Chọn ngày đăng ký kết hôn 2022 hợp tuổi giúp gia đình ấm êm

(0)
Cẩm nang kiến thức phong thủy trực tuyến

Để chuẩn bị cho lễ cưới, cuộc hôn nhân diễn ra thuận lợi thì không thể thiếu chọn ngày đăng ký kết hôn, dấu mốc chính thức ghi nhận cả hai nên vợ thành chồng. Chính vì vậy đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân, với rất nhiều công đoạn, Phong Thủy Tam Nguyên sẽ giải quyết nỗi lo lắng của bạn về việc xem ngày qua bài viết sau đây.

>>>> ĐỌC CHI TIẾT: Xem ngày cưới hỏi, kết hôn tốt theo tuổi cô dâu, chú rể

1. Đi đăng ký kết hôn có cần xem ngày không?

Kết hôn là một việc trọng đại trong cuộc đời người, vì vậy việc chọn ngày cưới hỏi hay đăng ký kết hôn đóng vai trò rất quan trọng. Bên cạnh đó, xem ngày tốt để đăng ký kết hôn sẽ giúp cho các cặp vợ chồng trở nên tự tin, tư tưởng thoải mái và yên tâm hơn về một cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc.

Xét về mặt phong thủy, điều này còn mang đến những nguồn năng lượng tích cực cho để vợ chồng hoà hợp, gia đình êm ấm, con cái ngoan ngoãn.

chọn ngày đăng ký kết hôn
Đăng ký kết hôn có cần xem ngày?

>>>> TÌM HIỂU NGAY: Thủ tục làm lễ rước dâu đúng chuẩn thủ tục

2. Ngày đẹp đăng ký kết hôn trong năm 2022

Để chọn được ngày lành tháng tốt năm 2022 thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn, bạn nên tham khảo bảng sau đây:

Tháng tốt (theo Âm lịch)

Ngày tốt nên đăng ký kết hôn

1

 • Thứ năm, ngày 6/1/2022, Âm lịch: 4/12/2021
 • Thứ bảy, ngày 8/1/2022, Âm lịch: 6/12/2021 
 • Thứ hai, ngày 10/1/2022, Âm lịch: 8/12/2021 
 • Thứ ba, ngày 11/1/2022, Âm lịch: 9/12/2021
 • Thứ ba, ngày 18/1/2022, Âm lịch: 16/12/2021 
 • Thứ năm, ngày 20/1/2022, Âm lịch: 18/12/2021 
 • Thứ bảy, ngày 22/1/2022, Âm lịch: 20/12/2021 
 • Chủ nhật, ngày 23/1/2022, Âm lịch: 21/12/2021 
 • Chủ nhật, ngày 30/1/2022, Âm lịch: 28/12/2021 

2

 • Thứ tư, ngày 2/2/2022, Âm lịch: 2/1/2022
 • Thứ sáu, ngày 4/2/2022, Âm lịch: 4/1/2022
 • Thứ bảy, ngày 5/2/2022, Âm lịch: 5/1/2022
 • Chủ nhật, ngày 6/2/2022, Âm lịch: 6/1/2022
 • Thứ bảy, ngày 12/2/2022, Âm lịch: 12/1/2022
 • Thứ hai, ngày 14/2/2022, Âm lịch: 14/1/2022
 • Thứ tư, ngày 16/2/2022, Âm lịch: 16/1/2022
 • Thứ sáu, ngày 18/2/2022, Âm lịch: 18/1/2022
 • Thứ năm, ngày 24/2/2022, Âm lịch: 24/1/2022
 • Thứ bảy, ngày 26/2/2022, Âm lịch: 26/1/2022
 • Thứ hai, ngày 28/2/2022, Âm lịch: 28/1/2022

3

 • Thứ ba, ngày 1/3/2022, Âm lịch: 29/1/2022
 • Thứ tư, ngày 2/3/2022, Âm lịch: 30/1/2022
 • Thứ năm, ngày 3/3/2022, Âm lịch: 1/2/2022
 • Chủ nhật, ngày 6/3/2022, Âm lịch: 4/2/2022
 • Thứ ba, ngày 8/3/2022, Âm lịch: 6/2/2022
 • Thứ sáu, ngày 11/3/2022, Âm lịch: 9/2/2022
 • Thứ hai, ngày 14/3/2022, Âm lịch: 12/2/2022
 • Thứ sáu, ngày 18/3/2022, Âm lịch: 16/2/2022
 • Chủ nhật, ngày 20/3/2022, Âm lịch: 18/2/2022
 • Thứ tư, ngày 23/3/2022, Âm lịch: 21/2/2022
 • Thứ bảy, ngày 26/3/2022, Âm lịch: 24/2/2022
 • Thứ tư, ngày 30/3/2022, Âm lịch: 28/2/2022

