Xem Ngày Động Thổ Tháng 8/2021 Giúp Suôn Sẻ, Thuận Lợi

(0)
4 tuần trước

Ngày khởi công động thổ của bất kỳ công trình nào đều mang lại ý nghĩa khác nhau. Bạn đang dự định xem ngày động thổ tháng 8 năm nay? Vậy hay tham khảo ngay bài viết sau đây của Phong Thủy Tam Nguyên để giúp mọi việc suôn sẻ, thuận lợi nhé!

*Lưu ý: Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. 

1. Xem ngày dựng nhà, khởi công tháng 8 năm Tân Sửu đẹp

xem ngày động thổ tháng 8
Khai trương động thổ công trình xây dựng 

Tháng 8 năm 2021 tức năm Tân Sửu là một tháng có nhiều ngày tốt để bạn chọn ngày động thổ để khởi công xây dựng. Sau đây là bảng thống kê ngày tốt trong tháng 8:

Ngày tốt

Giờ tốt trong ngày

Ngày dương lịch: 7/8/2021

Ngày âm lịch: 29/6/2021

 

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Ngày dương lịch: 8/8/2021

Ngày âm lịch: 1/7/2021

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày dương lịch: 9/8/2021

Ngày âm lịch: 2/7/2021

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Ngày dương lịch: 12/8/2021

Ngày âm lịch: 5/7/2021

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

Ngày dương lịch: 15/8/2021

Ngày âm lịch: 8/7/2021

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Ngày dương lịch: 21/8/2021

Ngày âm lịch: 14/7/2021

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Ngày dương lịch: 24/8/2021

Ngày âm lịch: 17/7/2021

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

Ngày dương lịch: 27/8/2021

Ngày âm lịch: 20/7/2021

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)


Khi bạn chọn ngày tốt phải là ngày mà thiên can ngày hợp với thiên can tuổi theo quy luật tương sinh: Can - can; Chi - chi. Bạn nên lựa chọn những ngày Tam hợp và Lục hợp.

>>>> XEM THÊM NỘI DUNG: Xem ngày động thổ tháng 9 tốt giúp đem lại vận may  

2. Xem ngày động thổ tháng 8/2021 theo tuổi 12 con giáp

Sau đây là bảng tổng hợp ngày động thổ tốt tháng 8/2021 theo tuổi 12 con giáp. 

