Cách Nhìn Nhận Về Ngũ Hành Trong Tứ Trụ

Share on Facebook
Share on Zalo
Share on Mail

Trong ngũ hành sinh khắc có các mối quan hệ trên hai mặt, gồm cả quan hệ tương sinh có cái sinh ra ta, cái ta sinh ra; quan hệ tương khắc có cái khắc ta và cái ta khắc.

LỜI NÓI ĐẦU VỀ NGŨ HÀNH

lời nói đầu về ngũ hành
 

Ngũ Hành Tương Sinh

ngũ hành tương sinh
  • Mộc sinh Hỏa 
  • Hỏa sinh Thổ 
  • Thổ sinh Kim 
  • Kim sinh Thủy 
  • Thủy sinh Mộc.

Hàm nghĩa của ngũ hành tương sinh:

Mộc sinh Hỏa, là vì Mộc tính ôn hòa, Hỏa ẩn phục trong đó, xuyên cắt Mộc mà Hỏa sinh, nên là Mộc sinh Hỏa.

Hỏa sinh Thổ, là vì Hỏa nóng, nên có thể thiêu đốt Mộc, Mộc bị cháy thành tro bụi, tích tụ lại thành Thổ, nên Hỏa sinh Thổ.

Thổ sinh Kim, là vì Kim cần ẩn tàng trong đá, nương dựa vào núi, ẩm ướt mà sinh; có núi thì mới có đá, nên Thổ sinh Kim.

Kim sinh Thủy, bởi vì khí thiếu âm ( tức là Kim khí) ôn nhuận lưu chảy, Kim dựa vào Thủy sinh, đốt nóng Kim cũng có thể biến thành Thủy, nên Kim sinh Thủy.

Thủy sinh Mộc, là vì Thủy ôn nhuận mà có thể làm cho Mộc sinh trưởng, nên Thủy sinh Mộc.

 

Ngũ Hành Tương Khắc

ngũ hành tương khắc
  • Mộc khắc Thổ 
  • Thổ khắc Thủy 
  • Thủy khắc Hỏa 
  • Hỏa khắc Kim 
  • Kim khắc Mộc.


Hàm nghĩa của ngũ hành tương khắcngũ hành sở dĩ có thể tương khắc là bởi vì tính của thiên địa:

Chúng thắng quả (nhiều thắng ít): nên Thủy thắng Hỏa

Tinh thắng kiên (mềm mỏng thắng chắc chắn): nên Thủy thắng Kim

Cương thắng nhu ( cứng thắng mềm): nên Kim thắng Mộc

Chuyên thắng tán ( tụ tập thắng phân tán): nên Mộc thắng Thổ

Thực thắng hư nên Thổ thắng Thủy.

Quan hệ ngũ hành sinh khắc: quan hệ ngũ hành tương sinh là tuần hoàn tương sinh, quan hệ ngũ hành tương khắc là cách nhau một vị trí là khắc.

 
 
 

NGŨ HÀNH TƯƠNG SINH KHẮC, CHẾ, HÓA, HỢP, KỴ

ngũ hành tương sinh, khắc, chế, hòa, hợp, kỵ

Âm dương ngũ hành không chỉ có các mặt sinh- khắc, tương phụ tương thành, và chế ước lẫn nhau, mà còn có phương diện thái quá, bất cập, điều này khiến việc dự đoán trở nên phức tạp.

Muốn nắm vững được mối quan hệ đối lập thống nhất trong quá trình học này, cần phải nắm rõ hợp – kỵ, sử dụng linh hoạt.

 
 

KIM

Kim: Kim vượng được Hỏa, mà thành đồ dùng.

Kim có thể sinh Thủy, Thủy nhiều Kim chìm; cường Kim được Thủy, mà mài giũa thành sắc bén.

Kim có thể khắc Mộc, Mộc nhiều Kim khuyết; Mộc nhược gặp Kim, tất bị chặt đứt.

Kim nhờ Thổ sinh, Thổ nhiều Kim bị che lấp; Thổ có thể sinh Kim, Kim nhiều Thổ thay đổi.

 
 

HỎA

Hỏa: Hỏa vượng được Thủy, Thủy Hỏa đầy đủ

Hỏa có thể sinh Thổ, Mộc nhiều Hỏa ám tối, cường Hỏa được Thổ, Hỏa sẽ bị ám.

Hỏa có thể khắc Kim, Kim nhiều Hỏa tắt; Kim nhược gặp Hỏa, tất sẽ bị tôi luyện.

Hỏa nhờ Mộc sinh, Mộc nhiều Hỏa cháy rừng rực; Mộc có thể sinh Hỏa, Hỏa nhiều Mộc bị thiêu rụi.