4

 • Thứ bảy, ngày 2/4/2022, Âm lịch: 2/3/2022
 • Thứ ba, ngày 5/4/2022, Âm lịch: 5/3/2022
 • Thứ năm, ngày 7/4/2022, Âm lịch: 7/3/2022
 • Thứ sáu, ngày 8/4/2022, Âm lịch: 8/3/2022
 • Thứ năm, ngày 14/4/2022, Âm lịch: 14/3/2022
 • Chủ nhật, ngày 17/4/2022, Âm lịch: 17/3/2022
 • Thứ ba, ngày 19/4/2022, Âm lịch: 19/3/2022
 • Thứ tư, ngày 20/4/2022, Âm lịch: 20/3/2022
 • Thứ ba, ngày 26/4/2022, Âm lịch: 26/3/2022

5

 • Thứ hai, ngày 2/5/2022, Âm lịch: 2/4/2022
 • Thứ tư, ngày 4/5/2022, Âm lịch: 4/4/2022 
 • Thứ sáu, ngày 6/5/2022, Âm lịch: 6/4/2022
 • Thứ bảy, ngày 7/5/2022, Âm lịch: 7/4/2022
 • Thứ năm, ngày 12/5/2022, Âm lịch: 12/4/2022
 • Thứ bảy, ngày 14/5/2022, Âm lịch: 14/4/2022
 • Thứ tư, ngày 18/5/2022, Âm lịch: 18/4/2022
 • Thứ năm, ngày 19/5/2022, Âm lịch: 19/4/2022
 • Thứ ba, ngày 24/5/2022, Âm lịch: 24/4/2022
 • Thứ năm, ngày 26/5/2022, Âm lịch: 26/4/2022

7

 • Thứ sáu, ngày 1/7/2022, Âm lịch: 3/6/2022
 • Thứ bảy, ngày 2/7/2022, Âm lịch: 4/6/2022
 • Thứ tư, ngày 6/7/2022, Âm lịch: 8/6/2022
 • Thứ năm, ngày 7/7/2022, Âm lịch: 9/6/2022
 • Thứ sáu, ngày 8/7/2022, Âm lịch: 10/6/2022
 • Thứ tư, ngày 13/7/2022, Âm lịch: 15/6/2022
 • Thứ năm, ngày 14/7/2022, Âm lịch: 16/6/2022
 • Thứ hai, ngày 18/7/2022, Âm lịch: 20/6/2022
 • Thứ ba, ngày 19/7/2022, Âm lịch: 21/6/2022
 • Thứ tư, ngày 20/7/2022, Âm lịch: 22/6/2022
 • Thứ hai, ngày 25/7/2022, Âm lịch: 27/6/2022

 • Thứ ba, ngày 2/8/2022, Âm lịch: 5/7/2022
 • Thứ bảy, ngày 6/8/2022, Âm lịch: 9/7/2022
 • Chủ nhật, ngày 7/8/2022, Âm lịch: 10/7/2022
 • Chủ nhật, ngày 14/8/2022, Âm lịch: 17/7/2022
 • Thứ năm, ngày 18/8/2022, Âm lịch: 21/7/2022
 • Thứ sáu, ngày 19/8/2022, Âm lịch: 22/7/2022

9

 • Thứ năm, ngày 1/9/2022, Âm lịch: 6/8/2022
 • Thứ ba, ngày 6/9/2022, Âm lịch: 11/8/2022
 • Thứ tư, ngày 7/9/2022, Âm lịch: 12/8/2022
 • Thứ ba, ngày 13/9/2022, Âm lịch: 18/8/2022
 • Chủ nhật, ngày 18/9/2022, Âm lịch: 23/8/2022
 • Thứ hai, ngày 19/9/2022, Âm lịch: 24/8/2022
 • Chủ nhật, ngày 25/9/2022, Âm lịch: 30/8/2022
 • Thứ hai, ngày 26/9/2022, Âm lịch: 1/9/2022