>>>> NỘI DUNG THAM KHẢO: Xem ngày động thổ tháng 10 và các lưu ý chi tiết

 • Tuổi Tý

Ngày tốt

Giờ tốt trong ngày

Ngày dương lịch: 8/8/2021

Ngày âm lịch: 1/7/2021

Can chi: Mậu Tý

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

 • Tuổi Sửu

Ngày tốt

Giờ tốt trong ngày

Ngày dương lịch: 8/8/2021

Ngày âm lịch: 1/7/2021

Can chi: Mậu Tý

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày dương lịch: 11/8/2021

Ngày âm lịch: 4/7/2021

Can chi: Tân Mão

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày dương lịch: 23/8/2021

Ngày âm lịch: 16/7/2021

Can chi: Quý Mão

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

 • Tuổi Dần

Ngày tốt

Giờ tốt trong ngày

Ngày dương lịch: 8/8/2021

Ngày âm lịch: 1/7/2021

Can chi: Mậu Tý

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày dương lịch: 11/8/2021

Ngày âm lịch: 4/7/2021

Can chi: Tân Mão

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày dương lịch: 15/8/2021

Ngày âm lịch: 8/7/2021

Can chi: Ất Mùi

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Ngày dương lịch: 23/8/2021

Ngày âm lịch: 16/7/2021

Can chi: Quý Mão

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày dương lịch: 27/8/2021

Ngày âm lịch: 20/7/2021

Can chi: Đinh Mùi

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

 • Tuổi Mão

Ngày tốt

Giờ tốt trong ngày

Ngày dương lịch: 11/8/2021

Ngày âm lịch: 4/7/2021

Can chi: Tân Mão

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày dương lịch: 15/8/2021

Ngày âm lịch: 8/7/2021

Can chi: Ất Mùi

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Ngày dương lịch: 23/8/2021

Ngày âm lịch: 16/7/2021

Can chi: Quý Mão

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày dương lịch: 27/8/2021

Ngày âm lịch: 20/7/2021

Can chi: Đinh Mùi

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

 • Tuổi Thìn

Ngày tốt

Giờ tốt trong ngày

Ngày dương lịch: 8/8/2021

Ngày âm lịch: 1/7/2021

Can chi: Mậu Tý

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

 • Tuổi Tỵ

Ngày tốt

Giờ tốt trong ngày

Ngày dương lịch: 15/8/2021

Ngày âm lịch: 8/7/2021

Can chi: Ất Mùi

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Ngày dương lịch: 27/8/2021

Ngày âm lịch: 20/7/2021

Can chi: Đinh Mùi

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

 • Tuổi Ngọ

Ngày tốt

Giờ tốt trong ngày

Ngày dương lịch: 8/8/2021

Ngày âm lịch: 1/7/2021

Can chi: Mậu Tý

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày dương lịch: 11/8/2021

Ngày âm lịch: 4/7/2021

Can chi: Tân Mão

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày dương lịch: 15/8/2021

Ngày âm lịch: 8/7/2021

Can chi: Ất Mùi

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Ngày dương lịch: 23/8/2021

Ngày âm lịch: 16/7/2021

Can chi: Quý Mão

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày dương lịch: 27/8/2021

Ngày âm lịch: 20/7/2021

Can chi: Đinh Mùi

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

 • Tuổi Mùi

Ngày tốt

Giờ tốt trong ngày

Ngày dương lịch: 11/8/2021

Ngày âm lịch: 4/7/2021

Can chi: Tân Mão

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày dương lịch: 15/8/2021

Ngày âm lịch: 8/7/2021

Can chi: Ất Mùi

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Ngày dương lịch: 23/8/2021

Ngày âm lịch: 16/7/2021

Can chi: Quý Mão

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày dương lịch: 27/8/2021

Ngày âm lịch: 20/7/2021

Can chi: Đinh Mùi

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

 • Tuổi Thân 

Ngày tốt

Giờ tốt trong ngày

Ngày dương lịch: 8/8/2021

Ngày âm lịch: 1/7/2021

Can chi: Mậu Tý

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày dương lịch: 11/8/2021

Ngày âm lịch: 4/7/2021

Can chi: Tân Mão

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày dương lịch: 15/8/2021

Ngày âm lịch: 8/7/2021

Can chi: Ất Mùi

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Ngày dương lịch: 23/8/2021

Ngày âm lịch: 16/7/2021

Can chi: Quý Mão

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày dương lịch: 27/8/2021

Ngày âm lịch: 20/7/2021

Can chi: Đinh Mùi

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

 • Tuổi Dậu

Ngày tốt

Giờ tốt trong ngày

Ngày dương lịch: 15/8/2021

Ngày âm lịch: 8/7/2021

Can chi: Ất Mùi

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Ngày dương lịch: 27/8/2021

Ngày âm lịch: 20/7/2021

Can chi: Đinh Mùi

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

 • Tuổi Tuất 

Ngày tốt

Giờ tốt trong ngày

Ngày dương lịch: 8/8/2021

Ngày âm lịch: 1/7/2021

Can chi: Mậu Tý

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày dương lịch: 11/8/2021

Ngày âm lịch: 4/7/2021

Can chi: Tân Mão

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày dương lịch: 23/8/2021

Ngày âm lịch: 16/7/2021

Can chi: Quý Mão

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

 • Tuổi Hợi

Ngày tốt

Giờ tốt trong ngày

Ngày dương lịch: 8/8/2021

Ngày âm lịch: 1/7/2021

Can chi: Mậu Tý

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày dương lịch: 11/8/2021

Ngày âm lịch: 4/7/2021

Can chi: Tân Mão

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày dương lịch: 15/8/2021

Ngày âm lịch: 8/7/2021

Can chi: Ất Mùi

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Ngày dương lịch: 23/8/2021

Ngày âm lịch: 16/7/2021

Can chi: Quý Mão

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày dương lịch: 27/8/2021

Ngày âm lịch: 20/7/2021

Can chi: Đinh Mùi

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)


Trên đây là những thông tin về xem ngày động thổ tháng 8 dành cho bạn. Nếu bạn mong muốn chọn được ngày giờ chuẩn xác hơn hãy liên hệ ngay đến hotline 1900.2290 của Phong Thủy Tam Nguyên để được tư vấn chi tiết nhất. Vì để chọn được ngày tốt còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố ngày tháng năm sinh của gia chủ. Chúc bạn chọn được ngày tốt, mọi điều thuận lợi. 

 • Tổng thư ký Hiệp hội dịch học Thế giới phân hội Việt Nam

 • Viện phó thường trực Viện nghiên cứu & Phát triển Văn hóa Phương Đông

 • Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên.

Gửi Bình Luận
Thảo luận (0)
1900.2292
1900.2292 Facebook Page Facebook Messenger Zalo Chat Chat trực tiếp

Hỗ trợ