 
 

THỦY

Thủy: Thủy vượng được Thổ, mới thành ao hồ.

Thủy có thể sinh Mộc, Mộc nhiều Thủy hao cạn; cường Thủy được Mộc, ngăn được thế của nó.

Thủy có thể khắc Hỏa, Hỏa nhiều Thủy khô; Hỏa nhược gặp Thủy, tất Hỏa tắt.

Thủy nhờ Kim sinh, Kim nhiều Thủy đục, Kim có thể sinh Thủy, Thủy nhiều Kim chìm.

 
 

THỔ

Thổ: Thổ vượng được Mộc, sẽ được khơi thông.

Thổ có thể sinh Kim, Kim nhiều Thổ thay đổi, cường Thổ được Kim, sẽ gây trở ngại.

Thổ có thể khắc Thủy, Thủy nhiều Thổ bị xói mòn; Thủy nhược gặp Thổ, tất sẽ bị vây hãm, ứ đọng.

Thổ nhờ Hỏa sinh, Hỏa nhiều Thổ khô; Hỏa có thể sinh Thổ, Thổ nhiều Hỏa ám tối.

 
 

MỘC

Mộc: Mộc vượng được Kim, sẽ thành trụ cột.

Mộc có thể sinh Hỏa, Hỏa nhiều Mộc bị thiêu; cường Mộc được Hỏa, sẽ trở nên cứng rắn.

Mộc có thể khắc Thổ, Thổ nhiều Mộc gãy; Thổ nhược gặp Mộc, tất sẽ bị trũng cằn.

Mộc nhờ Thủy sinh, Thủy nhiều Mộc trôi; Thủy có thể sinh Mộc, Mộc nhiều Thủy sẽ bị hao cạn.

 

QUAN HỆ CỦA NGŨ HÀNH VỚI CON NGƯỜI

Trên vạn vật thế gian đều thống nhất ở thái cực. KimMộcThủyHỏaThổ, ngũ hành ấy, là cái rõ ràng, to lớn nhất của vạn vật cho nên thế gian vạn vật đều thống nhất ở âm dương ngũ hành.

Con người cũng là một dạng trong vạn vật, tự nhiên cũng sẽ tham gia vào sự vận động không ngừng nghỉ của vũ trụ.

Tứ trụ dự đoán học, là sự giải thích “con người là tiểu thiên địa”, là vấn đề quy luật sinh mệnh của con người, sự vận dụng của chính những quy luật ngũ hành để giải thích quan hệ của con người và thiên địa – trời đất.

 

LỜI KẾT

Trên đây là chuyên mục về sự vận hành cơ bản về quan hệ ngũ hành trong vũ trụ dựa vào thuyết tứ trụ, hy vọng bài viết này đã đem đến một lượng kiến thức “nhập môn” thích hợp đến cho bản thân các bạn đọc.

Để lại Họ tên và Số điện thoại với nhu cầu tư vấn về những kiến thức chuyên môn khác.

Tam Nguyên
Tags:
Share on Facebook
Share on Zalo
Share on Mail

BÀI VIẾT KHÁC

Cách Nhìn Nhận Về Ngũ Hành Trong Tứ Trụ

Trong ngũ hành sinh khắc có các mối quan hệ trên hai mặt, gồm cả quan hệ tương sinh có cái sinh ra ta, cái ta sinh ra; quan hệ tương khắc có cái khắc ta và cái ta khắc.

BÁT TỰ - TỬ VI ● 3 tuần trước

Luận Giải Thân Cư Phúc Đức Trong Lá Số Tử Vi

Trong lý số tử vi, không ít người có luận bàn qua lại và khẳng định rằng Thân Cư Phúc Đức có vai trò quan trọng và chi phối 11 cung còn lại.Hôm nay, chúng ta sẽ bàn về cung Phúc Đức nhưng hãy cùng điểm lại qua một số lưu ý về cung số này nhé!

BÁT TỰ - TỬ VI ● 3 tuần trước

Tìm Hiểu Về Tứ Trụ Là Gì?

Tứ Trụ được dựa trên khá nhiều trên cơ sở của Bát tự gồm năm, tháng, ngày và giờ sinh cùng với sự kết hợp của đại vận, lưu niên để bàn luận và luận giải các cấp độ của Cát tinh Hung tinh với những họa phúc của một một đời con người.

BÁT TỰ - TỬ VI ● 3 tuần trước

Đặc Trưng Của Tứ Trụ

Theo bảng đối chiếu can chi của 120 năm trước thế kỷ XXI và dương lịch cùng với con giáo, để tiện theo dõi về những đặc trưng của tứ trụ để tiện theo dõi.

BÁT TỰ - TỬ VI ● 3 tuần trước