10

 • Chủ nhật, ngày 2/10/2022, Âm lịch: 7/9/2022
 • Thứ năm, ngày 6/10/2022, Âm lịch: 11/9/2022
 • Thứ sáu, ngày 7/10/2022, Âm lịch: 12/9/2022
 • Thứ bảy, ngày 8/10/2022, Âm lịch: 13/9/2022
 • Thứ sáu, ngày 14/10/2022, Âm lịch: 19/9/2022
 • Thứ ba, ngày 18/10/2022, Âm lịch: 23/9/2022
 • Thứ tư, ngày 19/10/2022, Âm lịch: 24/9/2022
 • Thứ năm, ngày 20/10/2022, Âm lịch: 25/9/2022
 • Thứ ba, ngày 25/10/2022, Âm lịch: 1/10/2022
 • Thứ tư, ngày 26/10/2022, Âm lịch: 2/10/2022

11

 • Thứ ba, ngày 1/11/2022, Âm lịch: 8/10/2022
 • Thứ tư, ngày 2/11/2022, Âm lịch: 9/10/2022
 • Thứ bảy, ngày 5/11/2022, Âm lịch: 12/10/2022
 • Thứ năm, ngày 6/10/2022, Âm lịch: 11/9/2022
 • Thứ sáu, ngày 7/10/2022, Âm lịch: 12/9/2022
 • Thứ ba, ngày 18/10/2022, Âm lịch: 23/9/2022
 • Thứ tư, ngày 19/10/2022, Âm lịch: 24/9/2022
 • Thứ năm, ngày 20/10/2022, Âm lịch: 25/9/2022
 • Thứ ba, ngày 25/10/2022, Âm lịch: 1/10/2022
 • Thứ tư, ngày 26/10/2022, Âm lịch: 2/10/2022

12

 • Thứ sáu, ngày 2/12/2022, Âm lịch: 9/11/2022
 • Thứ ba, ngày 6/12/2022, Âm lịch: 13/11/2022
 • Thứ tư, ngày 7/12/2022, Âm lịch: 14/11/2022
 • Thứ năm, ngày 8/12/2022, Âm lịch: 15/11/2022
 • Thứ sáu, ngày 9/12/2022, Âm lịch: 16/11/2022
 • Thứ tư, ngày 14/12/2022, Âm lịch: 21/11/2022
 • Chủ nhật, ngày 18/12/2022, Âm lịch: 25/11/2022
 • Thứ hai, ngày 19/12/2022, Âm lịch: 26/11/2022
 • Thứ ba, ngày 20/12/2022, Âm lịch: 27/11/2022
 • Thứ tư, ngày 21/12/2022, Âm lịch: 28/11/2022
 • Thứ bảy, ngày 24/12/2022, Âm lịch: 2/12/2022
 • Chủ nhật, ngày 25/12/2022, Âm lịch: 3/12/2022

Lưu ý: Những ngày giờ trên chỉ mang tính chất tham khảo. Bởi để chọn được ngày tốt còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tuổi mệnh, ngày tháng năm giờ sinh của vợ chồng. 

>>>> XEM NGAY: Xem lá số tử vi hôn nhân luận đoán tình duyên, gia đạo

3. Cách chọn ngày tốt không xung tuổi vợ

Việc lựa chọn ngày tốt hay xấu có tác động rất lớn đến cuộc sống của hai vợ chồng sau này. Do đó, bạn cần đặc biệt chú ý đến việc chọn ngày đăng ký kết hôn phù hợp với ngày tháng năm sinh của người vợ. Bởi nó sẽ giúp bạn tránh được những tai họa về sau không hay xảy ra.

