mãn

Giờ Tý (23h-1h)

Giờ Dần (3h-5h)

Giờ Mão (5h-7h)

Giờ Ngọ (11h-13h),

Giờ Mùi (13h-15h)

Giờ Dậu (17h-19)

>>>> CHI TIẾT BÀI VIẾT: Xem ngày động thổ tháng 7/2021 chi tiết cho gia chủ

Trên đây là bài tổng hợp về xem ngày động thổ tháng 5 mà bạn cần lưu ý. Nếu bạn cần hỗ trợ và lựa chọn ngày giờ chuẩn xác, phù hợp hơn hãy liên hệ ngay đến hotline 1900.2290 của Phong Thủy Tam Nguyên để được tư vấn chi tiết nhất.

  • Tổng thư ký Hiệp hội dịch học Thế giới phân hội Việt Nam

  • Viện phó thường trực Viện nghiên cứu & Phát triển Văn hóa Phương Đông

  • Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên.

Gửi Bình Luận
Thảo luận (0)
1900.2292
1900.2292 Facebook Page Facebook Messenger Zalo Chat Chat trực tiếp

Hỗ trợ