đi đăng ký kết hôn có cần xem ngày không

Chọn ngày tốt dựa trên tuổi của Vợ

Sau đây là 3 yếu tố bao gồm: Ngũ hành, Thiên can và Địa chi mà bạn cần chú ý:

 • Ngũ hành ngày không được xung với tuổi vợ. Người ta quan trọng yếu tố này đầu tiên của ngày tốt. Cách tránh ngày xấu dựa vào quy luật Ngũ hành tương khắc là: Hỏa khắc kim; Kim khắc mộc; Mộc khắc thổ; Thổ khắc Thủy và Thủy khắc Hoả. Chọn ngày đẹp cần chọn ngày tương sinh là: Thủy sinh Mộc; Mộc sinh Hỏa; Hỏa sinh Thổ; Thổ sinh Kim; Kim sinh Thủy.
 • Thiên can ngày không được xung với tuổi vợ. Yếu tố thứ hai này để chọn được ngày tốt đăng ký kết hôn chính là tránh ngày có Thiên can xung khắc với Thiên can tuổi của người vợ.
 • Địa chi là ngày không được xung với tuổi vợ. Đây là yếu tố thứ ba bạn cần xem xét không phạm phải để chọn ngày có Địa chi không xung khắc với Địa chi năm sinh của người vợ.

4. Các giờ lành thuận lợi đăng ký kết hôn

Sau đây là một số khung giờ thuận lợi cho việc đăng ký kết hôn cho các cặp đôi:

 • Giờ đăng ký kết hôn là giờ Hoàng Đạo: Điều này sẽ giúp cho các cặp vợ chồng trẻ xây dựng gia đình êm ấm, hôn nhân hạnh phúc.
 • Giờ không xung với tuổi cô dâu: Giờ được chọn không được xung khắc với tuổi của vợ. Nếu không sẽ dẫn đến nhiều vấn đề không tốt về lâu về dài trong hôn nhân.
 • Các giờ nên đăng ký kết hôn: Đại An, Tốc Hỷ, Tiểu Các là những giờ tốt. Đó là những khung giờ Tý (23h-1h); Ngọ (11h-13h); Sửu (1h-3h); Mùi (13h-15h); Thìn (7h-9h) và Tuất (19h-21h). Kết hôn vào những giờ này gia đình thường hòa hợp, hạnh phúc.
chọn ngày đăng ký kết hôn
Xem giờ lành thuận lợi đăng ký giấy kết hôn

5. Nguyên tắc chọn ngày đẹp để đi đăng ký kết hôn

Để tiến hành đến việc kết hôn của cặp vợ chồng trẻ thì các bạn cần đi xem ngày trước để xem ngày nào hợp để thực hiện hôn lễ. Do đó, có 4 nguyên tắc để chọn ngày kết hôn như sau:

- Ngày đăng ký kết hôn thì phải chọn những ngày bất tương. Tức là ngày không được tương khắc với những điều xui xẻo không tốt.

- Ngày đăng ký kết hôn phải vào các ngày hoàng đạo. Những ngày có ngày giờ tốt hợp phong thủy.

- Coi ngày đăng ký kết hôn 2022 thì ngày đó phải có các sao tốt, sao chủ sự cưới hỏi.

- Xem ngày đăng ký kết hôn thì phải xem tuổi của nữ - của vợ. Tuyệt đối không được xem tuổi của chồng. Điều này là vô cùng quan trọng. Nó thể hiện sự hạnh phúc, bền lâu của vợ chồng sau này.

ngày đẹp đi đăng ký kết hôn
Nguyên tắc chọn ngày đẹp đi đăng ký kết hôn

Nếu bạn lựa chọn ngày hợp cả 4 yếu tố trên thì sau khi kết hôn, vận may sẽ trước đầy vào nhà, con cháu đề huề và mọi việc được hanh thông.

Chọn ngày đăng ký kết hôn là dấu mốc son ghi lại thời điểm trọng đại, phút giây hạnh phúc của đời người. Đây cũng là một trong những thủ tục đòi hỏi không ít những sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Hy vọng những thông tin trên của Phong Thủy Tam Nguyên sẽ giúp ích cho bạn. Chúc bạn chọn được ngày lành tháng tốt cho lễ sự cả đời người của mình diễn ra được suôn sẻ.
 • Tổng thư ký Hiệp hội dịch học Thế giới phân hội Việt Nam

 • Viện phó thường trực Viện nghiên cứu & Phát triển Văn hóa Phương Đông

 • Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên.

Đặt Lịch Tư Vấn

Quý khách để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ sớm nhất trong vòng 24h
1900.2292
1900.2292 Facebook Page Facebook Messenger Zalo Chat Chat trực tiếp

Hỗ trợ